МОВНА ЕКСПЛІКАЦІЯ ЕМОЦІЇ ГНІВУ В СУЧАСНОМУ ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35433/philology.2(97).2022.143-158

Ключові слова:

емоція гніву, художній дискурс, емотивність, текстова репрезентація емоції, номінація емоції, дескрипція емоційної реакції, мовні засоби вираження емоції

Анотація

Сучасним напрямом у мовознавстві є дослідження текстової репрезентації емоцій і почуттів людини в художньому дискурсі та вивчення мовних засобів вираження категорії емотивності в художньому тексті. В авторській статті виявлено й проаналізовано мовні засоби номінації, дескрипції та вираження емоції гніву в романі Дарини Гнатко "Мазуревичі. Історія одного роду", що дало змогу з’ясувати індивідуально-авторську специфіку зображення емоції та тлі загальномовних особливостей її фіксації.

На основі дослідження зроблено висновок, що в тексті твору письменниця експлікує емоцію гніву за допомогою номінативних, дескриптивних та виражальних мовних засобів. Пряму номінацію емоційного стану об’єктивовано за допомогою іменників (гнів, гнівливість, невдоволення, роздратування, зло, злість, злостивість, лють, жорстокість, ворожість, ненависть), які різняться відтінками значень, а також дієслів (ненавидіти, лютувати, злити(ся), скаженіти, сатаніти, озвіріти), що виражають градуальні відношення, прикметників і дієприкметників (злий, невдоволений, лихий, лютий, розлючений, скажений, озвірілий, ненависний) та прислівників (люто, розлючено, гнівливо, сердито, роздратовано, невдоволено, незадоволено, злостиво, зле, оскаженіло, вороже, погрозливо, спересердя).

Письменниця вдається до опису мімічних, просодичних і кінетичних реакцій персонажів на емоцію гніву, широко використовуючи при цьому лексико-фразеологічне багатство мови, метафори та епітети, засоби персоніфікації та порівняння.

В описах емоційного стану персонажів авторка передає глибину переживання емоції та інтенсивність емоційних реакцій, неодноразово описує спроби оволодіння емоцією та контролю емоційних реакцій.

Експресія змалювання емоції гніву досягається завдяки виражальним засобам мови, до яких належать вигуки, емотивно-оцінна лексика й прокляття.

Посилання

Volkova, I. V., Alyeksyeyeva, O. O. (2011). Movni zasoby vyrazhennia emotsii u suchasnii ukrainskii prozi [Linguistic means of emotional expressions in modern Ukrainian prose]. Linhvistychni doslidzhennia: zb. nauk. prats KhNPU im. H. S. Skovorody. Vyp. 31. Pр. 111–117. [in Ukrainian].

Hirniak, O. H. (2019). Emotsiia hnivu u suchasnii emotyvnii leksytsi: teoretychnyi aspekt [Emotion of anger in modern emotional vocabulary: theoretical aspect]. Lvivskyi filolohichnyi chasopys. № 5. P. 30–34. [in Ukrainian].

Hnatko, D. (2018). Mazurevychi. Istoriia odnoho rodu [Mazurevychi. Family history]: roman. Kharkiv. 336 s. [in Ukrainian].

Zahnitko, A., Krasnobaieva-Chorna, Zh. (2020). Emotyvnyi profil hnivu v ukrainskii frazeolohii [Emotional profile of anger in Ukrainian phraseology]. Przegląd wschodnioeuropejski. XI/2. P. 433–444. [in Ukrainian].

Izard, K. E. Psikhologiya emotsiy [Psychology of emotions]. URL: http://library.kpi.kharkov.ua/files/new_postupleniya/kerrolizard.pdf (reference date: 24.05.2022). [in Russian].

Mikula, O. I. (2017). Reprezentatsiia emotyvnoho kontseptu HNIV (na materiali anhlomovnoi maloi prozy) [Representation of the emotional concept of Anger (based on English short prose)]. Odeskyi linhvistychnyi visnyk. № 9. T. 1. P. 157–160. [in Ukrainian].

Slipetska, V. (2013). Vyiav nehatyvnykh emotsii v ukrainskii, rosiiskii i anhliiskii linhvokulturakh: movlennievyi zhanr prokliattia [Manifestation of negative emotions in Ukrainian, Russian and English linguistic cultures: the speech genre of the curse]. Studia Ukrainica Posnaniensia. Vol. I. Pp. 195–200. [in Ukrainian].

Slovnyk ukrainskoi movy [Dictionary of the Ukrainian language]: v 11 tomakh. URL: http://sum.in.ua/ (reference date: 24.05.2022) [in Ukrainian].

Trofimova, O. V. (2013). Kontsept HNIV u frazeolohichnii reprezentatsii (na materiali anhliiskoi ta ukrainskoi mov) [The concept of ANGER in phraseological representation (based on English and Ukrainian languages)]. Visnyk KhNU. № 1052. Pр. 111–116. [in Ukrainian].

Frazeolohichnyi slovnyk ukrainskoi movy [Phraseological dictionary of the Ukrainian language]: u 2 kn. (1999). / uklad.: V. M. Bilonozhenko ta in. Kyiv : Nauk. dumka, 984 s. [in Ukrainian].

Ciprianová, E., Kováčová Z. (2018). Figurative ‘eye’ expressions in the conceptualization of emotions and personality traits in Slovak. Jezikoslovlje. 19/1. Pp. 5–38. [in English].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-28

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛІНГВІСТИКИ