Синкретизм тлумачення понять ''гроші'' та ''знаки'' у східнослов’янських лексикографічних джерелах

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35433/philology.1(89).2019.92-100

Ключові слова:

гроші, знаки, грошзнаки, знаки вартості, знаки оплати, знаки золота, мовний знак, культурний знак.

Анотація

У статті представлено лінгвокультурні та семантико-стилістичні особливості опису поняття ''гроші'' у порівнянні із тлумаченням поняття ''знак / знаки'' як чинників формування терміносистеми грошових відносин та національно-культурного феномену грошей у східнослов’янських етносів. Зроблено висновок, що гроші представляють собою культурний знак, який є не лише умовним представником чи замісником конкретного товару, абстрактної форми вартості та оплати, а й уречевленим людським капіталом, матеріальною цінністю, економічним ресурсом та благом, символом добробуту та багатства, відбитком наївної та наукової картину світу слов’янських етносів.

 

Посилання

Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского язика : Современное написание : В 4-х тт. / В. И. Даль. – М. : ООО ''Издательство АСТ'': ООО ''Издательство Астрель'', 2003. – Т. 1. А – З. – 1158 с.; Т. 2. И – О. – 1280 с.

Словарь української мови / Упор. Б. Грінченко: в 4-х т. – К. : Вид-во Академії наук Української РСР, 1958. – Том 1. – 494 с.; Том 2. – 439 с.

Толковый словарь русского язика : в 4-х тт. / Под ред. проф. Д. Ушакова. – Т. 1. – М. : ТЭРРА, 1996. – 824 с.

Современный русский литературный язик : в 17-ти тт. / Ред. коллегия: С. Г. Бархударов, В. В. Виноградов, С. П. Обнорский, И. И. Толстой и др. – Т. 3: ''Г-Е''. – М.-Лен. : Изд-во АНСССР, 1954. – 1340 с.; Т. 4: ''Ж-З''. – М.-Лен. :Изд-во АНСССР, 1955. – 1364 с.

Толковый словарь русского языка с включением сведений о происхождении слов / РАН. Институт русского языка им. В. В. Виноградова. Отв. ред. Н. Ю. Шведова. – М. : Издательский центр ''Азбуковник, 2011. – 1175 с.

Словник української мови. У 20-ти томах / Гол. наук. ред. В. М. Русанівський. – Т. 3. – К. : Український мовно-інформаційний фонд, 2012. – 1120 с.

Беларусь : Энцыклапедычны даведнік / Беларуская энцыклапедыя ; Рэд. калегія: Б. І. Сачанка (гал. рэд.) і інш. – Мн. : ''Беларуская энцыклапедыя'', 1995. – 800 с.

Ожегов С. И. Словарь русского языка. 1949–1990 / С. И. Ожегов. – Електронна версія : http://www.ozhegov.com/words6893.shtml.

Современный толковый словарь русского языка / Глав. ред. С. А. Кузнецов. – СПб. : ''Норинт'', 2002. – 960 с.

Большой академический словарь русского языка / РАН. Институт лингвистических исследований / Под ред. К.С. Горбачевич. – Т. 5. – М.-СПб. : ''Наука'', 2006. – 694 с.

Словник української мови / Кер. В. В. Німчук; відп. ред. В. В. Жайворонок. – К. : ВЦ ''Просвіта'', 2012. – 1320 с.

Великий тлумачний словник СУМ / Кер. вид. проекту П. М. Мовчан, В. В. Німчук, В. Й. Клічак. – К. : ''Дніпро'', 2009. – 1332 с.

Український тлумачний словник (тезаурус) : 250000 слів / уклад. і гол. ред. В. Т. Бусел. – К., Ірпінь : ВТФ ''Перун'', 2016. – 1696 с.

Грошы / Тлумачны слоўнік беларускай мовы / пад рэд. К. Крапівы // Скарнік, 2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.skarnik.by/tsbm/18017.

Тлумачальны слоўнік беларускай літературнай мовы / Пад рэд. М. Р. Судніка. – 3-е вид. – Мінск : ''Беларуская энцыклапедыя'' імя П. Броўкі, 2002. – 784 с.

Словник української мови : в 11 т. / ред. кол.: Білодід І. К. та ін.; АН УРСР, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні. – К. : Наукова думка, 1970-1980. – Том 3: З. – 1972. – 744 с.

Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод., допов. та СД) / Уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. – Київ; Ірпінь: ВТФ ''Перун'', 2009. – 1736 с.

Беларуска-рускі слоўнік : звыш 15000 слоў / уклад. І. А. Капылоў, І. У. Ялынцава. – Мінск: Современная школа, 2011. – 400 с.

Бріцин В. М. Українсько-російський і російсько-український словник: Сфера ділового і професійного мовлення / В. М. Бріцин, О. О. Тараненко. – К.: Вища школа, 2011. – 551 с.

Словник української мови: у 20-ти тт. / Наук. ред. О. О. Тараненко, С. Я. Єрмоленко. – Т. 6 ''Згага – Кварта''. – К. : Укр. мовно-інформ. фонд НАН України, 2015. – 992 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Українська література