Оцінка як засіб лінгвокультурологічної маркованості англомовного дискурсу ЗМІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35433/philology.1(89).2019.135-139

Ключові слова:

лінгвокультурологія, оцінка, семантика, дискурс ЗМІ.

Анотація

Статтю присвячено вивченню лінгвокультурологічної маркованості англомовного дискурсу ЗМІ, зокрема засобам вираження оцінки в дискурсі на основі особливостей семантики і функціонування мовних одиниць. З’ясовано, що в сучасному інформаційному просторі оцінна семантика і оцінна функція поступово підпорядковують собі мовленнєві процеси, спрямовані на розвиток нових екстралінгвістичних тенденцій.

 

Посилання

Макаров М. Л. Основы теории дискурса / М. Л. Макаров. – М. : ИТДГК "Гнозис", 2003. – 280 с.

Алефиренко Н. Ф. Дискурс в системе лингвокультурологии / Н. Ф. Алефиренко // Живо действующая связь языка и культуры : материалы международной научной конф. – М. ; Тула, 2010. – Т. 2. – С. 5–10.

Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика : напрями і проблеми / О. О. Селіванова. – Полтава Довкілля-К, 2008. – 711 c.

Дейк Т. А. Язык. Познание. Коммуникация / Т. А. ван Дейк. – М. : Прогресс, 1989. – 312 с.

Карасик В. И. Языковой круг : личность, концепты, дискурс / В. И. Карасик. – М. : Гнозис, 2004. – 477 с.

Володина М. Н. Язык СМИ – основное средство воздействия на массовое сознание / М. Н. Володина // Язык СМИ как объект междисциплинарного исследования. – М. : Изд-во МГУ, 2003. – С. 9–31.

Приходько А. И. Когнитивно-дискурсивный потенциал оценки и способы его выражения в современном английском языке : автореф. дис. … доктора филол. наук / А. И. Приходько. – Белгород, 2004. – 44 с.

Добросклонская Т. Г. Медиалингвистика : системный подход к изучению языка СМИ / Т. Г. Добросклонская. – М. : Флинта : Наука, 2008. – 264 с.

Вольф Е. М. Функциональная семантика оценки / Е. М. Вольф. – М. : КомКнига, 2006. – 280 с.

Сніховська І. Е. Функціонування мовної гри в умовно-реальному асоціативному полі / І. Е. Сніховська // Вісник Житомирського держ. пед. унту ім. І. Франка. – Житомир : Вид-во ЖДПУ. – 2003. – № 11. – С. 208–210.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Українська література