Комунікативно-прагматичний потенціал інтерогативів англомовної наукової статті

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35433/philology.1(89).2019.63-69

Ключові слова:

аргументативна стратегія, тактика, науковий дискурс, інтерогатив.

Анотація

У статті з’ясовано прагматичний потенціал інтерогативних конструкцій як специфічних мовних формул реалізації аргументативної стратегії англомовної науковій статті. На матеріалі ста наукових статей, із яких методом суцільної вибірки було вилучено двісті чотири інтерогативи, визначено типологію власне інтерогативних конструкцій в англомовних наукових статтях гуманітарної сфери, проаналізовано частоту вживання різних типів інтерогативів у реалізації основних тактик аргументативної стратегії наукового дискурсу.

 

Посилання

Іваницька Н. Б. Сучасні стратегії перекладу наукового тексту / Н. Б. Іваницька // Наукові записки Кіровоградського державного університету імені Володимира Винниченка. Серія : Філологічні науки. Кіровоград : Видавець Лисенкaо В.Ф., 2016. С. 54–58.

Данилевская Н. В. К вопросу об экспрессии в научном тексте / Н. В. Данилевская // Вестник Пермского университета. 2010. Вып. 6 (12). С. 30–36.

Баган М. П. Експресивність сучасного українськомовного наукового дискурсу : межі можливого / М. П. Баган // Вісник КНЛУ. Серія Філологія. Том 20. 1. 2017. С. 9–17.

Ковальська Н. А. Релевантність експресивності в науково-популярних текстах економічного дискурсу / Н. А. Ковальська // Філологічні науки. Вісник Запорізького національного університету : зб. наук. праць. – Запоріжжя: ЗНУ. 2015. № 1. С. 376–385.

Онуфрієнко Г. Науковий стиль української мови: навчальний посібник з алгоритмічними приписами / Г. Онуфрієнко. К. : Центр учбової літератури, 2009. 392 с.

Кожина М. Н. Стилистика русского языка / М. Н. Кожина. М. : Просвещеение. 1993. – 24 с.

Крижановская Е. М. О стереотипности компонентов коммуникативно-прагматической структуры научного текста / Е. М. Крижановская // Текст : стереотип и творчество : межвуз. сб. научн. трудов. – Пермь, 1998. С. 136–150.

Cortes V. The frequency and use of lexical bundles in conversation and academic prose / V. Corets // Applied Linguistics. 2005. P. 56–71.

Swales J. M. Academic Writing for Graduate Students: Essential Tasks and Skills. Ann Arbor, 2004. – 217 p.

Weinrich H. Sprache, das Sprachen / H. Weinrich. – Tubimgem : Narr, 2006. 423 s.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Українська література