Комунікативні стратегії в сучасному українському політичному дискурсі

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35433/philology.1(89).2019.56-62

Ключові слова:

політичний дискурс, комунікативна стратегія, комунікативна тактика, П. Порошенко, В. Зеленський.

Анотація

У статті представлений матеріал про комунікативні стратегії сучасного українського політичного дискурсу (на прикладі політичної риторики кандидатів на посаду Президента України П. Порошенка та В. Зеленського). Зокрема розглянута сутність поняття ''політичний дискурс'' у комунікативній лінгвістиці, схарактеризовані основні комунікативні стратегії й тактики політичного дискурсу, а також специфіка використання мовних засобів, які в сукупності забезпечують втілення обраних комунікативних стратегій і тактик у промовах політиків.

 

Посилання

Абрамович С. Д. Мовленнєва комунікація : [підручник] / С. Д. Абрамович, М. Ю. Чікарькова. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 472 с.

Алексенко С. Ф. Особливості вираження експресивності комунікативно-прагматичної стратегії ''гра на підвищення'' в англійській політичній промові [Електронний ресурс] / С. Ф. Алексенко // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики. – Вип. 27. – 2015. – С. 3–13. – Режим доступу : http://psptkl_2015_27_3.pdf.

Гон М. М. Мова політики у парламентських виборах 2012 року в Україні [Електронний ресурс] / М. М. Гон // Панорама політологічних студій. – 2012. – Вип. 9. – С. 116–123. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pps_2012_9_19.

Михальская А. К. Педагогическая риторика : история и теория / А. К. Михальская. – Москва : Академия, 1998. – 432 с.

Попович М. Бути людиною / М. Попович. – К. : Вид. дім ''Києво-Могилянська академія'', 2011. – 223 с.

Семенюк О. А. Основи теорії мовної комунікації : [навчальний посібник] / О. А. Семенюк, В. Ю. Паращук. – К. : ВЦ ''Академія'', 2010. – 240 с.

Яшенкова О. В. Основи теорії мовної комунікації / О. В. Яшенкова. – К. : Видавничий центр ''Академія'', 2010. – 312 c.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Українська література