Трилексемні антропонімні формули в пам’ятках Житомирщини ХVІ – ХVІІ ст.

Автор(и)

  • Л. В. Ящук

DOI:

https://doi.org/10.35433/philology.2(90).2019.69-75

Ключові слова:

антропонімікон, способи і засоби ідентифікації, чоловічі іменування, антропонімна формула.

Анотація

У статті звернуто увагу на те, що в староукраїнській антропонімійній системі не було якоїсь норми в способах і засобах ідентифікації: одна й та сама особа могла бути іменована як однолексемно, так і за допомогою антропонімних формул (дво-, три-, чотири- й багатолексемних). У ХVІ – ХVІІІ ст. в Україні дволексемний спосіб ідентифікації особи поширився на все населення, а трилексемний був специфічним лише в іменуванні вельможних осіб (С.М. Пахомова), тобто в українській антропонімії в кількісному складі антропонімної формули проявлялося соціально-майнове становище особи. Мета нашої розвідки – проаналізувати в антропоніміконі Житомирщини ХVІ–ХVІІ ст. компонентний склад трилексемних чоловічих антропонімних формул простолюдинів і шляхти. Вивчення таких іменувань актових книг Житомирщини зазначеного періоду засвідчило, що трилексемні чоловічі антропонімні формули становлять лише 4,15 % від усіх чоловічих іменувань і вживаються переважно для називання представників вищих верств населення. Склад таких формул в іменуваннях простих людей і привілейованих верств різний. В ідентифікації соціальної верхівки найпоширеніша трилексемна формула "ім’я + патронім + прізвищева назва – відтопонімне означення на ‑ск(ий), ‑цк(ий), ‑зк(ий)" (184 іменування із 320 усіх трилексемних АФ шляхти, що становить 61, 3 %). У називанні простолюдинів найбільш поширені антропонімні формули з патронімами, коли перші два компоненти – "ім’я + патронім на ‑енк(о), ‑ович / ‑евич", а третій – прізвищева назва: а) назва особи за професією, заняттям, б) відапелятивне ім’я чи прізвисько; рідше в) патронім, г) назва особи за місцем походження або проживанням чи етнічною належністю (45 із 60 трилексемних іменувань простолюдинів, що становить 75 %).

Посилання

Бірыла М. В. Беларуская антрапанімія : Ўласныя імёны, імёны-мянушкі, імёны па бацьку, прозвішчы. Мінск, 1966. 328 с.

Єфименко І. В. Українські прізвищеві назви ХVІ ст. Київ, 2003. 168 с.

Керста Р. Й. Українська антропонімія XVI ст. : Чоловічі іменування. Київ, 1984. 152 с.

Осташ Р. І. Ідентифікація особи в Реєстрі.Реєстр Війська Запорозького 1649 року : Транслітерація тексту/ підг. до друку О. В. Тодійчук (голов. упоряд.) та ін. Київ, 1995. С. 505–512.

Пахомова С. М. Еволюція антропонімних формул у слов’янських мовах. Ужгород, 2012. 344 с.

Сенів М. І. Основні способи і засоби ідентифікації жінки в писемних пам’ятках української мови XIV – XVIII ст. З історії української лексикології. Київ, 1980. С. 160–200.

Худаш М. Л. З історії української антропонімії. Київ, 1977. 236 с.

Ящук Л. В. Антропонімія Житомирщини ХVІ – ХVІІ ст. : дис. кандидата філол. наук. Житомир. 2008. 209 с.

Mytnik I. AntroponimiaWołyniaw ХVІ – ХVІІІ wieku. Warszawa, 2010. 412 s.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Українська мова та загальне мовознавство