КОГЕЗІЯ В СУЧАСНИХ АМЕРИКАНСЬКИХ КОРОТКИХ ОПОВІДАННЯХ ЯК ПРИЙОМ ВИСУНЕННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35433/philology.2(100).2023.139-147

Ключові слова:

прийом висунення, когезія, лексичний повтор, антитеза, розгорнута метафора, стилістична конвергенція, поетичність прози

Анотація

У статті розглянуто роль когезії в створенні стилістичного прийому висунення. Охарактеризовано кількісний та якісний аспекти висунення (Дж. Ліч) у сучасних коротких оповіданнях американських письменників жанру flash fiction. У цих творах спостережено зв'язок стилістичних засобів у сильних позиціях – початку та кінці оповідань. Визначено мовні засоби створення лексичної, образної та фонетичної когезії. Особливо експліцитним засобом є використання розгорнутої метафори (твори Р. Карні, Д. Ньюкерка, Г. Евері), що надає оповіді значного емоційного ефекту. Розгорнуті метафори – компонент кількісного аспекту висунення, водночас вони актуалізують образну когезію. 10 оповідань flash fiction з 15 аналізованих об'єднані ідентичною лексичною когезією сильних позицій. У п'яти творах спостерігаємо антонімічну когезію частин текстів, де реалізовано прийом висунення за допомогою антитези. При цьому кінцівки творів являють собою своєрідний хепі-енд у житті персонажів, тому можна зробити висновок про використання емоційної градації (твори Д. Апдайка, Д. Ші). Найвища частотність простих лексичних повторів наявна в оповіданні А. Гендрон, де заголовне слово scarves повторюється 16 разів і набуває символічного характеру, стає художньою деталлю пам'яті про матір. Образна когезія в новому оповіданні Д. Ньюкерка "Whispers" у сполученні з фонетичною когезією, вираженою алітераціями, сприяє актуалізації поетичності прози. Доведено, що запропоноване Д. Лічем та М. Шортом поняття "когезії висунення" виявляє важливу семантичну та прагматичну роль когезії як засобу реалізації якісного й особливо кількісного висунення компонентів тексту в сучасних коротких оповіданнях та актуалізує ефект поетичності прози.

Посилання

. Babelyuk, O. A. (2009). Pryntsypy postmodernistskoho tekstotvorennia suchasnoii amerykanskoii prozy maloii formy [Principles of postmodernist text creation of the American prose of small form]: Monograph. Drohobych: LLC "Vymir". 296 p. [in Ukrainian].

Vorobyova, O. P. (1993). Tekstovi kategorii i factor adresata [Text categories and the factor of the addressee]: Monograph. Kyiv: Vyshcha shkola. 200 p. [in Ukrainian].

Lutsyk, V. (2013). Angliyska mala proza: evolyutsiia structury i literaturnoii formy. [English Short Prose: Evolution of structure and literary form]. Aktualni pytannya humanitarnyh nauk. No. 7. P. 190–197. [in Ukrainian].

Douthwaite, J. (2000). Towards a Linguistic Theory of Foregrounding. Alessandria: Ediziondell'Orso. 190 p. [in English]

Flash Fiction Forward. 80 Very Short Stories. (2006). London: W. W. Norton & Company. 320 p. [in English]

Flash Fiction International.Very Short Stories from around the World. (2015). New York – London: W. W. Norton & Company. 277 p. [in English]

Halliday, M.A.K. & Hasan, R. (1976). Cohesion in English. London: Longman. 392 p. [in English]

Leech, G. (2007). Language in Literature: Style and Foregrounding. Harlow: Pearson. 400 p. [in English]

Riffaterre, M. (1967). Criteria for Stylistic Analysis. Essays on Language in Literature. P. 157–174. [in English].

Patea, V. (2012). The Short Story: An Overview of the History and Evolution of the Genre. Short Story Theories: A Twentieth Century Perspectives. Amksterdam – New York. P. 126. [in English]

Short, M. (1996). Exploring the Language of Poems, Plays and Prose. Harlow: Pearson Education. 400 p. [in English]

Van Peer, W. & Hakemulder, J. (2006). Foregrounding. Encyclopedia of Language and Linguistics. Amsterdam: Elsevier. P. 546–550. [in English]

Yemets, A. (2018). Pragmatic and Stylistic Aspects of Expressing Tolerance in Modern American Short Stories. Accents and Paradoxes of Modern Philology. Issue 1. P. 88–98. [in English]

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-07-05

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛІНГВІСТИКИ