Дзеркальна оповідь у казкових наративах via наративний прийом мізанабім (mise en abyme)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35433/philology.1(89).2019.129-134

Ключові слова:

мізанабім, наративний прийом, наративна структура, казковий наратив, наратор, дзеркальна оповідь.

Анотація

Статтю присвячено дослідженню наративного прийому мізанабім, що уможливлює створення дзеркальної оповідної реальності у казкових наративах. Мізанабім як наративний прийом створює подвійну дзеркальну оповідь, ''текст у тексті'', ''історію в історії'', ''подію в події''. Магістральна історія, що стає сюжетом казкового наративу, містить низку вставних історій, що характеризуються семантичною цілісністю та композиційною завершеністю. Як правило, у таких наративах наявні два наратора – наратор головної історії та наратор вставної рамкової події.

 

Посилання

Женетт Ж. Фигуры / Жерар Женетт. – М. : изд-во им. Сабашниковых, 1998. – 944 с.

Narratology and Interpretation : the Content of Narrative Form in Ancient Literature / edited by Jonas Grethlein and Antonios Rengakos. – Berlin-New York : Walter de Gruyter, 2009. – 639 p.

Palmer A. Fictional Minds / Alan Palmer. – Lincoln and London : University of Nebraska Press, 2004. – 276 p.

Todorov Tz. Introduction to Poetics / Tzvetan Todorov. – University of Minnesota press, 1981. – 83 p.

Шмид В. Нарратология / Волф Шмид. – М. : Языки славянской культуры, 2003. – 312 с.

Margolin U. ''Narrator'' / Uri Margolin // Handbook of Narratology. – Berlin / New York : Walter de Gruyter, 2009. – P. 351–365.

Тюпа В. Категория интриги в современной нарратологии / Валерий Тюпа // Питання літературознавства. – № 87. – 2013. – 64–76.

Fludernik M. An Introduction to Narratology / Monica Fludernic. – London and New York : Rouledge. Taylor and Francis group, 2002. – 190 p.

Herman D. Narratologies : New Perspectives on Narrative Analysis / David Herman. – Columbus : Ohio State UP., 1999. – 432 p.

Енциклопедія постмодернізму / [за редакцією Ч. Е. Вінквіста та В. Е. Тейлора]. – Київ : вид-во Соломії Павличко ''Основи'', 2003. – 503 с.

Snow M. Into the Abyss : a Study of the Mise en Abym : thesis for PhD degree. / Markus Snow. – London : Metropolitan Universirt, 2016. – 250 p.

De Jong I.J.F. The Shield of Achilles: from metalepsis to mise en abyme / I.J.F. de Jong. – University of Amsterdam : Ramus. – 40(1). P. 1–14 [UvA-DARE (Digital Academic Repository)].

Dallenbach Lucien Le récit spéculaire: essai sur la mise en abyme / Lucien Dallenbach. – Paris : Seuil; trans. Jeremy Whitely and Emma Hughes as The Mirror in the Text, Chicago : University of Chicago Press, 1989. – 247 c.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Українська література