СИНТАКСИЧНІ ЗАСОБИ МОВИ В РЕАЛІЗАЦІЇ ФУНКЦІЇ ВПЛИВУ НА АДРЕСАТА

Автор(и)

  • О. Зелінська Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Ukraine http://orcid.org/0000-0002-7965-428X

DOI:

https://doi.org/10.35433/philology.2(100).2023.148-158

Ключові слова:

мовний вплив, прагматика мовних засобів, проповідь, синтаксичні засоби, волевиявлення, питальні речення, звертання, повтори, анафора

Анотація

У реалізації мовного впливу важливого значення набуває переконування. Використовуючи мовні засоби різних рівнів, адресант прагне змінити ментальний стан адресата, змушує його погодитися з думкою мовця та змінити життєві установки принципи, погляди, спосіб поведінки. З-поміж розмаїття засобів впливу вагому роль відіграють синтаксичні ресурси української мови.

У статті на матеріалі проповідницьких творів проаналізовано особливості використання синтаксичних засобів мови в реалізації функції впливу на адресата.

З’ясовано, що функцію впливу – за питальними реченнями. На початку проповіді вони виконують роль вступу, налаштовують слухачів на сприйняття змісту, за допомогою питань проповідник залучає слухачів до прямої взаємодії з ним.

Засобом мовної реалізації волевиявлення є синтаксичні структури зі значенням спонукання. Настанови священники передають здебільшого предикатами, вираженими дієсловами наказового способу у формі множини. Водночас форма множини – мовний засіб реалізації тактики солідаризації з адресатом.

За допомогою синтаксичних структур зі складеним іменним присудком реалізовано тактику пояснення. Зазвичай у цьому випадку висловлювання оформлені як дефініції, за їхньою допомогою пояснено сутність богословських та інших важливих понять, про які йдеться в проповіді.

Обов’язковий складник проповідницького тексту – побажання вірянам, вони висловлені зазвичай у прикінцевій частині промови. Побажання з використанням форм наказового способу з частками хай, нехай виражають високий ступінь упевненості в його здійсненні, а повтори та ампліфікації наближають їх до сугестивних типів мовного впливу. Структурний елемент, визначальний для проповіді, – молитовне звернення до вищих сил із проханням вберегти, захистити відвернути від усього злого. Апелювання до вищих сил за допомогою звертань сприяє створенню ефекту їхньої постійної присутності поміж вірянами, що, відповідно, посилює їхню віру.

Синтаксичні ресурси мови використовують для надання експресивності промові, найбільш продуктивно реалізують цю мету анафори та інші види повтору.

Результати проведеного аналізу засвідчують, що синтаксичні ресурси мови – вагомий інструмент впливу на адресата й реалізації інтенцій мовця.

Посилання

Беценко Т. Особливості синтаксично-стилістичної організації поетичного доробку Лесі Українки як самобутнє явище в історії української художньої думки. Волинь філологічна: текст і контекст. 2016. № 22. С. 526–538.

Блаженнійший Святослав. "Бог співстраждає з кожною людиною": проповідь у Хрестопоклонну неділю. URL: https://synod.ugcc.ua/data/bog-spivstrazhda-z-kozhnoyu-lyudynoyu-propovid-blazhennishogo-svyatoslava-u-hrestopoklonnu-nedilyu-11756// (дата звернення 17.04.2023).

Блаженнійший Святослав. "Бог – це Батько із розпростертими руками". URL: https://synod.ugcc.ua/data/bog-tse-batko-iz-rozprostertymy-rukamy-propovid-blazhennishogo-svyatoslava-v-nedilyu-bludnogo-syna-11429/ (дата звернення 17.04.2023).

Блаженнійший Святослав. "Ми бачимо розп’яту Істину": проповідь у Велику п’ятницю. URL: https://synod.ugcc.ua/data/my-bachymo-rozpyatu-istynu-propovid-blazhennishogo-svyatoslava-u-velyku-pyatnytsyu-11999/ (дата звернення: 17.04.2023).

Вінтонів М. О., Вінтонів Т. М., Мала Ю. В. Синтаксичні засоби експресивізації в українському політичному дискурсі. Вінниця: ТОВ "ТВОРИ", 2018. 336 с.

Возьняк І. "Розбудімо у своїй душі велику любов до Господа у Пресвятій Євхаристії". URL: https://synod.ugcc.ua/data/mytropolyt-igor-voznyak-rozbudimo-u-svoyy-dushi-velyku-lyubov-do-gospoda-u-presvyatiy-vharystiy-11749/ (дата звернення 11.04.2023).

Груца В. "Людина є іконою Божою. Чи відповідно до цього ми живемо?" URL: https://synod.ugcc.ua/data/lyudyna-ikonoyu-bozhoyu-chy-vidpovidno-do-tsogo-my-zhyvemo-vladyka-volodymyr-grutsa-u-pershu-nedilyu-velykogo-postu-11631/ (дата звернення 17.04.2023).

Гузар Л. Учителю, іду за тобою. Львів: Місіонер, 2017. 272 с.

Дзюрах Б. Послання до молоді на Квітну неділю 2023 року. URL: https://synod.ugcc.ua/data/ya-dyakuyu-vam-za-molodechyy-zapal-i-shchyru-radist-poslannya-vladyky-bogdana-dzyuraha-do-molodi-na-kvitnu-nedilyu-2023-roku-11961 (дата звернення 17.04.2023).

Дзюрах Б. "Як дитина завжди тужить за домом батька, так кожна людина тужить за зустріччю з Богом в Його домі". URL: https://synod.ugcc.ua/data/yak-dytyna-zavzhdy-tuzhyt-za-domom-batka-tak-kozhna-lyudyna-tuzhyt-za-zustrichchyu-z-bogom-v-yogo-domi-vladyka-bogdan-dzyurah-11968 (дата звернення 14.04.2023).

Кондратенко Н. Експресивний синтаксис у президентському дискурсі Володимира Зеленського. Записки з українського мовознавства. 2002. № 29. С. 313–324.

Мелкумова Т. В. Виражальні можливості риторичних запитань у писемному інформаційному мовленні. Філологічні студії. 2009. Вип. 3. С. 101–107.

Мелкумова Т. В. Комунікативно-прагматичні функції виражальних засобів синтаксису (на матеріалі інформаційних та публіцистичних текстів): автореф. дис. … канд. філол. наук: 10.02.01. Запоріжжя, 2011. 23 с.

Приріз Я. "Але чи справді Бог погодився зі стражданнями людини?" URL: https://synod.ugcc.ua/data/vladyka-yaroslav-pryriz-ale-chy-spravdi-bog-pogodyvsya-zi-strazhdannyamy-lyudyny-11782/ (дата звернення 17.04.2023).

Приріз Я. "Ісус вже шукає нас, щоб подарувати нам своє милосердя і спасіння". URL: https://synod.ugcc.ua/data/vladyka-yaroslav-pryriz-isus-vzhe-shuka-nas-shchob-podaruvaty-nam-svo-myloserdya-i-spasinnya-11322 (дата звернення 11.04.2023).

Приріз Я. "Усі ми потребуємо духовного зцілення, бо усі ми згрішили проти Бога, ближніх і самих себе". URL: https://synod.ugcc.ua/data/usi-my-potrebumo-duhovnogo-ztsilennya-bo-usi-my-zgrishyly-proty-boga-blyzhnih-i-samyh-sebe-vladyka-yaroslav-pryriz-11706/ (дата звернення 16.03.2023).

Пуленко І. А., Сазикіна Т. П. Експресивні особливості синтаксичного паралелізму в публічних виступах політиків (на матеріалі англійської, французької та української мов). Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. 2020. Т. 1. № 45. С. 106–110.

Сеньків Т. "Молитва, піст і милосердна любов – три інвестиції в скарб, який триває". URL: https://synod.ugcc.ua/data/molytva-pist-i-myloserdna-lyubov-try-investytsiy-v-skarb-yakyy-tryva-vladyka-taras-senkiv-u-syropusnu-nedilyu-11586// (дата звернення 17.04.2023).

Сеньків Т. "Пречиста Діва Марія запевнює, що варто зробити своє життя доступним для Бога". URL: https://synod.ugcc.ua/data/prechysta-diva-mariya-zapevnyu-shcho-varto-zrobyty-svo-zhyttya-dostupnym-dlya-boga-vladyka-taras-senkiv-na-blagovishchennya-11923/ (дата звернення 17.04.2023).

Сеньків Т. "Прийняти хрест означає прийняти те, що ніщо у житті не буває випадковим". URL: https://synod.ugcc.ua/data/pryynyaty-hrest-oznacha-pryynyaty-te-shcho-nishcho-u-zhytti-ne-buva-vypadkovym-vladyka-taras-senkiv-u-hrestopoklinnu-nedilyu-11764/ (дата звернення 17.04.2023).

Шабат-Савка С.Т. Період як маркер інтенцій аргументації в поетичному дискурсі. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. 2018. № 33. Т. 1. С. 65–68.

Шкіцька І.Ю. Синтаксис тактики підвищення значимості співрозмовника. Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Сер. 10: Проблеми граматики і лексикології української мови: зб. наук. праць / відп. ред. М. Я. Плющ. Київ: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. Вип. 8. С. 212–217.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-07-05

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛІНГВІСТИКИ