ЛІТЕРАТУРНА СПАДЩИНА СТЕФАНА ЗИЗАНІЯ В УКРАЇНСЬКІЙ ПОЛЕМІЧНІЙ ТРАДИЦІЇ XVI–XVII СТОЛІТЬ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35433/philology.1(102).2024.39-47

Ключові слова:

Стефан Зизаній, братства, полемічна література, Брестська унія, проповідницька діяльність, антихрист, знаки, суспільний дискурс

Анотація

У статті досліджено невід’ємну складову української полемічної традиції XVI–XVII ст. – літературну спадщину міщансько-братського проповідника-трибуна Стефана Зизанія – брата відомого лексикографа Лаврентія Зизанія. Літературна творчість, яку вважали продовженням проповідницької діяльності, стала надзвичайно важливою перед Брестською церковною унією, коли національні та релігійні протиріччя набирали гостроти. Чутки про зраду православних єпископів та прийняття унії з Ватиканом, особливо митрополитом М. Рогозою, сприяли загостренню національних та релігійних пригнічень серед українського населення.

Як письменник-полеміст Стефан Зизаній – автор кількох книг: "Катехізису", виданого у Вільно 1595 р., "Ізложенія о правословной вѣрѣ" та "Казанья св. Кирила патріарха Ієрусалимського о антихристѣ і знаках єго з разширением науки против ересей розных" (Вільно, 1596). "Катехізис", як і його численні проповіді, у яких виступав проти єзуїтів і православних владик, які були схильні до унії, не дійшли до нас.  У творі "Казанье св. Кирила патріарха Ієрусалимського о антихристѣ і знаках єго з разширением науки против ересей розных" (1596) Стефан Зизаній виводить літературний образ папи-антихриста. У "Казанні…" Зизаній наводить одинадцять знаків наближення антихриста й пов’язує їх із реаліями тогочасного життя. Знаки воцаріння антихриста значною мірою збігаються з тим, що діялось у суспільному житті України кінця ХVI ст. Отже, це не лише переклад твору Кирила Єрусалимського, а самостійна оригінальна праця письменника-полеміста.

У статті проананалізовано структуру, стиль та зміст "Казанья…", зроблено спробу визначити його місце та роль у формуванні літературно-релігійного образу епохи та його вплив на суспільний дискурс того часу. Аналіз цього твору в контексті сучасних реалій сприяє глибшому розумінню динаміки релігійних та культурних процесів українського суспільства.

Посилання

Monumenta Ucrainae Historica [Monuments of Ukrainian History]. Vol. I: 1075-1623 / Collected by A. Sheptytskyi. Ukrainskyi Katolytskyi Universytet v Rymi. Rym, 1964. 375 p. URL: https://diasporiana.org.ua/?s=Monumenta+Ucrainae+Historica (reference date: 01.04.2024). [in Latin].

Hrushevskyi, M. S. (1960). Istoriia ukrainskoi literatury [History of Ukrainian Literature]: in 6 vol., 9 books, Kyiv : Lybid, 1993 - 1996.. - (Biblioteka "Literaturni pamiatky Ukrainy"). Vol. 5, book 2: Kulturni i literaturni techii na Ukraini v 15–16 vv. i pershe vidrodzhennia (1580–1610 rr.). arranged by O. V. Didukh; Printed: Hrushevskyi Mykhailo. Istoriia ukrainskoi literatury. T. V. New York. Pp. 205–506. Kyiv: Lybid, 1995. 352 c. ). [in Ukrainian].

Zyzanii, S. Kazanie sviatoho Kyryla, patriarkhy Iierusalymskoho, o antykhrystie y znakokh eho [Sermon of St. Cyril, Patriarch of Jerusalem, on the Antichrist and His Signs with the Expansion of Doctrine against Various Heresies]. Izbornyk [Online source]. Access mode: http://litopys.org.ua/old14_16/old14_16.htm tekst peredruk ) (reference date: 01.04.2024). [in Old Church Slavonic].

Isaievych, Ya. (1966). D. Bratstva ta yikh rol v rozvytku ukrainskoi kultury 16-18 st. [Brotherhoods and Their Role in the Development of Ukrainian Culture in the 16th–18th centuries]. Kyiv: Nauk. dumka. 248 p. [in Ukrainian].

Istoriia ukrainskoi literatury : u 12 t. (2014). [History of Ukrainian Literature: in 12 vol.] / Natsionalna akademiia nauk Ukrainy, Instytut literatury im. T. H. Shevchenka NAN Ukrainy. Vol. 2: davnia literatura (druha polovyna 16 – 18 st.) /ed by V. Sulyma, M. Sulyma ; [authors of vol. 2: M. Sulyma, M. Korpaniuk, L. Ushkalov et al.]; ed. by V. Donchy. Kyiv: Naukova dumka. 840 p. [in Ukrainian].

Pamiatky ukrainsko-russkoi movy i literatury. Monumenta linguae necnon Litterarum ukraino-russicarum (ruthenicarum) [Monuments of Ukrainian-Russian Language and Literature. Monuments of the Ukrainian-Rusian Language and Literature (Ruthenian)] / Vydaie Komysiia arkheohrafichna Nauk. T-va ym. Shevchenko. (Lviv): Z druk. NTSh pod zariadom K. Bednarskoho. Vol. 5: Pamiatky poliemycheskoho pysmennoho peryoda 16 i poch. 17 v. / publ. by Kyrylo Studynskyi. 1906. 384 p. URL: https://archive.org/details/pamiatky5/page/n3/mode/2up (reference date: 01.04.2024). [in Old Ukrainian].

Pamiatnyky polemycheskoi lit. v Zapadnoi Rusi [Monuments of Polemical Literature in Western Rus]. book. 1, RYB, vol. IV:. SPb., 1878. 882 p. URL: http://history.org.ua/LiberUA/RIB_1878_4/RIB_1878_4.pdf (reference date: 01.04.2024). [in Old Church Slavonic].

Starovoit, Oleksandr. (1996). Stefan Zyzanii [Stefan Zyzaniy]. Natsionalna akademiia nauk Ukrainy, Instytut ukrainoznavstva im. I. Krypiakevycha. Lviv. 106 p. [in Ukrainian].

Studynskyi, K. Peredmova. Pamiatky ukrainsko-ruskoi movy i literatury [Monuments of Ukrainian-Russian Language and Literature]. Vol. 5. Pam’iatky polemichnoho pysmenstva kintsia 16 i poch. 17 v. URL: https://shron1.chtyvo.org.ua/Pamiatky_ukrainsko-ruskoi_movy_i_literatury__/Pamiatky_polemichnoho_pysmenstva_kintsia_XVI_i_poch_XVII_v.pdf (reference date: 01.04.2024). [in Ukrainian].

Yaremenko, P. K. (1958). Stefan Zyzanii – ukrainskyi pysmennyk-polemist kintsia 16 st. [Stefan Zyzaniy – Ukrainian Writer-Polemicist of the late 16th century]. Radianske literaturoznavstvo. № 2. Pp. 39–54. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-04-26

Номер

Розділ

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО