ХЕДЖИНГ ЯК ЗАСІБ СОЦІОЛІНГВІСТИЧНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ МОВЦЯ В АМЕРИКАНСЬКОМУ УСНОМУ АКАДЕМІЧНОМУ ДИСКУРСІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35433/philology.2(97).2022.136-142

Ключові слова:

ідентифікація, ідентичність, маркери хеджингу

Анотація

Стаття присвячена проблемі соціолінгвістичної ідентифікації мовців в усному американському академічному дискурсі. Розглянуто підходи науковців-гуманітаріїв до поняття ідентифікації та ідентичності особистості, проведено паралелі між ними та окреслено дистинктивні характеристики кожного з понять. Водночас охарактеризовано поняття соціальної та особистісної ідентичностей, представлено види й форми ідентифікації. Значну увагу приділено розгляду поняття гендерної та професійної ідентичності.  Проаналізовано поняття ідентитету та дискурсивної спільноти. Наведено статистичні дані щодо вживання маркерів для зниження категоричності мовлення як засобів ідентифікації та соціолінгвістичної характеристики комунікантів в академічному дискурсі. Дослідження виконано на матеріалі Мічиганського корпусу академічного мовлення (MICASE – Michigan Corpus of Academic Spoken English). Результати статистичної верифікації вживання маркерів для зниження категоричності мовлення подані з огляду на гендерну належність мовців, академічну роль комунікантів та предметну галузь, у якій відбувається комунікація. У публікації подано класифікацію маркерів  для зниження категоричності мовлення та проаналізовано їх використання в мовленні як засобів ідентифікації мовців в академічному дискурсі. Класифікація маркерів зменшення категоричності мовлення розроблена з поділом на класифікаційні групи, зокрема як уживання маркерів, зорієнтованих на мовця, на слухача, та маркерів, зорієнтованих на організацію дискурсу. Кожна з трьох груп містить підгрупи та приклади маркерів для зниження категоричності мовлення, отримані шляхом вибірки з транскрипту академічних занять, проведених відповідними категоріями мовців. Матеріали розміщено в базі Мічиганського корпусу академічного мовлення (MICASE – Michigan Corpus of Academic Spoken English).

Посилання

Brown P. Politeness: Some Universals in Language Use / P. Brown, S. Levinson. L., NY, etc.: CUP, 1987. 345 p.

Ericson E. Identity, youth and crises / E. Ericson, G. Tennyson. Michigan: Eerdmans, 1968. 424 p.

Evans V. Cognitive Linguistics: An Introduction / V. Evans, M. Green. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2006. P. 132.

Holmes J. Functions of "You Know" in Women’s and Men’s Speech. Language in Society. 1986. № 15. P. 1–22.

Hyland K. Nurturing Hedges in the ESP Curriculum System. Pergamon. 1996. No 24. P. 477–490.

Hyland Ken Stance and engagement: a model of interaction in academic discourse. London: SAGE Publications, 2005. P. 173–192.

Lakoff G. Hedges: A study in meaning criteria and the logic of fuzzy concepts. Journal of Philosophical Logic. 1973. № 2. P. 458–508.

Prince E. F. On hedging in physician-physician discourse / E. F. Prince, J. Frader, J. C. Bosk. Norwood: Linguistics and the Professions, 1982. P. 83–97.

Quirk R. A Comprehensive Grammar of the English Language / R. Quirk, S. Greenbaum, G. Leech, J. Svartvik. London: Longman, 1985. 1779 p.

Swales J. The concept of discourse community. In Genre Analysis: English in Academic and Research Settings. Boston: Cambridge UP, 1990. P. 21–32.

Urbanová L. On Expressing Meaning in English Conversation: Semantic Indeterminacy. Spisy Masarykovy univerzity v Brně. Filozofická fakulta, 2003. – 121 p.

Yarkho AV Communicative strategy of uncertainty in modern English-language dialogue discourse. URL: http://www.disser.com.ua/content/32017.html#download (ref.date: 25.05.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-28

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛІНГВІСТИКИ