ДІЄСЛІВНЕ НАГОЛОШУВАННЯ В "ПЕРШІЙ ЧИТАНЦІ ДЛЯ НАРОДНИХ ШКІЛ" А. КРУШЕЛЬНИЦЬКОГО, О. ПОПОВИЧА, Б. ЛЕПКОГО (1918)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35433/philology.1(102).2024.72-81

Ключові слова:

акцентуаційна норма, акцентуаційна модель, дієслівне наголошування, чоловічий, жіночий, дактилічний наголос, українське шкільництво

Анотація

У статті проаналізовано особливості дієслівного наголошування в "Першій читанці для народних шкіл" А. Крушельницького, О. Поповича, Б. Лепкого (1918), що була одним з офіційних підручників для українськомовних шкіл Австро-Угорщини. Пропонована публікація вводить "Читанку" зазначених авторів до наукового мовознавчого обігу в акцентологічному аспекті. Виявлено історично сформовані акцентуаційні моделі, проаналізовано ступінь їхньої відповідности тодішнім нормам, зафіксованим у західноукраїнських словниках і граматиках кінця ХІХ – поч. ХХ ст., визначено можливість їхнього застосування в сучасній літературній мові.

Мета дослідження – виявити ступінь відповідности акцентуації "Першої читанки для народних шкіл" (1918) А. Крушельницького, О. Поповича та Б. Лепкого мовним нормам, що діяли в системі українськомовної освіти Австоро-Угорщини, з одного боку, та вимогам основних українських Правописів і граматик ХХ – ХХІ ст. – з іншого. Джерельна база – "Перша читанка для народних шкіл" А. Крушельницького, О. Поповича, Б. Лепкого (1918); "Малоруско-нїмецкий словар" Є. Желехівського та С. Недільського (1886); "Граматика руської мови" С. Смаль-Стоцького і Ф. Ґартнера (1893). У дослідженні використано такі методи: описовий, зіставний, статистичний, суцільної вибірки матеріалу,  частково – історичної реконструкції.

Структура статті: вступ, огляд літератури, виклад основного матеріалу, висновки. Розділ "Виклад основного матеріалу" містить такі підрозділи: "Особливості наголошування дієслів першої дієвідміни", "Особливості наголошування дієслів другої дієвідміни", "Особливості наголошування атематичних дієслів". У "Читанці" зафіксовано загалом 900 дієслівних словоформ. Із них сучасній акцентуаційній нормі відповідає 866 слововживань (96 відсотків). У розділі "Виклад основного матеріалу" проаналізовано 34 дієслівні наголошування, що не відповідають нормам сучасної української літературної мови. Виявлено, що 32 словоформи відповідають нормам, що були чинними в Галичині та Буковині наприкінці ХІХ – на поч. ХХ ст.  Вказано на мовно-культурне середовище, що могло вплинути на акцентуацію певних дієслівних форм. У розділі "Висновки" зазначено: результати дослідження засвідчують стійкість базового дієслівного наголошування в українській літературній мові в часовому та просторовому вимірах; практично всі наголошування в "Першій читанці для народних шкіл" (1918), що відрізняються від сучасних норм, відповідали тодішньому стандартові української літературної мови. Отже, "Читанка" мала високий ступінь акцентуаційної нормативности. Норми наголошування в "Читанці"  відповідали живому літературному мовленню Галичини та Буковини кінця ХІХ – початку ХХ ст.

Посилання

Vynnytskyi, V. M. (1981). Naholoshuvannia form diieslova buty v poezii I. Franka (búdu – budú, búdesh – budesh). [Emphasis of the Forms of the Verb buty [to be] in the Poetry of I. Franko (búdu – budú [I’ll be], búdesh – budésh [you’ll be])]. Kultura slova. K.: Naukova dumka. p.10–14. URL: http://kulturamovy.univ.kiev.ua/KM/pdfs/Magazine21-3.pdf (reference date: 03.12.2023) [in Ukrainian].

Hnatiuk, M. V., Kharchuk, L. V. (2023). Imennykovyi naholos v ukrainskii movi: diakhroniia kodyfikatsii (na materiali "Pershoi chytanky dlia narodnykh shkil" A. Krushelnytskoho, O. Popovycha, B. Lepkoho (1918)) [Noun stress in the Ukrainian language: diachrony of codification (based on "The First Reader for Public Schools" by A. Krushelnytskyi, O. Popovych, B. Lepkyi (1918))]. Visnyk Zhytomyrskoho derzhavnoho universytetu im. Ivana Franka. Filolohichni nauky. 3 (101). Pр.105–114. [in Ukrainian].

Holoskevych, H. (1962). Pravopysnyi slovnyk. [Spelling dictionary] 9th ed. NY: Knyhospilka. 451 р. [in Ukrainian].

Hramatyka rus’koi movy (1914) [Grammar of the Ruthenian language]./ arranged by S. Smal-Stotskyi, F. Hartner. 3rd edition. Vien. 202 p. [in Ukrainian].

Hrinchenko, B. (1907–1909) Slovar ukrainskoi movy [Dictionary of the Ukrainian language]. Vol. 1–4. Kyiv. 2971 р. [in Ukrainian].

Karavanskyi, S. (1994). Sekrety ukrainskoi movy [Secrets of the Ukrainian language]. Kyiv: Kobza. 152 р. [in Ukrainian].

Malorusko-nimetskyi slovar (1886). [Malorus-German dictionary]. Arranged by Ye. Zhelekhivskyi, S. Nedilskyi. In 2 vol., Lviv. [in Ukrainian].

Persha chytanka dlia narodnykh shkil (1918). [The first reader for public schools]. Ulozhyly: A. Krushelnytskyi, O. Popovych, B. Lepkyi; z obrazkamy O. Kulchytskoi. Vienna: Vydannia Ukr. kult. Rady. 78 p. [in Ukrainian].

Syniavskyi, O. (1931). Normy ukrainskoi literaturnoi movy [Norms of the Ukrainian literary language]. Kharkiv; Kyiv: Derzhavne vydavnytstvo "Literatura y mystetstvo", 368 р. [in Ukrainian].

Slovnyk UA. Portal ukrainskoi movy [ThebUkrainian language portal]. URL: https://slovnyk.ua/nagolos.php (reference date: 05.12.2023). [in Ukrainian].

Ukrainska literaturna vymova i naholos: slovnyk-dovidnyk (1973). [Ukrainian literary pronunciation and accent: dictionary-reference] / AN URSR, Ordena Trud. Chervon. Prapora In-t movoznavstva im. O. O. Potebni; [arranged by: I. R. Vykhovanets et al.; ed. by M. A. Zhovtobriukh]. Kyiv: Nauk. dumka. 724 p. [in Ukrainian].

Kharchuk, L. V., Hnatiuk, M. V. (2023). "Persha chytanka dlia narodnykh shkil" A. Krushelnytskoho, O. Popovycha, B. Lepkoho (1918): pravopysno-hramatychna kharakterystyka ["The First Reader for Public Schools" by A. Krushelnytskyi, O. Popovych, and B. Lepkyi (1918): spelling and grammatical characteristics]. "Pivdennyi arkhiv (filolohichni nauky)", No. 94, Pp. 54–61. DOI: https://doi.org/10.32999/ksu2663-2691/2023-94-7 [in Ukrainian].

Kyiv Dictionary. URL: https://www.kyivdictionary.com/uk/words/conjugation/?word=%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0&lang=uk (reference date: 05.12.2023) [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-04-26

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛІНГВІСТИКИ