СЕМАНТИЧНИЙ ЗМІСТ КОНЦЕПТУ ДОПОМОГА У ВИМІРІ КАТЕГОРІЇ ВЛАСТИВОСТІ В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35433/philology.1(99).2023.137-145

Ключові слова:

категоризація, когнітивні ознаки, когнітивна лінгвістика, концептуальний аналіз, номінація, лексико-семантична група, семантичний зміст, семантична структура концепту, семантична підгрупа

Анотація

Стаття присвячена аналізу семантичної структури номінативних одиниць для встановлення глибинних закономірностей взаємодії між структурами людської свідомості та мовними формами. Інтерпретація людиною навколишньої дійсності – результат пізнавальної активності, представлена в когнітивних структурах, які є посередниками між реальним або уявним наколишнім середовищем та мовою, що їх об’єктивує. Номінативні можливості мовної картини світу реалізуються в значенні лексичних одиниць, які підлягають концептуальному аналізу для досягнення мети лінгвокогнітивного дослідження, зокрема реконструкції семантичного змісту концепту ДОПОМОГА. Об’єктом дослідження є мовні засоби на позначення допомоги як властивості та її складників у сучасній англійській мові.  Понятійний аспект із його когнітивними поняттєвими ознаками  та категоріальне знання про властивості взаємопов’язані в організації інформації про характеристики допомоги. Мова слугує ефективним інструментом для доступу до структур даних про навколишній світ, який є сферою фізичної та розумової діяльності людини, а також для обміну знаннями та досвідом. Як частина когнітивного процесу номінативний акт передбачає дослідження семантичного змісту мовних одиниць, що включає аналіз значеннєвих зв’язків між лексемами. Концептуальний аналіз вербалізованих сегментів знань про характеристики допомоги сприяє відновленню концептуального змісту, пов’язаного з розумінням процесу допомоги з позиції його властивостей. Семантичне наповнення концепту ДОПОМОГА представлено в семантиці атрибутів на позначення властивостей допомоги та її носія, які становлять лексико-семантичну групу з інтегральною семою ''helpful". Лексема helpful складається з двох змістовних сегментів із диференційними семами "useful" і "beneficial". Лексичні одиниці на позначення властивості допомоги утворюють семантичні підгрупи залежно від виду допомоги, що виділяються з визначень лексем.

Посилання

Ivashchenko, V. L. (2005). Zmistova struktura naukovoho kontseptu i zmist naukovoho poniattia [The content structure of the scientific concept and the content of the scientific notion]. Movni i kontseptualni kartyny svitu. K: Vyd. Dim Dmytra Buraho, Is. 16, Book1. P. 135–142. [in Ukrainian].

Savchuk, I.I. (2016). Supernytstvo v suchasnii anhlomovnii kartyni svitu [Rivalry in modern English world image]: monohrafiia. Zhytomyr: Vydavets O. O. Yevenok, 196 p. [in Ukrainian].

Arnault, D. (2009). Cultural determinants of help seeking: a model for research and practice. URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19999745/. (reference date: 03.02.2023). [in English].

Ethics in healthcare – strategies and tips for improving patient-centered care. Dignity Health. Global Education. URL: https://dhge.org/about-us/blog/ethics-in-healthcare-patient-centered-care. (reference date: 03.02.2023). [in English].

Fauconnier, G. (1997). Mappings in Thought and Language. Cambridge: Cambridge University Press, 205 p. [in English].

Fauconnier, G. (2002). The Way We Think. Conceptual blending and the mind’s hidden complexities. N.Y.: Basic Books, 440 p. [in English].

Gambardella, S. (2001). Philosophy vs. Self-Help. URL: https://stevengambardella.medium.com/philosophy-vs-self-help-a96f5a268269. (reference date: 03.02.2023). [in English].

Camridge Dictionary. URL: https://dictionary.cambridge.org/thesaurus/helpful. (reference date: 03.02.2023). [in English].

Helping Behavior. Psychology Research and Reference. URL: http://psychology.iresearchnet.com/social-psychology/prosocial-behavior/helping-behavior/. (reference date: 03.02.2023). [in English].

Jackendoff, R. (2003). Foundations of Language. Oxford: Oxford University Press, 477 p. [in English].

Jhangiani, R., Tarry, H. (2022). Principles of Social Psychology. URL: https://opentextbc.ca/socialpsychology/chapter/other-determinants-of-helping/. (reference date: 03.02.2023). [in English].

Johnson, M. (2002). Why Cognitive Linguistics Requires Embodied Realism. Cognitive Linguistics. Vol. 13, № 3. P. 245–263. [in English].

Langacker, R. W. (1999). Grammar and Conceptualization. Berlin: Mouton de Gruyter, 427 p. [in English].

Leech, G. N. (1974). Semantics. Harmondsworth: Penguin Books, xiii, 388 p.

Merriam Webster Thesaurus. URL: https://www.merriam-webster.com/thesaurus/helpful. (reference date: 03.02.2023). [in English].

Nerlich, B. (2000). Semantic Fields and Frames: Historical explorations of the interface between language, action, and cognition. Journal of Pragmatics. Vol. 32, №2. P. 125–150. [in English].

Rehder, B. (2003). Categorization as Causal Reasoning. Cognitive Science. Vol. 27, № 5. P. 709–748. [in English].

Taylor, J. R. (1995). Linguistic Categorization. Prototypes in linguistic theory. N.Y.: Oxford University Press, 312 p. [in English].

Thesaurus. URL: https://www.thesaurus.com/browse/helpful. (reference date: 03.02.2023). [in English].

Ungerer, F. (1999). An Introduction to Cognitive Linguistics. L.; N.Y.: Longman, 306 p. [in English].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-12

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛІНГВІСТИКИ