"НОСОРОГИ" ЕЖЕНА ЙОНЕСКО Й "ТАНГО" СЛАВОМИРА МРОЖКА: ОСОБЛИВОСТІ ЧАСОПРОСТОРОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35433/philology.2(100).2023.18-27

Ключові слова:

театр абсурду, драма абсурду, Е. Йонеско, С. Мрожек, часопростір

Анотація

У статті на прикладі п’єс "Носороги" Е. Йонеско й "Танго" С. Мрожка, які традиційно вваажають класичними зразками європейської драми абсурду, проаналізовано характерні риси організації художнього часу та простору. В основі природи драми абсурду лежить руйнування сценічної ілюзії, що проявляється в різних формально-змістових категоріях, серед яких ключова роль належить хронотопу.

Спільним для драм обох авторів є часопростір, який можна здебільшого охарактеризувати як умовний, невизначений і без конкретно-історичних прикмет. Дійові особи, які функціонують у такому хронотопі, є певною мірою абстрактними, позбавленими індивідуальних рис. У драмі "Носороги" час окреслено лише побіжно в ремарках, що робить неможливим визначення історичного виміру й переносить глядача у своєрідне умовне безчасся, акцентуючи універсалізм задуму. Художній простір, підпорядковуючись загальній логіці сюжету, з кожною дією згущується, стискається від розмірів майдану провінційного містечка до кімнати, а головний герой, опиняючись у глухому куті, усвідомлює свою приреченість та єдино можливу потребу боротися за збереження власної людської природи.

У драмі "Танго" простежуємо змішання часових пластів у довільний спосіб, що додатково підкреслено специфічним конструюванням простору, основною ознакою якого є хаотичність. Дія перша та друга представляє вітальню солідного помешкання польської міщанської родини початку двадцятого століття, проте всі елементи інтер’єру зперебувають у цілковитому безладі, що є відбиттям анархічності поглядів героїв, уседозволеності та нівелювання традицій. У дії третій натомість бачимо попередню вітальню, у якій панує лад та затишок, проте саме такий показово впорядкований простір яскраво контрастує з намаганням зробити смерть і насильство невід’ємною частиною ідеології.

Посилання

Васильєв Є. Сучасна драматургія: жанрові трансформації, модифікації, новації: монографія. Луцьк : ПВД "Твердиня", 2017. 532 с.

Йонеско Е. Носороги. Французька п'єса XX століття. Театральний авангард. К.: Основи, 1993. С. 437–510.

Камю А. Міф про Сізіфа. Есе про абсурд. К.: Портфель, 2015. 105 с.

Капелюх Д. Функціональні особливості вступної ремарки в драматичному творі. Синопсис: текст, контекст, медіа. 2018. № 3. С. 26–35.

Комінярський І. Джордж Рига та Славомір Мрожек: спільне і відмінне. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Літературознавство. 2014. № 9. С. 70–73.

Конєва Т., Тарасова Н. Концепт "абсурд" у п’єсі Е. Йонеско "Носороги". Філологічні науки. 2011. Вип. 1. С. 47–54.

Мартинюк В. Принцип абсурдного в дискурсі абсурду. Парадигма. 2009. Вип. 4. С. 210–224.

Семак О. Ігор Костецький та Ежен Йонеско: типологія художнього мислення. Прикарпатський вісник НТШ. Слово. 2019. № 3. С. 150–156.

Kasperski E. W stronę poetyki paradoksu i absurdu. Słupskie Prace Filologiczne. Seria Filologia Polska. 2004. Nr 3. S. 15–30. S. 22.

Klimczak D. P. Od patafizyki do metafizyki dramatu i teatru absurdu. COLLOQUIA COMMUNIA. 2003. I (74), I–VI. S. 467–497.

Mrożek S. Tango. Utwory sceniczne. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1973. Tom 2. 236 s. S. 10–115.

Munteanu A. Różnice i podobieństwa koncepcji światopoglądowych w sztukach Eugène'a Ionesco i Sławomira Mrożka. Zarządzanie w Kulturze. 2014. Tom 15. Numer 4, S. 385–390.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-07-05

Номер

Розділ

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО