Жанрова специфіка сучасної драми-параболи (на матеріалі п’єси Маріуса фон Майєнбурга "Потвора")

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35433//philology.1(89).2019.81-86

Ключові слова:

редукований дидактизм, плюралістична мораль, ефект очуження, прийом маріонетковості, діалогічний потік, cюжетна динамізація, домінуючий мотив перевтілення.

Анотація

Стаття присвячена аналізу п’єси Маріуса фон Майєнбурга "Потвора": розглянуто сюжетну організацію твору (зосереджено увагу на структурній однорідності тексту,виявлено ознаки параболічної модальності); досліджено сферу персонажів за формулою (1+3+2+2); розглянуто специфіку особливостей хронотопу, що виражається абсолютною просторовою дискретністю та особливим типом монтажності (відсутністю сполучних формул); відзначено інтертекстуальні зв’язки п’єси через мотиви перевтілення, нарцисизму та підписання угоди з дияволом.

 

Посилання

Brettschneider W. Die moderne deutsche Parabel : Entwicklung und Bedeutung / von Werner Brettschneider. – 2., Überarb. Aufl. – Berlin: E.Schmidt, 1980. – 83 s.

Веремчук Ю. В. П’єса-притча в системі жанрів епічної драматургії / Ю. В. Веремчук // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – 2006. – № 26. – С. 97–99.

Чирков О. С. Драма-парабола (драма-притча) / О. С. Чирков// Лексикон загального та порівняльного літературознавства. – Чернівці : Золоті літаври, 2001 – 157 c.

Васильєв Є. М. Сучасна драматургія: жанрові трансформації, модифікації, новації : [монографія] / Є. М. Васильєв. – Луцьк : ПВД "Твердиня", 2017. – 532 с.

Майенбург М. "Урод" [Електронний ресурс] / М. Майенбург. – Режим доступу до ресурсу : http://www.theatre-library.ru/advanced_search.

Есин А. Б. Принципы и приемы анализа литературного произведения : [yчебное пособие]. – 3-е изд. – М. : Флинта, Наука, 2000. – 248 с.

Овідій. Метаморфози / Перекл. з латин., передм. та прим. А. Содомори. – Київ : Дніпро, 1985 – 301 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Українська література