ЛЕКСИЧНА БАЗА ПРІЗВИЩ ЖИТОМИРЩИНИ (НА МАТЕРІАЛІ "НАЦІОНАЛЬНОЇ КНИГИ ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРУ 1932–1933 РОКІВ В УКРАЇНІ")

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35433/philology.2(97).2022.198-210

Ключові слова:

антропонімія, прізвище, ім’я, семантика твірних основ

Анотація

У статті описано онімну й апелятивну лексику, відображену в основах прізвищ двох районів Житомирщини – Новоград-Волинського й Овруцького. Аналізовані прізвища засвідчено в "Національній книзі пам’яті жертв голодомору 1932–1933 років в Україні. Житомирська область", основна джерельна база якої – фонди Державного архіву Житомирської області й архіву Управління Служби безпеки України в Житомирській області.

Неофіційні спадкові іменування Середнього Полісся вивчала І. І. Козубенко, історичний антропонімікон Житомирщини XVI–XVII ст., зокрема й лексико-семантичні особливості прізвищевих назв, студіювала Л. В. Ящук. Актуальність пропонованої розвідки полягає насамперед у відсутності досліджень, присвячених антропонімії Житомирської області першої половини ХХ ст.

За семантикою твірних основ прізвища класифіковано на три групи: 1) в основі яких лежать антропоніми (християнські та слов’янські автохтонні імена); 2) в основі яких лежать апелятивно-антропонімні назви; 3) в основі яких лежать апелятивні назви.

Аналіз відантропонімних прізвищ показав, що чоловічі християнські імена (повні, усічені, суфіксальні, усічено-суфіксальні) брали активну участь у їхньому формуванні. Найчастіше прізвища утворюються від суфіксальних іменних варіантів: Васюта, Йориков, Левченко, Юхимчук. Зрідка мотивовані жіночими християнськими іменами: Ганношин, Кулінич, Орищук; і слов’янськими автохтонними іменами-композитами в різних структурних варіантах: Казмірчук, Берчук, Скорик.

Серед прізвищ, в основі яких лежать апелятивно-антропонімні назви розряду "nomina personalia", широко представлені назви людей за зовнішніми характеристиками, фізіологічними особливостями: Довганюк, Краля, Лисак, Побельоний; внутрішніми рисами, особливостями вдачі, поведінки, темпераменту, мовлення: Бурма, Дивак, Нюкало, Плохотюк. У прізвищах категорії "nomina impersonalia" найповніше відображена лексика на означення представників фауни та їхніх частин тіла: Воробей, Кот, Тетера, Хвіст; предметів побуту, знарядь праці, їхніх частин та інших предметів: Барилюк, Корзун, Тиченок, Шкраб.

Відапелятивні прізвища найчастіше мотивовані загальними назвами за родом діяльності чи професії: Ковальчук, Лавник, Огороднік, Школяр; та ойконімами, зокрема й Житомирщини: Барашовець, Дивинський / Дивинська, Левківський, Скоростецький / Скоростецька.

Посилання

Kozubenko, I. I. (1988). Antroponimiya Srednego Poles’ya (sootnoshenie neofitsial’nykh i ofitsial’nykh imenovaniy) [Anthroponymy of the Middle Polissya (correlation between unofficial and official names)]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kiev, 25 p. [in Russian].

Kravchenko, L. O. (2004). Prizvyshcha Lubenshchyny [Surnames of Lubenshchyna]: monohrafiia. Kyiv: Fakt, 198 p. [in Ukrainian].

Natsional’na knyha pamiati zhertv holodomoru 1932–1933 rokiv v Ukraini. Zhytomyrs’ka oblast [National Book of Memory of the Victims of the Holodomor of 1932–1933 in Ukraine. Zhytomyr region]. Zhytomyr: "Polissia", 2008. 1116 p. [in Ukrainian].

Red’ko, Yu. K. (1966). Suchasni ukrains’ki prizvyshcha [Modern Ukrainian surnames]. Kyiv: Naukova dumka, 216 p. [in Ukrainian].

Khudash, M. L. (1980). Do pytannia klasyfikatsii prizvyshchevykh nazv XIV–XVIII st. [To the issue of classification of surnames of the XIV–XVIII centuries]. Z istorii ukrains’koi leksykolohii. Kyiv: Naukova dumka, P. 96–160 [in Ukrainian].

Chuchka, P. P. (2008). Antroponimiia Zakarpattia [Anthroponymy of Zakarpattya]: monohrafiia. Uzhhorod, 670 p. [in Ukrainian].

Chuchka, P. P. (2005). Prizvyshcha zakarpatskykh ukraintsiv: istoryko-etymolohichnyi slovnyk [Surnames of Transcarpathian Ukrainians: historical and etymological dictionary]. Lviv: Svit, 704 + XLVIII p. [in Ukrainian].

Yashchuk, L. V. (2008). Antroponimiia Zhytomyrshchyny XVI–XVII st. [Anthroponymy of Zhytomyr region of the 16th–17th centuries]. Candidate’s thesis. Zhytomyr, 209 p. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-28

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛІНГВІСТИКИ