№ 1(89) (2019)

Зміст

Статті

A Healing Source of Children’s Literature PDF
N. V. Antypchuk 5 - 10
Tertium Comparationis in Modern Contrastive Linguistics (Revising Approaches to Teaching) PDF
I. D. Karamysheva 11 - 18
The Correlation of Evaluative and Emotional Components in the Semantics of "Settlement" Nominations PDF
T. V. Kolisnychenko 19 - 24
The Functioning of the Lexeme ''Book'' in Markus Zusak’s Novel ''The Book Thief'' PDF
H. Ya. Semen, L. H. Hladkoskok 25 - 29
Culture-Focused Teaching of Language and Translation PDF
M. О. Vozna 30 - 35
Семантична структура лексеми free (на матеріалі сучасних британських лексикографічних джерел та роману Джорджа Орвелла "1984") PDF
О. О. Борисов 36 - 42
Вибір викладачем наукового вектора навчальної мовної дисципліни як одна з проблем вищої школи PDF
Г. М. Доброльожа 43 - 47
Психологічна ідентичність персонажів британських постпостмодерністських романів: дискурс еґо-літератури PDF
Д. І. Дроздовський 48 - 55
Комунікативні стратегії в сучасному українському політичному дискурсі PDF
Н. М. Дяченко, В. В. Халін 56 - 62
Комунікативно-прагматичний потенціал інтерогативів англомовної наукової статті PDF
Н. Б. Іваницька, Н. Л. Іваницька 63 - 69
Способи динамізації зображення світу речей в англійській художній прозі XVIII-XX століть PDF
Т. П. Ковальова 70 - 74
Латинські запозичення в англійській та українських мовах PDF
А. С. Кузнєцова, Ю. В. Холмакова 75 - 80
Жанрова специфіка сучасної драми-параболи (на матеріалі п’єси Маріуса фон Майєнбурга "Потвора") PDF
І. О. Можарівська 81 - 86
Особливості вербальної актуалізації етнічних упереджень у дискурсі американських політиків-республіканців PDF
О. І. Назаренко, O. Є. Нестеренко 87 - 91
Синкретизм тлумачення понять ''гроші'' та ''знаки'' у східнослов’янських лексикографічних джерелах PDF
Т. В. Охріменко 92 - 100
Синонімічні зв’язки українських фразеологізмів, що вербалізують концепт здоров’я PDF
Л. М. Печенікова 101 - 105
Німецька назва людвисара у дзеркалі польських, українських і білоруських пам’яток PDF
Т. Б. Пиц 106 - 110
Заклад вищої освіти як середовище розвитку державної мови й зростання її престижності PDF
О. П. Прищепа, З. А. Білошицька 111 - 117
Індивідуально-авторські модифікації архетипів дому, бездомності, не-дому, антидому, дому-мрії в романі Василя Шевчука "Прощання з самим собою" PDF
Н. М. Сизоненко 118 - 123
Етноспецифіка кіноперекладу у дзеркалі міжкультурної комунікації PDF
Л. Л. Славова, Н. Д. Борисенко 124 - 128
Дзеркальна оповідь у казкових наративах via наративний прийом мізанабім (mise en abyme) PDF
А. О. Цапів 129 - 134
Оцінка як засіб лінгвокультурологічної маркованості англомовного дискурсу ЗМІ PDF
Т. А. Чаюк 135 - 139
Структурно-семантичні та функціональні особливості лексичних інновацій, що виражають поняття "generation" в сучасному англомовному медійному дискурсі PDF
Л. М. Чумак, І. Е. Сніховська 140 - 145
Структурно-стилістичні особливості евфемії в аспекті функціонального розвитку мови PDF
О. Б. Януш 146 - 150