Структурно-стилістичні особливості евфемії в аспекті функціонального розвитку мови

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35433/philology.1(89).2019.146-150

Ключові слова:

структурний і функціональний аспекти мови, роль співрозмовника, евфемізм, політичні евфемізми, дисфемізм, дискурс, маніпулятивний аспект.

Анотація

У статті досліджено проблематичні засади зв’язків між структурними та функціональними аспектами мови, що мають цілу низку характерних особливостей. Обґрунтовано стилістичну однорідність / неоднорідність різних ролей співрозмовників, їх співвідношення в соціальній взаємодії, у мовному полі якої функціонують евфемізми, як інструмент вербального впливу на співрозмовника. Окреслено особливості зрушення денотативного значення евфемізмів та вплив такого процесу на маніпулятивний аспект дискурс .

 

Посилання

Большой англо-русский словарь : в 2-х томах / Авт. Апресян Ю. Д., Гальперин И. Р. и др. – 4-е изд.. – М. : Рус. яз., 1987.

Blackledge A. Discourse and Power in a Multilingual World / A. Blackledge. – Philadelphia, USA : John Benjamins B.V., 2009. – 253 p.

Fairclough N. Critical Discourse Analysis. In T.A. van Dijk (ed.), Discourse Studies. A Multidisciplinary Introduction, Vol. 2. Discourse as Social Interaction. – London : Sage. – Pp. 258–284.

Кацев А. М. Эвфемия в современном английском языке. Опыт социолингвистического описания : дисс…. на соискание уч. степени канд..филол. наук / Кацев Aнри Матвеевич. – Л. : ЛГПИ имени А. И. Герцена, – 1977.

Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика: напрями та проблеми : [підручник] / О. О. Селіванова. – Полтава : ''Довкілля-К''. – 2008. – 712 с.

Teun A.van Dijk Critical Discourse Analysis // The Handbook of Discourse Analysis // Edited by D. Schiffrin, D. Tannen, H. E. Hamilton. Blackwell Publishing Ltd. – Oxford, UK. – 2008. – Pp. 352–371.

Януш О. Б. Евфемія та суміжні явища в українській і російській мовах : дис…. канд.. філол. наук : 10.02.01 ; 10.02.02 / Януш Олег Богданович. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, –1997. – 189 с. (Першотвір).

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Українська література