OСОБЛИВОСТІ ВИРАЖЕННЯ ПІДТЕКСТУ В ХУДОЖНЬОМУ ТВОРІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35433/philology.1(102).2024.102-110

Ключові слова:

художній текст, підтекст, художній стиль, цілісність, зв’язність, інформативність, структурність, подільність, діалогічність, рівні розуміння художнього тексту

Анотація

Наукова розвідка присвячена дослідженню особливостей вираження підтексту в художньому творі. Проблема розуміння тексту пов’язана з розкриттям сенсу твору художнього стилю. Виникнення та розвиток підтексту в літературних творах пов’язані з особливостями процесів загального розвитку літератури, відображенням питань сучасності, ідеологічних конфліктів, літературно-мистецької полеміки тощо. Важливими характеристиками тексту є цілісність, зв’язність, інформативність, структурність, подільність та діалогічність. Художній текст містить змістовно-фактуальну, змістовно-концептуальну та змістовно-підтекстову інформацію й виконує естетичну, етичну та пізнавальну функції. Розуміння художнього тексту – складний інтелектуальний та емоційний процес. Поверхневе значення забезпечує сприйняття зовнішньої форми тексту й розуміння прямого значення. Глибинне значення пов’язане з розумінням непрямого значення, підтексту. Виділяють такі рівні розуміння художніх текстів: лінгвістичний рівень, який є найбільш поверхневим; інтерпретація, яка є глибшим рівнем розуміння тексту й пов’язана з виділенням тих характеристик тексту, які відповідають смисловим структурам читача та справляють гарне враження на нього; осягнення сенсу, яке є третім рівнем розуміння художнього тексту й допомагає осягнути сутність того, про що йдеться у творі, і з’ясувати, чого прагнув автор твору, якими мотивами керувався та які завдання ставив перед собою під час створення тексту; четвертий рівень розуміння тексту – процес усвідомлення змісту твору, у якому беруть участь не лише автор та його твір, а й зв’язки змісту тексту з тенденціями суспільного розвитку, завдяки чому текст ніби занурюється в історико-культурний контекст.

Посилання

Akimova, N. Problema rozuminnia tekstu v suchasnii psykholinhvistytsi. [The problem of text comprehension in modern psycholinguistics]. URL: http://naub.oa.edu.ua/2012/problema-rozuminnya-tekstu-v-suchasnij-psyholinhvistytsi/ (reference date: 26.03.2024). [in Ukrainian].

Batsevych, F. S. (2004). Osnovy komunikatyvnoi linhvistyky: pidruchnyk. [Fundamentals of communicative linguistics: a textbook]. / Kyiv: Vydavnychyi tsentr "Akademiia". 344 p. [in Ukrainian].

Bilychenko, O. Funktsionalni osoblyvosti khudozhnoi literatury v systemi sotsialnoi komunikatsii. [Functional features of fiction in the system of social communication]. URL: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/soc_gum/vkp/2011_2/st_15.pdf (reference date: 22.03.2024). [in Ukrainian].

Bilous, P. V. (2013). Teoriia literatury: navch. posib. [Theory of Literature: a textbook]. Kyiv: Akademvydav. 328 p. [in Ukrainian].

Voitovych, V. M. (2012). Ukrainska mifolohiia. [Ukrainian mythology]. K.: Lybid. 664 c. [in Ukrainian].

Dolzhykova, T. I., Milieva, I. V., Nikitina, A. V. Praktykum z linhvistyky tekstu: navchalno-metodychnyi posibnyk. (2011). [Workshop on text linguistics: a textbook]. Kyiv: Lenvit. 142 p. [in Ukrainian].

Diachuk, N. V. (2014). Psykholohichni osoblyvosti profesiinoi diialnosti perekladacha khudozhnikh tekstiv: dys. … kand..psykh.nauk: 19.00.01. [Psychological peculiarities of professional activity of a translator of literary texts: PhD in Psychology: 19.00.01.]. Lutsk. 202 p. [in Ukrainian].

Kykot V. Sut pidtekstu i sumizhnykh poniat, relevantnykh dlia perekladu. [The essence of the subtext and related concepts relevant to the translation]. Visnyk Cherkaskoho universytetu. 2013. № 5. Pp. 12–35. [in Ukrainian].

Matchuk, A. Pidtekst u literaturi KhKh stolittia. [Subtext in the Literature of the Twentieth Century]. URL: http://librar.org.ua/sections_load.php?s=philology&id=2562 (reference date: 20.03.2024). [in Ukrainian].

Samochornova, O. A. Informatsiina nasychenist ta informatyvnist tekstu. [Information richness and informativeness of the text]. URL: http://eprints.zu.edu.ua/4493/1/vip_52_50.pdf (reference date: 20.03.2024). [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-04-26

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛІНГВІСТИКИ