Етноспецифіка кіноперекладу у дзеркалі міжкультурної комунікації

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35433/philology.1(89).2019.124-128

Ключові слова:

кінопереклад, відтворення, одомашнення, відчуження, контаміноване мовлення, міжкультурна комунікація.

Анотація

Стаття присвячена особливостям відтворення ситуацій міжкультурної комунікації у кіноперекладі, коли персонажі є представниками різних лінгвокультур та один із мовців не достатньо володіє нормами мови спілкування. Матеріалом дослідження обрано англомовний художній фільм Термінал та його закадрові переклади українською. Визначено місце кіноперекладу в системі аудіовізуального, схарактеризовано способи відтворення кінопродукції. Розглянуто лінгвокультурологічні та прагматичні особливості контамінованого мовлення в англійській мові, визначено основні способи та стратегії його відтворення в українському перекладі. Виокремлено граматичні та лексичні трансформації для відтворення англійського контамінованого мовлення українською, зокрема заміна інфінітивом особових форм дієслова, часові дієслівні форми, неправильне використання категорії роду іменників та прикметників, помилкове використання часових форм, лексичні помилки.

 

Посилання

Словник української мови : в 11 т. / ред. кол. : І. К. Білодід (гол. ред.) та ін. – Київ : Вид-во ''Наукова думка'', 1980. – Т. 11: Х–Ь. – 700 с.

Мельник А. П. Кінопереклад як особливий тип аудіовізуального перекладу / А. П. Мельник // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна. – 2015. – Вип. 58. – С. 110–112.

Шукало І. М. Специфіка перекладу комічного у кінодискурсі / І. М. Шукало // Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Серія : Філологічні науки. – 2013. – Кн. 3. – С. 171–173.

Конкульовський В. До визначення одиниці перекладу кінокомедій / В. Конкульовський // Наукові записки. Серія : Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка. – Вип. 104. – Ч. – 2012. – С. 263–266.

Гридасова О. І. Кінодискурс як об’єкт навчання кіноперекладу / О. І. Грідасова // Вісник ЖДУ. Вип. 2 (74). – С. 102–107.

Borodo M. Eliana Franco, Anna Matamala and Pirar Orero, Voice-over Translation : An Overview. 2010, Bern ; Berlin; Bruxelles : Peter Lang, pp. 248 / Michal Borodo // Linguistics Applied vol. 4 (2011). – Pp. 211–215.

Cintas J. D. Voiceover and Dubbing / Jorge Diaz Cintas & Pilar Orero // Handbook of Translation Studies v. 1. Ed. by yeves Gambier, Luc van Doorslaer Amsterdam / Philadelphia, 2010. – P. 441–445.

The Terminal Script – Dialogue Transcript. – URL : http://www.script-o-rama.com/movie_scripts/t/terminal-script-transcript-tom-hanks.html (дата звернення : 25.04.2019).

Термінал. Закадровий переклад телеканалу Інтер. – URL : https://kinoukr.com/1789-terminal.html (дата звернення: 25.04.2019).

Термінал. Закадровий переклад Нового каналу. – URL : http://moviestape.net/katalog_filmiv/komedija/304-terminal.html (дата звернення: 25.04.2019).

Dictionary by Merriam-Webster. – URL : https://www.merriam-webster.com (дата звернення: 25.04.2019).

Oxford Dictionaries : English Dictionary, Thesaurus, & grammar help. – URL : https://en.oxforddictionaries.com (дата звернення : 25.04.2019).

Савко М. В. Аудиовизуальній перевод в Беларуси / М. В. Савко // Мова і культура. – 2011. – Вип. 14, т. 6. – С. 353–357.

Ярова Л. О. Прецедентна асиметрія в аудіовізуальному перекладі / Лариса Олегівна Ярова // Наукові записки ЦДПУ. Серія: Філологічні науки = Research Bulletin. Series: Philological Sciences / ред. кол. : О. А. Семенюк [та ін.]. – Кропивницький : КОД, 2019. – Вип. 175. – С. 738–743.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Українська література