ЧАСОПРОСТОРОВИЙ КОНТИНУУМ РОМАНІВ ПШЕМИСЛАВА ЛІСА-МАРКЄВІЧА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35433/philology.1(102).2024.31-38

Ключові слова:

час, простір, хронотоп, топос, локус, Пшемислав Ліс-Маркєвіч

Анотація

У статті окреслено художній часопростір як авторську модель світу, його основні ознаки та функціювання у творах сучасного польського письменника Пшемислава Ліса‑Маркєвіча. На матеріалі романів "Сповідь духа", "Москаль" досліджено парадигму часопросторового дискурсу. Указано, що сюжет романів Пшемислава Ліса‑Маркєвіча, в основі яких зображена й українська історія, розгортається в лінійній перспективі, кожен розділ маркований датами відповідно до календарного часу. У творах синтезовано календарний, подієвий та перцептивний час. Просторова картина творів вибудовується на відкритій та закритій моделях світу, макро- та мікрокосмосі. Вивчення специфіки реалізації концептів часу й простору дало змогу вказати на взаємозв’язок iсторичного / персонажного хронотопу, роль ретроспекцiї та проспекцiї в романах польського митця. Хронотоп романів детермінований наративною стратегією, авторською інтенцією, жанровою структурою. "Сповідь духа" сприймаємо як авторську спробу осмислити формування особистості в складний період суспільно-політичних подій кінця ХІХ – ХХ століття й визначити як роман-біографію. Роман "Москаль" розглянуто як синтез документального та психологічного, що засвідчив увагу автора до соціально-політичних, духовних проблем людини в межовій ситуації, – історико-політичний роман. Простежено особливості художнього осмислення українського географічного, культурного просторів, реалізованих у художніх творах. Часопростір у романах автора відображає сутність духовно-матеріального світу жителів українсько-польського прикордоння, є маркером ідентичності мешканців краю, що постає певною палімпсестовою конструкцією, означуючи пам’ять українців та поляків, їх наративів. У романах Пшемислав Ліс-Маркєвіч розгортає простір України в добу воєн або політичних перипетій, акцентуючи на трагічних сторінках історії.

Посилання

Voloshchuk, Yu. (2015). Khronotopichni osoblyvosti romanu "Chorne ozero" Volodymyra Gzhytskoho. [Chronotopic features of the novel "Black Lake" by Volodymyr Gzhitskyi]. Paradyhma piznannia: Humanitarni pytannia. Iss. 5 (8). P. 1–22. [in Ukrainian].

Zhurba, S. (2022). Khudozhnia retseptsiia ukrainskoho prostoru v suchasnii polskii prozi. [Artistic reception of the Ukrainian space in modern Polish prose]. Wrocławska ukrainistyka: linngua, litterae, sermo: monograph. Wrocław. Р. 393–410. [in Ukrainian].

Kovalenko, D. (2018). Modeliuvannia obraziv chasoprostoru v suchasnomu ukrainskomu romani [Modeling images of space-time in the modern Ukrainian novel]: PhD thesis: 10.01.01. Kyiv. 215 р. [in Ukrainian].

Kopystianska, N. (2012). Chas i prostir u mystetstvi slova: monohrafiia. [Time and space in the art of words: monograph]. Lviv: PAIS. 344 p. [in Ukrainian].

Maryniak, R. (2018). Urbanistychnyi i rustykalnyi khudozhnii prostir ta yoho vtilennia v suchasnii ukrainskii literaturi. [Urban and rustic artistic space and its embodiment in modern Ukrainian literature]. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni V. N. Karazina. Seriia: Istoriia Ukrainy. Ukrainoznavstvo: istorychni ta filosofski nauky. Iss. 26. P. 51–58. [in Ukrainian].

Lis-Markiewicz, P. (2020). Moskal. Poznań [Muscovite. Poznań]: Poznańskie towarzystwo im. Iwana Frankа. 330 p. [in Ukrainian].

Lis-Markiewicz, P. (2021). Spovid dukha [Confession of the spirit] / transl. from Polish by O. Sheremet. Poznań: Poznańskie towarzystwo im. Iwana Frankа. 304 p. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-04-26

Номер

Розділ

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО