РЕАЛІЗАЦІЯ КАТЕГОРІЇ ПРОТИСТАВЛЕННЯ В ДІАЛЕКТНИХ ТЕКСТАХ

Автор(и)

  • Н. Коваленко Кам’янець-Подільський національний університеті імені Івана Огієнка, Україна https://orcid.org/0000-0002-7810-1982

DOI:

https://doi.org/10.35433/philology.1(102).2024.93-101

Ключові слова:

категорія протиставлення, концепт-опозиція, антонімія, текст, мовлення, діалект

Анотація

Діалектний текст – інформативне ій цінне джерело для досліджень усієї діалектної системи мови, а також і для міждисциплінарних розвідок, пов’язаних із культурологією, фольклором, етнографією та ін.

Проблеми категорії протиставлення  досліджували ще Л. А. Булаховський, Ф. де Соссюр, О. О. Потебня та ін.;  українські лінгвісти сьогодні розглядають антонімію переважно з урахуванням прагматики (Ф. С. Бацевич, Д. В. Мовчан, К. В. Тараненко, Н. О. Руснак).

У статті проаналізовано категорію протиставлення як одну з найпоширеніших  у діалектному тексті, основою творення інформативності про минуле на сьогоднішнє життя. З’ясовано, що категорія протиставлення в усних розповідях-спогадах носіїв говіркового мовлення реалізується у формі концептів-опозицій. На конкретних прикладах проілюстровано використання прийомів вербалізації концептів з опозиційним значенням у межах семантичного поля КОЛИСЬ – ЗАРАЗ. У діалектному дискурсі мовці зосереджуються на виразних відмінностях життя та діяльності в часі, а для інформативності спілкування розповідають про сучасні традиції, зауважують на відмінностях у минулому, висловлюючи так своє ставлення до таких змін.

В основі категорії протиставлення є протилежність, яка охоплює всі сфери людського буття. У висловлюваннях реалізуються два протилежні стани об’єкта чи суб’єкта, а найважливіше – ставлення до того мовної особистості, що уможливлює творення конотативно забарвлених мовних одиниць.

Категорія протиставлення як логічна процедура, в основі якої лежить протилежність (несхожість, несумісність, порівняння об’єктів, станів, характеристик за певними диференційними ознаками), охоплює всю реальність людського буття. У висловлюваннях можуть репрезентуватися два протилежні стани об’єкта чи суб’єкта, а головно – ставлення до того мовної особистості, що уможливлює творення конотативно забарвлених мовних одиниць.

Посилання

Arkushyn, H. L. (2010). Holosy z Volynskoho Polissia: teksty [Voices from Volyn Polissia: texts.]. Lutsk. 542 p. [in Ukrainian].

Batsevych, F. S. (2011). Vstup do linhvistychnoi prahmatyky: pidruchnyk [Introduction to linguistic pragmatics: a textbook]. Kyiv: VTs Akademiia. 304 p. [in Ukrainian].

Hlukhovtseva, K. D. (2020). Osoblyvosti semantychnoi struktury dialektnykh tekstiv pro vazhlyvi istorychni podii pochatku XX stolittia [Peculiarities of the semantic structure of dialect texts about important historical events of the early XXth century]. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej. Warszawa. № 1924. [in Ukrainian].

Hovirky Chornobylskoi zony: Teksty [Dialects of the Chornobyl zone: Texts] / arranged by Hrytsenko P. Iu. ta in. (1996). Kyiv: Dovira. 358 p. [in Ukrainian].

Hovory ukrainskoi movy: zbirnyk tekstiv [Dialects of the Ukrainian language: a collection of texts]/ ukl.: Dovhopol S. F., Zaleskyi A. M., Prylypko N. P.; ed. by T. V. Nazarova (1977). Kyiv: Nauk. dumka. 590 p. [in Ukrainian].

Deliusto, M. (2016). Ukrainska naddunaiska hovirka: zbirnyk dialektnykh tekstiv [Ukrainian above Danube dialect: a collection of dialect texts]. Izmail: SMYL. 196 p. [in Ukrainian].

Konobrodska, V. L. (2003). Kursova i dyplomna roboty z etnolinhvistyky: navchalnyi posibnyk [Term paper and diploma thesis in ethnolinguistics: a study guide]. Zhytomyr. 236 p. [in Ukrainian].

Liesnova, V. (2015). Syntaksychni zasoby vyrazhennia otsinky v dialektnomu teksti [Syntactic means of expressing evaluation in a dialect text]. Dialektolohichni studii 10. Tradytsii i novatorstvo. Lviv. Pp. 439–-453. [in Ukrainian].

Movchan, D. V. (2011). Prahmatychnyi potentsial antonimiv [Pragmatic potential of antonyms] [Online source]. Access mode: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VZhDU_2011_60_49 (reference date: 11.02.2024) [in Ukrainian].

Rusnak, N. O. (2009). Linhvokohnityvni ta prahmatychni vymiry dialektnykh tekstiv bukovynskykh hovirok [Linguocognitive and pragmatic dimensions of dialect texts in Bukovyna dialects]. Chernivtsi. 448 p. [in Ukrainian].

Semehyn, T. S. (2011). Kontsept ta sumizhni z nym poniattia [Concept and related concepts]. Naukovyi chasopys Natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni M. P. Drahomanova. Seriia № 9. Suchasni tendentsii rozvytku mov. Iss. 5: zb. nauk. prats / za red. V. I. Honcharova. Kyiv: Vyd-vo NPU imeni M. P. Drahomanova. Pp. 246–249. [in Ukrainian].

Taranenko, K. V. (2017). Prahmatychnyi potentsial antonimii ukrainskoi movy: monohrafiia [Pragmatic potential of antonymy in the Ukrainian language: a monograph]. Dnipro: UMSF. 152 p. [in Ukrainian].

Ukrainski zakarpatski hovirky. Teksty [Ukrainian Transcarpathian dialects. Texts]/ arranged by ta prymitky: O. F. Myholynets, O. D. Pyskach (2004). Uzhhorod. 400 p. [in Ukrainian].

Shcherbyna, T. (2015). Pryslivnyky v hovirkakh serednonaddnipriansko-stepovoho porubizhzhia [Adverbs in the dialects of the Middle Dnipro-Steppe border region]. Dialektolohichni studii 10. Tradytsii i novatorstvo. Lviv. Pp. 212–221. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-04-26

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛІНГВІСТИКИ