ВЕРБАЛЬНІ ШЛЯХИ ТА ЗАСОБИ МАНІПУЛЯТИВНОГО ВПЛИВУ В ДИСКУРСІ АМЕРИКАНСЬКИХ ПОЛІТИКІВ-РЕСПУБЛІКАНЦІВ ПРО РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКУ ВІЙНУ.

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35433/philology.1(99).2023.105-113

Ключові слова:

маніпулятивний вплив, політичний дискурс, воєнний дискурс, дискурс політиків про війну, навішування ярликів, стереотипи, порівняння, повтори, неологізми

Анотація

У статті досліджено мовленнєві шляхи та засоби реалізації маніпулятивного впливу в дискурсі американських політиків-республіканців про російсько-українську війну.

Інтенсивний розвиток політичних технологій, важлива роль ЗМІ, гострота проблеми маніпулятивного потенціалу мови сприяють зростанню уваги суспільства до теорії та практики використання спеціальних засобів, які сприяють реалізації основних функцій політичного дискурсу. Визначальною характеристикою політичного дискурсу є змагання за владу, яке передбачає залучення якомога більшої кількості прихильників на свій бік, саме тому суб’єкти політики мають створювати таку дискурсивну реальність, яка б задовольняла потреби, інтереси та очікування аудиторії. Метою політичного дискурсу є не опис, а переконання адресата, викликання певних намірів та спонукання до дії.

Політична діяльність має багато форм та проявів, одним із яких є війна, тобто війна є частиною політики і, відповідно, приймає всі її властивості та характеристики. Ми вважаємо, що воєнний дискурс є невід’ємною складовою політичного дискурсу. До категорії воєнного дискурсу належать дискурс військових про війну, політиків про війну, дискурс засобів масової інформації, які висвітлюють військові дії. Як відомо, війна є продовженням політики насильницькими засобами й пов’язана зі зміною відносин між суб’єктами політики. Очевидним є той факт, що воєнний дискурс політиків держави-агресора, а також дискурс політиків держав-союзників  країни-агресора та тих, хто зацікавлений у веденні цієї війни, є вкрай маніпулятивним.

Будь-яка маніпуляція здійснюється лише шляхом використання певних мовних засобів, тобто шляхом мовного впливу. Мовний вплив – це використання особливостей системи та функціонування мови для створення повідомлень, які мають підвищену здатність впливу на свідомість та поведінку реципієнта або реципієнтів повідомлення.

Американські політики-республіканці застосовують такі лінгвальні шляхи та засоби для реалізації маніпулятивного впливу на аудиторію у своєму дискурсі про російсько-українську війну: "навішування ярликів", стереотипи, повтори, порівняння, неологізми, замовчування інформації, що виявляється в приховуванні певних тем або лише в їхньому частковому висвітленні.

Посилання

Енциклопедія Сучасної України. Т. 4.: "В" – "Вог" / Головна редколегія: І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк та інші. НАН України. НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України. 2005. 700 с.

Погонець В. В. Особливості англомовного військового дискурсу. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія Філологія. № 39. Том 2. Одеса: Міжнародний гуманітарний університет . 2019. С. 67–70.

Carl von Clausewitz. On War. Princenton University Press. Edited and Translated by Michael Howard and Peter Paret. 1989. 752 p.

Dijk T. A. van. Context Models in Discourse Processing. New York. 1999. P. 123–148.

Dijk T. A. van. Discourse and Manipulation. Discourse and Society. № 17 (2). 2005. P. 359–383.

Hodges A. War Discourse. Carnegie Mellow University. New York. 2015. 6 p.

Siedel J. Political Discourse Analysis. Handbook of Discourse Analysis. London: AcademicPress, № 4. 1985. P. 43–60.

Wodak R. And Where is the Lebanon? A Socio-Psycholinguistic Investigation of Comprehension and Intelligibility of News. Interdisciplinary Journal for the Study of Discourse. Vol. 7. Issue 4. 1987. P. 377–410.

Wodak R. The Discourse of Politics in Action: Politics as Usual. Houndmills: Palgrave MacMillan. 2011. 252 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-12

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛІНГВІСТИКИ