Індивідуально-авторські модифікації архетипів дому, бездомності, не-дому, антидому, дому-мрії в романі Василя Шевчука "Прощання з самим собою"

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35433/philology.1(89).2019.118-123

Ключові слова:

архетип, літературний архетип, образ-архетип.

Анотація

У статті з’ясовано, що архетипи дому, бездомності, не-дому, антидому, дому-мрії в романі Василя Шевчука "Прощання з самим собою" функціонують у двох планах: фізичний простір (малий дім) і ментальний простір (великий дім). Архетип дому втілює буття особистості / нації, вигнаної зі своєї землі, відчуженої від своєї духовної культури (архетип бездомності), змушеної шукати тимчасових притулків (архетип не-дому). Локуси казенної квартири та майстерні уособлюють духовне провалля (архетип антидому), засіб маніпулювання і випробовування особистості на духовну міцність. Архетип дому-мрії – сподіване повернення особистості / націїі до оновленого дому – сучасного, просторого, розумно спроектованого.

 

Посилання

Донченко О. Архетипи – спільне в нашому житті (розпізнавання архетипів як шлях до унікальності) / О. Донченко // Психологія особистості. – 2011. – № 1 (2). – С. 170–181.

Агєєва В. О. Архетип та його витлумачення від К. Г. Юнга-психоаналітика до лінгвокогнітивної сучасності / В. О. Агєєва // Сучасні дослідження з іноземної філології : [зб. наук. пр.] / [відп. ред. М. П. Фабіан]. – Ужгород : ПП "Аутдор-Шарк", 2013. – С. 18–26.

Процик І. В. Поняття архетипу в науковій літературі: генетико-теоретичний аспект / І. В. Процик // Вісник Запорізького національного університету : Філологічні науки. – Запоріжжя : Запорізький національний університет. – 2009. – № 2. – С. 56–67.

Козлов А. Духовність як літературознавча категорія : [монографія] / А. Козлов. – К. : Акцент, 2005. – 272 с.

Шевчук В. А. Прощання з самим собою : роман / В. Шевчук // Прощання з самим собою : романний диптих. – К. : Укр. письменник, 1992. – С. 234–447.

Шевчук В. Прощання з самим собою : [нотатки до роману, 6 листоп. 1987 р.] / В. Шевчук // Родинний архів письменника.

Сизоненко Н. М. Функціонування топосів міста, села, творця в умовах заблокованої культури як перехресних систем у романі Василя Шевчука "Прощання з самим собою" / Н. М. Сизоненко // Вісн. Луган. нац. пед. ун-ту імені Тараса Шевченка : Філологічні науки. – Луганськ : Вид-во ЛНУ ім. Тараса Шевченка. – 2011. – № 24 (235). – Ч. 2. – С. 187–192.

Сизоненко Н. М. Архетип антидому в романі Василя Шевчука "Прощання з самим собою" / Н. М. Сизоненко // Слобожанська беседа-11. Лінгвістика тексту і вивчення української ментальності : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Старобільськ, 9 листоп. 2018 р.) / ДЗ "ЛНУ імені Тараса Шевченка" ; за ред. проф. Глуховцевої К. Д. – Вип. 11. – Старобільськ, 2018. – С. 190–195.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Українська література