Містика та фантастика в новелістиці Натаніеля Готорна й Едгара По

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35433/philology.3(91).2019.37-43

Ключові слова:

романтизм, містичне, фантастичне, мотив, новела, екзистенціалізм, модернізм, метафора, стиль, автор, фатум, реінкарнація, домінанта.

Анотація

У статті обґрунтовується зіставлення творчих манер двох представників романтизму в американській новелістичній літературі ‒ Е. По та Н. Готорна. На підставі доступних джерел й наукових напрацювань на тему співіснування містичних і фантастичних елементів проаналізовано риси стильових манер представників американського романтизму. Перегуки новелістики Е. По з новелістикою Н. Готорна досліджено через порівняльний аналіз образів персонажів, мотивів та проблематики. Ці образи реалізуються в авторів-романтиків за допомогою прийомів іронії, контрасту, гіперболізації вражень і подій. Проте Готорн застосовує казкові та міфологічні мотиви, і це відрізняє його стиль від стильових рис інших романтиків, зокрема, й від новелістики Е. По. У його творах іронія в характеристиках образів-пероснажів може набувати комічного відтінку (новели "Донька Рапаччіні", "Дослід лікаря Хейдеггера"). Події відтворюються обома письменниками-романтиками через вираження свідомості оповідачів. Мотив смерті коханої в їхніх новелах видозмінюється в мотив очікування смерті коханої через страх її втратити або через божевілля персонажа, з акцентом на маніакальних змінах у психіці головних героїв. За цим принципом можна поєднати новели двох авторів: "Морелла", "Лігейя", "Береніка" з новелами "Молодий Браун" і "Донька Рапаччіні". У творах письменників наявне абсурдне нагромадження образів жахливого, що веде до гротеску (цей художній прийом притаманний більше манері Н. Готорна, ніж Е. По). Найчастіше це поєднання жахливого та іронічного присутнє в характеристиках персонажів. Фантастичні елементи в обох новелістів слугували художнім тлом для витворення неповторної американської романтичної новели ХІХ століття.

Посилання

Алексєєнко Л. Едгар Аллан По. Зарубіжна література. 2005. № 2. С. 35‒37.

Готорн Н. Нарис "Митниця". Вступне слово. Шарлатова літера. Тернопіль, 2017. С. 3‒49.

Горбунов А. Готорн-рассказчик. Новый мир. 1966. № 2. С. 265‒268.

Карабутенко І. Дивний талант Едгара По. Всесвіт. 1984. № 2. С. 113‒116.

Кортасар Х. Жизнь Эдгара По. Иностранная литература. 1999. № 3. С. 138‒158.

Крижанівська Н. Образ "прекрасної жінки" в психологічних новелах Едгара Аллана По. Сучасний погляд на літературу. 2002. Вип. 7. С. 141‒150.

Назарець В. Птах на ймення "не вернуть", або біль душі Едгара По. Зарубіжна література. 1999. № 4. С. 10‒15.

По Е. Разговор с мумией: роман, рассказы. Издательская группа, 2017. 416 с.

Пригодій С., Горенко О. Американський романтизм. Полікритика. Київ, 2006. 440 с.

Сюндюков І. Очисне полум'я душі. Едгар По та Вірджинія Клемм. Зарубіжна література. 2003. № 4. С. 2‒3.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Теорія літератури і компаративістика