Мовленнєва культура військовослужбовців на сучасному етапі

Автор(и)

  • О. Я. Андріянова Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, https://orcid.org/0000-0002-4111-5934

DOI:

https://doi.org/10.35433/philology.3(91).2019.98-107

Ключові слова:

жаргон, культура мовлення, мовленнєві помилки, суржик, обсценна лексика.

Анотація

У межах нашої роботи зосереджуємо увагу на мовленнєвій культурі сучасних військовослужбовців. У зв'язку з російсько-українським конфліктом на Сході України збільшилась увага до професійної культури військовика, вагомим компонентом якої є мовленнєва культура. У дослідженні ми розглядаємо позамовні чинники, які впливають на мовленнєву культуру армійця, а саме: небезпечні умови військової служби, які спричинюють регламентування службових форм спілкування; комунікація в межах підрозділу, що призводить до втрати індивідуальності в мовленні; носії підмови військової галузі поширюють її на всі сфери життя й серед інших соціальних груп; військовики, не підготовлені лінгвістично, стикаються з проблемами, які інколи доводиться вирішувати з великими втратами; колективний характер служби у війську потребує узгодження в діях військовослужбовців, що передбачає їхнє активне спілкування. Аналізуємо найуживаніші мовленнєві помилки у військовій сфері, серед яких виокремлюємо неправильне наголошування слів, пом'якшену вимову шиплячих, уживання дієприкметників у ненормативних формах, використання слів у невластивому їм значенні, уживання росіянізмів та кальок із російської мови, порушення норм у формах звертань, ненормативне використання прийменників. У розвідці зосереджуємо увагу на питанні спілкування суржиком, мовним гібридом, що є наслідком штучного поєднання елементів російської й української мов; на використанні жаргонізмів, уживаних у неформальних побутових ситуаціях. Досліджуємо вживання під час неформального, а інколи навіть й офіційного спілкування обсценної лексики, до якої входять грубі лайливі вислови, які часто виражають спонтанну реакцію на несподівану неприємну ситуацію, нерідко спричинену військовим середовищем, яке може бути агресивним, особливо під час ведення бою. Аналізуємо результати тестування-опитування для виявлення причин уживання ненормативної лексики в сучасному військовому колективі. Визначаємо шляхи підвищення мовленнєвої культури військовиків.

Посилання

Закон України "Про забезпечення функціонування української мови як державної". URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/2704-19 (дата звернення 26.09.2019).

Струганець Л. В. Теоретичні основи культури мови. Тернопіль, 1997. 96 с.

Єрмоленко, С. Я. Культура мови. Українська мова : енциклопедія. Київ, 2004. С. 285–286.

Бурда Т. М. Мовна поведінка особистості в умовах українсько-російського білінгвізму (молодіжне середовище м. Києва) : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук. Київ, 2002. 22 с.

Масенко Л. Т. Суржик: між мовою і язиком. Київ, 2019. 232 с.

Селіванова О. О. Проблема форм міксації мов у соціолінгвістиці. Мова і суспільство. 2011. Вип. 2. С. 33–39.

Погрібний А. Г. Суржикізація. Урок української. 2005. № 1–2. С. 9–14.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Сучасні лінгвістичні вчення