Прийом монтажу у формуванні художніх сенсів роману "приватне життя феномена" Є. Гуцала

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35433/philology.3(91).2019.7-15

Ключові слова:

кінематографізм, монтаж, кадр, химерний роман, поетика, візія, візуалізація, кінематографічне мислення письменника, художні сенси, монтажування.

Анотація

У статті досліджено художні сенси, що формуються завдяки прийому монтажу в химерному романі Є. Гуцала "Приватне життя феномена". Аргументовано використання відповідної методології для досягнення мети. Обґрунтовано актуальність дослідження. З'ясовано, що романна спадщина Є. Гуцала розглядається в контексті руху шістдесятників та не була об'єктом системного вивчення у мистецькій взаємодії з кінематографією. На підставі теоретичних розвідок окреслено дефініцію поняття "монтаж" та його видове розрізнення. Зауважено, що теоретики кіно та літературознавці суголосні в потрактуванні поняття і його провідної ролі. Аргументовано, що монтажність характерна для усіх видів мистецтв. Розглянуто основні функції монтажу в романі. Визначені домінантні принципи монтажування: сенсу та послідовності. Дослідницька увага зосереджується на тих фрагментах роману, які найточніше демонструють поетику сенсів, що формуються завдяки прийому монтажу, у химерному стилі письма Є. Гуцала. Визначено провідну функцію зорових образів, за допомогою яких породжуються у свідомості реципієнта сенси політичної дійсності, масштабних соціальних проблем, суспільної нерівності, возвеличення простого колгоспника. Всі розділи роману розглядаються як окремі кіносерії. У дослідженні доведено кінематографічне мислення письменника. Зауважено, що Є. Гуцало привносить у літературний кінематографізм стилістику химерності. Указано, що роман спроєктовано на інтелектуального читача, відкритого до візуалізації закладених у творі замовчаних сенсів. Читач такого твору несвідомо стає співавтором. За допомогою прийому монтажу всі кадри поєднуються в композиційне ціле, змушуючи читача думати в супроводі "навіюваних" емоцій. Аргументовано, що монтаж і кадр перебувають у нерозривному взаємозв'язку, становлячи основу при вивченні кінопоетики художнього твору.

Посилання

Брайко О. Монтажні засоби в малій прозі Євгена Гуцала. Слово і Час. 2017, № 10. С. 41–54.

Брайко О. Монтажне мислення у прозі Володимира Дрозда. Слово і час. 2014, № 8. С. 27–44.

Горболіс Л. Кінематографічний арсенал "Камінного хреста". Слово і час. 2014. № 6. С. 32–39.

Гуцало Є. Приватне життя феномена. Київ, 2012. 384 с.

Дончик В. Український радянський роман. Київ, 1987. 430 с.

Эйзенштейн С. Избранные произведения в шести томах. Москва, 1964.

Клочек Г. Поетика візуальності Тараса Шевченка. Київ, 2013. 256 с.

Кулешов Л. Азбука кинорежессуры Москва, 1969.

Лотман Ю. М. Об искусстве. Санкт-Петербург, 1998. 704 с.

Покулевська А. І. Елементи кіномови в поетиці літературного твору : дис. … канд. філол. наук. Кіровоград, 2013. 197 с.

Пуніна О. Кінофікація українського літературного дискурсу (20 – 30-ті роки XX століття) : монографія. Донецьк, 2012. 332 с.

Ромм М. И. Избранные произведения в 3-х т. Москва, 1982, Т. 1. 576 с.

Ямпольский М. Б. Монтаж : Литература. Искусство. Театр. Кино. Москва, 1988. 236 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Українська література