СПЕЦИФІКА МОДЕЛЮВАННЯ ОБРАЗІВ КНЯЗІВ КИЇВСЬКОЇ РУСІ В "ЛЕГЕНДАХ СТАРОКИЇВСЬКИХ" НАТАЛЕНИ КОРОЛЕВОЇ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35433/philology.2(100).2023.59-67

Ключові слова:

метаісторія, інтертекстуальність, легенда, художня інтерпретація, моделювання образів, княжа Русь

Анотація

У статті зосереджено увагу на збірці "Легенди старокиївські", у якій Наталена Королева переосмислила історію Київської Русі, перетворивши її на метаісторію, синтезуючи історичне минуле українського народу, міф та легенди. Авторка звертається й до літературних джерел свої попередників (особливо до "Повісті минулих літ"), формуючи своєрідний інтертекстуальний простір. Перед читачем справді не документальна праця, а художній твір з оригінальною інтерпретацією подій та їхніх учасників у межах трьох тематичних груп (легенди скіфські, легенди княжої Русі, легенди, пов’язані з Києво-Печерським монастирем). Щоправда, випадають із контексту дві останні легенди – про Самсонову криницю в Києві та про народження графа Карла Сен-Жермена, друга Вольтера ("Явлена вода", "Хрещеник Попа Івана"). Моделюючи образи видатних державотворців, Наталена Королева лише частково виходить за межі традиційного бачення, а також вдається до фольклорної стилізації. На сторінках збірки постають колоритні постаті князя Володимира й княгині Ольги, князя Ярослава Мудрого та його дружини Ірини, князів Аскольда та Мстислава, сина Володимира Мономаха, князівни Либідь. Письменниця реставрує європейське "обличчя" української нації, переплітаючи різні культурні коди – давнього українського та європейського. У художньому хронотопі "Легенд старокиївських" прийняття християнства стає точкою біфуркації, що відкрила нові можливості для української середньовічної держави. Тому саме на історіях християнізації Русі, побудові храмів зроблено потужний акцент: прийняття християнства князем Володимиром та княгинею Ольгою ("Володимирове срібло", "Шинкарівна"), ідея побудувати Софіївський собор князем Ярославом Мудрим ("Перунове прокляття"), ревна боротьба за християнство князя Аскольда й спорудження Миколаївської церкви ("Аскольдова могила").

Посилання

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

Астрахан Н. Буття літературного твору: аналітичне та інтерпретаційне моделювання: монографія. Київ: Академвидав. 2014. 432 с.

Бабишкін О. Несподіване, щасливе знайомство. Всесвіт. 1993. № 2. С. 176–184.

Білоус П. Інтерпретація літературного твору. Житомир: ЖДУ. 2012. 140 с.

Голубовська І. Виплекані мрією і любов’ю. Слово і Час. 2002. № 11. С. 41–45.

Дерево пам’яті: Книга історичного українського оповідання: Для ст. шк. віку. У 4 випусках. Київ: Веселка, 1990–1993. Випуск 1: Від найдавніших часів до 1648 року / Упоряд. текстів та іл., автор передм. й прим. В. О. Шевчук; Худож. оформл. І. М. Гаврилюка. 1990. 607 с.

Ковалів Ю. Літературні силуети. Слово і Час. 2019. № 2. С. 69.

Королева Н. Предок: історичні повісті; Легенди старокиївські. / Упоряд., авт. післямови та приміт. О. В. Мішанич. Київ: Видавництво художньої літератури "Дніпро", 1991. 670 с.

Мишанич О. Повернення. К.: АТ "Обереги", 1997. 332 с.

Повість минулих літ. Харків: Фоліо, 2005. 317 с.

Сліпушко О. Книжність середньовічної Київської держави: Європейська модель мислення. К.: Логос, 2017. 150 с.

Юрчук О., Чаплінська О. "На землi, отруєнiй бойовою хiмiєю, кожен воює за себе, усi – проти кожного". Україна versus Росiя в романi Андрiя Цаплiєнка "Стiна". Мови й лiтератури свiту : зб. наук. пр. 2022. Вип. 1. С. 127–138.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-07-05

Номер

Розділ

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО