ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ВІЙСЬКОВИХ ЖАРГОНІЗМІВ НА ПОЗНАЧЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ ТА ОЗБРОЄННЯ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ НА АНГЛІЙСЬКУ ЗА ДОПОМОГОЮ МАШИННОГО ПЕРЕКЛАДУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35433/philology.2(100).2023.298-307

Ключові слова:

військовий жаргон, термінологічна військова лексика, машинний переклад

Анотація

У статті проаналізовано особливості перекладу військових жаргонізмів на позначення військової техніки та озброєння з української мови на англійську за допомогою сервісу GoogleTranslate. Було визначено, що термінологічна лексика створюється для забезпечення оптимального взаєморозуміння між фахівцями певної галузі, якій притаманні специфічна унормована терміносистема, типові граматичні й синтаксичні конструкції в характерних для цього дискурсy текстах. Об’єкт нашого дослідження  – професійний жаргон солдатів ЗСУ, що відрізняється від літературної мови застосуванням у процесі комунікації специфічної експресивної лексики й фразеології, яким притаманна синонімічність до слів загального вжитку та подекуди особливостями вимови. Переклад військових жаргонізмів – загалом досить складне завдання, адже є лексеми, які не існують в англійській, тому велике значення під час перекладу термінів має контекст, який дає змогу з’ясувати загальне значення слова із семантики його компонентів. Основна помилка під час перекладу військових жаргонізмів полягає в тому, що перекладачі іноді намагаються знайти буквальний відповідник україномовному терміну. Під час дослідження було з’ясовано, що військові жаргонізми не можна перекласти за допомогою сервісу Google Translate у зв’язку з тим, що в базах перекладів не представлено матеріалів сленгу, жаргонів, професіоналізмів. Проте самі терміни на позначення військових жаргонів Google Translate перекладає доволі вдало. Для перекладу військових жаргонів можна застосовувати тільки авторський переклад професійного перекладача, який володіє військовою лексикою, зокрема й жаргонізмами.

Посилання

Башманівський О., Яриновська К., Лиса І. Лексико-граматичні особливості перекладу рекламних слоганів автомобільних компаній за допомогою вільних програмних продуктів. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки. 2022. № 3 (98). С. 68–78.

Байло Ю. Особливості поняття "військовий термін" (семантичний аспект). Наукові записки Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя. Серія "Філологічні науки". 2013. Кн. 3. С. 62–65.

Глазова О. П. Жаргон і сленг: як ставитись до них словеснику? URL: http://elibrary.kubg.edu.ua/2651/1/O_Glazova_MD_9_IPPO.pdf. (дата звернення 20.03.2023)

Колєсніков М. Короткий словник прфесійного сленгу української армії. 18+ : URL: http://uainfo.org/blognews/1433769423-kratkiy-slovar-professionalnogo-slenga-ukrainskoy-armii-.html. (дата звернення 20.03.2023)

Міщенко А. Лінгвістика фахових мов та сучасна модель науково-технічного перекладу. Вінниця: Нова Книга, 2013. 448 с.

Павлова О. Терміни, професіоналізми та номенклатурні знаки (до проблеми класифікації). URL: http://www.nbuv.gov.ua/ portal/natural/Vnulp/Ukr_term/2008_620/ 09.pdf. (дата звернення 19.03.2023).

Перекладач Google URL: https://translate.google.com/?hl=uk (дата звернення 18.03.2023).

Ставицька Л. Проблеми вивчення жаргонної лексики: Соціолінгвістичний аспект. Українська мова. 2001. № 1. С. 55–68.

Сленг. Енциклопедія українознавства: Словникова частина: В 11 т./ гол. ред. проф., д-р В. Кубійович; Наукове товариство ім. Шевченка; Париж; Нью-Йорк; Л.: Молоде життя, 1954–2003. Т. 8. С. 2881.

Google покращує свій онлайн-перекладач. Наука і технології. URL: http://www.lifeukr.net/archives/31536 (дата звернення 13.03.2023).

Military dictionary by William Duane. URL: https://archive.org/details/ 2552043R.nlm.nih.gov/page/n15/mode/2up. (дата звернення 20.03.2023).

Military slang. URL: www.howlingpixel.com7 (дата звернення 19.03.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-07-05

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛІНГВІСТИКИ