№ 3(91) (2019)

Зміст

Українська література

Прийом монтажу у формуванні художніх сенсів роману "приватне життя феномена" Є. Гуцала PDF
О. І. Бульбачинська 7 - 15
Полісемантичний комплекс «море» у художній прозі М. Хвильового PDF
О. В. Муслієнко 16 - 25
Поліфункціональність музичних образів у малій прозі М. Яцкова PDF
Л. К. Суворова, С. Ю. Храпчук 26 - 36

Теорія літератури і компаративістика

Містика та фантастика в новелістиці Натаніеля Готорна й Едгара По PDF
В. С. Білявська, О. В. Рудюк 37 - 43
Відтворення класичного сюжету засобами фентезі доби постмодернізму: інтермедіальний контекст PDF
Є. О. Канчура 44 - 52
Жовтий звук" В. Кандінського ‒ художній твір на межі драматичного, театрального, музичного та образотворчого мистецтва PDF
М. Л. Ліпісівіцький 53 - 61

Українська мова та загальне мовознавство

Реалізація адвербіальної семантики в діалектному тексті PDF
Г. І. Гримашевич 62 - 68
Особливості структурно-функціональної організації лексико-семантичного поля "земля" в поетичній мовотворчості Лесі Українки PDF
Н. Ю. Римар 69 - 75
Структурні особливості простого ускладненого речення у творчості Галини Пагутяк (за матеріалом роману "Радісна пустеля") PDF
Н. М. Шульська, Ю. В. Громик, Р. С. Зінчук 76 - 83

Іноземні мови та перекладознавство

Текст реклами як один із типів тексту (на матеріалі німецькомовних текстів реклами) PDF
К. Й. Баюн 84 - 90
Social status of a person through the prism of West Germanic and East Slavic phraseology PDF
V. V. Khmara, L. P. Voinalovych 91 - 97

Сучасні лінгвістичні вчення

Мовленнєва культура військовослужбовців на сучасному етапі PDF
О. Я. Андріянова 98 - 107
The associative field of a word as a multilingual structure (ваsed on the mass free associative experiment with Ukrainian social and political lexis) PDF
O. F. Zahorodnia, T. Ye. Nedashkivska 108 - 117
Лінгвокультурний український компонент у польському поетичному тексті (на матеріалі творів Лева Венглінського) PDF
Н. М. Совтис, Н. А. Адах 118 - 125