АКТУАЛІЗАЦІЯ ХАРАКТЕРИСТИК ДІЙ ОСОБИ В ЗНАЧЕННІ ЛЕКСИЧНИХ ОДИНИЦЬ СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА ПОЗНАЧЕННЯ СУПЕРНИЦТВА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35433/philology.1(102).2024.111-119

Ключові слова:

концепт, поняття, номінативні одиниці, концептуальний аналіз, лексична семантика, когнітивна ознака, фрейм, слоти, родові й видові семи

Анотація

Стаття присвячена проблемі концептуально-семантичного аналізу одиниць різних лексико-граматичних класів на позначення суперництва: референтом об’єктивної дійсності, репрезентованої концептом СУПЕРНИЦТВО, є певна ситуація як сукупність взаємозалежних елементів. Аналіз семантичної структури номінативних одиниць сприяє встановленню закономірності глибинної взаємодії між структурою людської свідомості та мовними формами. Номінативний потенціал мовної картини світу реалізується лексичними одиницями, які є об'єктом концептуального аналізу для досягнення мети лінгвокогнітивних досліджень – реконструкції концептуального змісту. Лексичні дефініції слів різних лексико-граматичних класів, що позначають суперництво, містять родові й видові семи як лексичні одиниці, що реалізують відповідні термінали слотів і когнітивні ознаки.

Фрейми слугують для категоризації лексики, що називають компоненти референтної ситуації суперництва. Перед моделюванням прототипної інформаційної структури концепту суперництво в термінах фреймової семантики здійснюється семантико-когнітивний аналіз лексики, яка утворює первинний і вторинний синонімічні ряди та найкраще відображає досліджувану концептуальну категорію. Слот ДІЯ, який фіксує інформацію про поведінку безпосереднього учасника, представлений одиницями лексико-граматичних категорій, що репрезентують процес суперництва. Досліджувані слоти відображають знання про каузальний, способово-інструментальний та часово-просторовий компоненти фреймової моделі. Досліджувані слоти корелюють із групою когнітивних ознак, які репрезентують знання про характеристики дій. Наприклад, каузальні вузли активують дані про причини вступу в суперницьку взаємодію та варіанти її припинення. Способово-інструментальні вузли зберігають інформацію про характер дії, тактику, стратегічні цілі, кількість і якість засобів дії, кількісні та якісні аспекти цілей і їх різноманітність. Часові та просторові вузли фрейму фіксують знання про характер місця та масштаби дії, тривалість суперництва та час його реалізації.

Посилання

Hamziuk, M. V. (2000). Emotyvnyi komponent znachennia u protsesi stvorennia frazeolohichnykh odynyts: na materiali nimetskoi movy [The Emotional Component Of Meaning In The Process Of Creating Phraseological Units: On The Material Of The German Language]. K.: Vyd. tsentr KDLU. 256 p. [in Ukrainian].

Moisiienko, A. (2004). Dynamichnyi aspekt nominatsii [The Dynamic Aspect Of The Nomination]. K.: VPTs "Kyivskyi universytet". 100 p. [in Ukrainian].

Prykhodko, A. M. (2006). Kontsept yak ob’iekt zistavnoho movoznavstva [The Concept As An Object Of Comparative Linguistics]. Mova. Liudyna. Svit. K.: Vyd. tsentr KNLU. Pp. 212–220. [in Ukrainian].

Filosofskyi entsyklopedychnyi slovnyk [ped. V.I. Shynkaruk]. (2002). K.: Abrys. 742 p. [in Ukrainian].

Shkoliarenko, V. I. (2003). Dynamika rozvytku frazeolohichnoi systemy nimetskoi movy XIX–XX stolittia [The Dynamics Of The Development Of The Phraseological System Of The German Language Of The XIX-XX Centuries]. Sumy: SumDPU im. A. S. Makarenka. 324 p. [in Ukrainian].

Fauconnier, G. (2002). The Way We Think. Conceptual blending and the mind’s hidden complexities. N.Y.: Basic Books. 440 p. [in English].

Lakoff, G. (1993). The Contemporary Theory of Metaphor. Metaphor and Thought. Cambridge: Cambridge University Press. P. 202–251 [in English].

Langacker, R. W. (1999). Grammar and Conceptualization. Berlin: Mouton de Gruyter. 427 p. [in English].

Rosch, E. (1973). Natural Categories. Cognitive psychology. Vol. 3. № 4. P. 326–350 [in English].

Taylor, J. R. (2002). Introduction: New Directions in Cognitive, Lexical, Semantic Research. Cognitive Linguistic Research. Metaphor and Metonymy in Comparison and Contrast. N.Y.: Mouton de Gruyter. Vol. 23. P. 1–29 [in English].

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-04-26

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛІНГВІСТИКИ