Латинські запозичення в англійській та українських мовах

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35433/philology.1(89).2019.75-80

Ключові слова:

запозичення, мова, функціонування, слова, розвиток.

Анотація

Статтю присвячено функціонуванню латинських запозичень в англійській та українських мовах. Актуальність вивчення цієї теми очевидна, але все ж таки деякі аспекти ще не вивчені. Між усіма запозиченнями з італійської, грецької, французької, скандинавської, російської, німецької, іспанської та інших мов найбільший вплив на англійську та українську мову мають латинські запозичення. Латинські запозичення мають беззаперечне значення в лексичній структурі: таргетована мова буквально складається з коренів, суфіксів і префіксів (дериваційних морфем). Тому це питання особливо актуально для тих, хто вивчає іноземну мову, це завжди цікаво і завдяки незліченному матеріалу для розгляду та дослідження, буде постійно генерувати нові теми для дебатів та дискусій. Але для вчених, що працюють у галузі лексикології, ще багато питань потребують вирішення. Вчених цікавить не тільки те, як і чому прийшло запозичене слово, але як воно засвоюється в мові, як змінювався зміст, а зміни призводили до його появи в прийнятому словнику його мови.

 cabulary of his language.

Посилання

Потебня О. О. Актуальні питання мови та культури : [збірник наукових праць] / О. О. Потебня. – Київ, 2004. – 368 c.

Антрушина Г. Б. Лексикология английского языка / Г. Б. Антрушина, О. В. Афанасьева, Н. Н. Морозова. – М. : Дрофа, 1999. – C. 44–78.

Арнольд И. В. Лексикология современного английского язика : [учебное пособие] / И. В. Арнольд. – М. : Изд-во лит-ры на иностранных языках, 1959. – 351 с.

Bryson B. Made in America: An Informal History of the English Language in the United States / Bill Bryson. – N.Y. : William Morrow and Co., 1995. – 417 p.

Bryson Bill Mother Tongue : English and How It Got That Way / Bill Bryson. – N.Y. ; Avon Books, 1990. – 602 p.

Bolton W. F. A Living Language: The History and Structure of English / W. F. Bolton. – N. Y. : Random House, 1982.– 146 p.

Cran William, MacNeil Robert The story of English / William Cran, Robert Macneil. – N.Y. : Elizabeth Sifton, 1986. – 346 p.

Reznik R. V. А History of the English Language / R. V. Reznik, T. S. Sorokina, I. V. Reznik. – M. : Nauka, 2001. – 496 p.

Scott Julia Arabic Culture and Medieval European Literature / Julia Scott / Journal of the American Oriental Society, 1991. – 564 p.

Haugen Einar The Analysis of Linguistic Borrowings / Einar Haugen. – Vol. 26, 1950. – 254 p.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Українська література