ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІЮВАННЯ ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНІХ АНТРОПОНІМІВ У СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ ПРИГОДНИЦЬКО-ІСТОРИЧНИХ ТВОРАХ ДЛЯ ДІТЕЙ І ЮНАЦТВА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35433/philology.2(100).2023.101-110

Ключові слова:

літературно-художній антропонім, література для дітей і юнацтва, функції літературних антропонімів, зооніми

Анотація

У статі проаналізовано специфіку функціювання літературно-художніх антропонімів у романі В. Рутківського "Сині Води" та повісті О. Гавроша "Пригоди тричі славного розбійника Пинті".

З’ясовано, що власна назва персонажа художнього тексту є одним з аспектів реалізації авторської позиції у творі, що дає змогу зобразити історичні події крізь призму життя головних персонажів, осмислити загальне в конкретному, підсвітити актуальні особистісні сенси.

В історичному романі репрезентовано три культурні світи: литовсько-руський, татарський та порубіжжя між названими світами. Для введення читача в часовий контекст твору використано імена історичних постатей. Антропоніми, які позначають бродників, ілюструють традицію творення прізвиськ запорозьких козаків. Апелятив на позначення титулу, соціального стану чи військового звання важливий серед художнього антропонімікону татар. Головні дитячі антропоцентри роману мають пестливу форму імен, що вказує на вік цих персонажів та авторське прихильне ставлення до них.

Установлено, що для історико-біографічної повісті про пригоди розбійника Пинті характерна фольклорна стилізація, яка вплинула на добір літературно-художніх антропонімів. Номінації на позначення опришків відображають перехід з одного стану (сільського життя) до іншого (розбійницького) та вказують на характерологічні риси особи. Емоційно-оцінними літературними антропонімами є власні імена на позначення панів та інших статусних чиновників. Розпізнати іронічне забарвлення антропоніма допомагає контекст. Форма імені може вказувати на національне походження персонажа.

Простежено, що зоонімів у творах досить мало, зокрема, клички мають лише тварини, які безпосередньо пов’язані з головними персонажами творів та несуть деяке смислове навантаження для розвитку дії.

Визначено, що основною функцією літературно-художніх антропонімів у художніх текстах для дітей і юнацтва на історичну тематику є створення відповідного часового, просторового, культурного та соціального контексту, додатково вони можуть виражати оцінну конотацію, залежну від наміру автора.

Посилання

Білоусенко П. І. Козацькі прізвища. Енциклопедія історії України. URL: http://www.history.org.ua/?termin=Kozacki_prizvyshcha (дата звернення: 26.04.2023).

Гаврош О. Пригоди тричі славного розбійника Пинті. Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2016. 208 с.

Вегеш А. Проблеми української літературно-художньої антропоніміки: методичний посібник для студентів 5–6 курсів філологічного факультету. Ужгород, 2021. 67 с.

Етимологічний словник української мови: у 7 т. / ред. колегія: О. С. Мельничук, І. К. Білодід, В. Т. Коломієць, О. Б. Ткаченко. Київ: Наукова думка, 1982. Т. 1. 634 с.

Качак Т. Тенденції розвитку української прози для дітей та юнацтва початку ХХІ ст. Київ: Академвидав, 2018. 320 с.

Крупа М. Лінгвістичний аналіз художнього тексту: Посібник для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Тернопіль: Підручники і посібники, 2010. 496 с.

Марченко Т. Власні назви в текстах дитячої літератури як елементи сюжетно-рольової гри (на матеріалі повісті Всеволодa Нестайка "Казкові пригоди Грайлика"). Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Мовознавство. 2014. 2. С. 75–80.

Рутківський В. Сині Води: історичний роман: для сер. та ст. шк. віку. Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2015. 440 с.

Шитик Л., Юлдашева Л. Специфіка літературних онімів сучасних творів для дітей та юнацтва. Вчені записки ТНУ ім. В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. 2020. № 4. Том 31(70). С. 142–154.

Stephens J. Linguistics and stylistics. International Companion Encyclopedia of Children’s Literature / edited by Peter Hunt. Taylor & Francis e-Library, 2004. P. 99–111.

Widyastuti, M. R. Nababan, Riyadi Santosa, Agus H. Wibowo, Slamet Setiawan. What’s in a Name? Literary Anthroponyny in Children’s Literature. Advances in Social Science, Education and Humanities Research.Proceedings of the International Joint Conference on Arts and Humanities (IJCAH 2020). 2020. V. 491. P. 858–861.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-07-05

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛІНГВІСТИКИ