Способи динамізації зображення світу речей в англійській художній прозі XVIII-XX століть

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35433/philology.1(89).2019.70-74

Ключові слова:

діахронія, світ речей, динамічний опис, зовнішня / внутрішня точка зору, прийом монтажу, контраст, психологізація опису, сенсорний образ, полісенсорне зображення.

Анотація

У статті досліджуються шляхи динамізації зображення штучно створених матеріальних об’єктів у діахронічному аспекті. Встановлено, що основними чинниками динамізації є зображення предметного світу з внутрішньої точки зору, що уможливлює варіювання плану показу; застосування прийому контрасту; уособлення предметів; зображення фізичних властивостей предметів, що змінюються, зокрема кольору та звуку; поєднання сенсорних образів. Виявлено роль вказаних засобів в англійських художніх творах XVIII–XX століть.

 

Посилання

Эпштейн М. Н. Парадоксы новизны : О литературном развитии ХІХ-ХХ веков / М. Н. Эпштейн. – М. : Советский писатель, 1988. – 416 с.

Чудаков А. П. Предметный мир литературы (К проблеме категорий исторической поэтики) / А. П. Чудаков // Историческая поэтика. Итоги и перспективы изучения. – М. : Наука, 1986. – С. 251–291.

Гинзбург Л. Литература в поисках реальности / Л. Гинзбург // Вопросы литературы. – 1986. – № 2. – С. 98–138.

Банникова Н. П. Обзор "века разума" / Н. П. Банникова // Вестник Московского университета. – 1986. – Сер. 9. –№ 2. – С. 76–81.

Кормилов С. И. Художественный историзм и поэтика литературы нового времени / С. И. Кормилов // Литературный процесс : сб. научн. тр. – М. : Изд-во Московского университета, 1981. – С. 145–174.

Defoe D. The Life and Adventures of Robinson Crusoe / D. Defoe. – L. : Penguin Books Ltd., 1985. – 287 p.

Swift J. Gulliver’s Travels / J. Swift. – L. : J. M. Dent and Sons Ltd, 1991. – 318 p.

Fielding H. The History of Tom Jones, a Foundling / H. Fielding. – Harmondsworth : Penguin Classics, 1976. – 560 p.

Smollett T. The Expedition of Humphrey Clinker / T. Smollett. – L. : Penguin Books Ltd, 1976. – 427 p.

Лихачев Д. С. Поэзия садов. К семантике садово-парковых стилей. Сад как текст / Д. С. Лихачев. – СПб. : Наука, 1991. – 370 с.

Radcliffe A. The Romance of the Forest / A. Radcliffe. – M. : Радуга, 1983. – 232 p.

Manning S. B. Dickens as a Satirist / S. B. Manning. – L. : Yale Univ. Press, 1977. – 93 p.

Hardy Th. Tess of the d’Urbervilles. A Pure Woman / Th. Hardy. – L. : Penguin Books Ltd, 1985. – 535 p.

Dickens Ch. Dombey and Son. In Two Vols / Ch. Dickens. – M. : Foreign Languages Publishing House, 1955. – 1049 p.

Joyce J. Ulysses / J. Joyce. – L. : Penguin Books Ltd, 1993. – 939 p.

Woolf V. Mrs Dalloway / V. Woolf. – L. : Penguin Books Ltd, 1992. – 232 p.

Murdoch. L. The Bell / L. Murdoch. – L. : Panther Books, 1978. – 317 p.

Joyce J. A Portrait of the Artist as a Young Man / J. Joyce. – L. : Harmondsworth : Penguin Books Ltd, 1976. – 253 p.

Green G. The Heart of the Matter / G. Green. – L. : Penguin Books Ltd, 1983. – 272 p.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Українська література