Реалізація адвербіальної семантики в діалектному тексті

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35433/philology.3(91).2019.62-68

Ключові слова:

діалектний текст, адвербіальна семантика, середньополіські говірки, прислівники, аналітичні синтаксичні прислівники.

Анотація

У статті схарактеризовано емпіричну цінність діалектних текстів із різних зон українського етномовного континууму як важливого джерела для дослідження різних мовних рівнів, зокрема й граматики. За матеріалами діалектних текстів із середньополіських говірок Житомирської області, опублікованих у виданні "Єдність у різноманітності. Поліщуки" (2018), проаналізовано, застосувавши низку методів (описовий – для інтерпретації та характеристики досліджуваних мовних явищ, їх виокремлення та класифікації, контекстуального аналізу – для з'ясування говіркових особливостей аналізованих адвербіальних одиниць у контексті, прийом функціонального аналізу – для характеристики функціональних особливостей досліджуваних елементів), особливості реалізації адвербіальної семантики в діалектному зв'язному мовленні за допомогою різних граматичних засобів. Передовсім акцентовано увагу на реалізації темпоральної та локативної семантики як найбільш представленої в говірковому мовленні з огляду на тематику діалектних текстів. Зазначений різновид семантики реалізується передовсім традиційними прислівниками місця та часу різних лексико-семантичних груп, найуживанішими з яких є адвербіативи із семантикою пір року, частин доби тощо. Водночас значення місця та часу передають аналітичні синтаксичні прислівники з локативною та темпоральною семантикою у формі прийменниково-іменникових конструкцій. Інші різновиди виявів адвербіальної семантики (способу дії, міри та ступеня, причини) відзначені значно рідше, що підтверджує загальну тенденцію щодо функціонування таких типів адвербіативів як у літературній, так і в діалектній мові. Натомість вивчення означеної проблеми не вичерпується характеристикою адвербіальної семантики в досліджуваних текстах, оскільки публікація нових зразків зв'язного говіркового мовлення з більшої кількості середньополіських говірок та залучення автентичних діалектних матеріалів уможливить комплексне вивчення порушеної проблеми.

Посилання

Габай А. Ю. Синтаксична прислівникова транспозиція в сучасній українській літературній мові. Київ, 2011. 232 с.

Гандзюк О. М. Адвербіальні синтаксеми української мови. Культура народов Причерноморья. 2004. № 49. Т. 1. С. 219–221.

Гандзюк О. М. Конструктивна роль прийменників в оформленні адвербіальної семантики. Культура народов Причерноморья. 2006. № 82. Т. 1 (113). С. 71–73.

Гриценко П. Ю. Тексти як джерело дослідження чорнобильських говірок. Говірки Чорнобильської зони. Тексти. 1996. С. 7–19.

Делюсто М. С. Діалектна текстографія як прийом дослідження переселенської говірки. Діалекти в синхронії та діахронії. Текст як джерело лінгвістичних студій. 2015. C. 128–138.

Єдність у різноманітності. Поліщуки / В. М. Мойсієнко, Г. І. Гримашевич (упорядн.). Житомир, 2018. 144 с.

Українська мова : енциклопедія / редкол. В. М. Русанівський та ін. 2-ге вид., випр. і доп. Київ, 2004. 824 с. : іл.

Хоровець В. Є. Теоретичні засади дослідження адвербіальних прийменникових конструкцій. Вісник Дніпропетровського університету. Серія "Мовознавство". 2015. № 11. Вип. 21 (2). C. 144–149.

Ястремська Т. О. Динаміка діалектних явищ у тексті. Діалекти в синхронії та діахронії. Текст як джерело лінгвістичних студій. 2015. С. 480–492.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Українська мова та загальне мовознавство