ТИПОЛОГІЯ ГРАМАТИЧНИХ КАТЕГОРІЙ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35433/philology.2(97).2022.120-135

Ключові слова:

граматична категорія, морфологічна парадигма, граматичне значення, граматична форма, українська мова

Анотація

У статті розглянуто проблематику створення типології граматичних категорій української мови з опорою на характер їхніх складників (граматичних форм, граматичних значень) та співвідношень між ними. Автор звертає увагу на необхідність визначення граматичного значення як вихідної структури в дефініції граматичної категорії, що уможливлює чіткіше з’ясування взаємозв’язків понять "граматична категорія" та "морфологічна парадигма", створення їхньої класифікації як білатеральних структур. Пропонована типологія побудована на підставі принципів функційного перехресного аналізу "від форм до значень і від значень до форм", виходячи з семіотичної природи мови, ураховуючи різноманітні диспропорції між системами форм і значень граматичних категорій, реалізовані в різних лексико-граматичних розрядах і парадигматичних типах граматичних категорій, взаємозв’язки  та взаємодію різних рівнів мовної структури (насамперед морфологічного, синтаксичного, словотвірного, лексико-семантичного). Останнє, а також послідовне урахування взаємозвʼязків  граматичних категорій з частинами мови, лексико-граматичними розрядами, словозмінними класами дає підстави чіткіше побачити польову структуру граматичних категорій. Принципами класифікації граматичних категорій стали ступінь охоплення різних частин мови, поєднуваність чи непоєднуваність їх вираження в одній словоформі й у межах одного форманта, семантичне та функційне навантаження категорії, характер інформації, що передає граматична категорія, ступінь відповідності граматичних категорій поняттєвим, тип граматичних форм морфологічних парадигм граматичних категорій, кількість грамем у граматичній категорії. Акцентовано на деяких суперечностях щодо віднесення граматичних категорій до того чи того типу. Наприклад, семантичний тип граматичної категорії має значну залежність не лише від частини мови, а й від лексико-граматичного розряду, а класифікація категорій за характером граматичних форм залежить передусім від парадигматичних різновидів того морфологічного класу, де вона реалізується.

Посилання

Vykhovanets, I. R. (2017). Hramatyka suchasnoi ukrainskoi literaturnoi movy. Morfolohiia [The Grammar of the Modern Ukrainian Literary Language. Morphology]: [monography] / in I. R. Vykhovanets, K. H. Horodenska, A. P. Zahnitko, S. O. Sokolova. Kyiv: Vydavnychyi dim Dmytra Buraho. 752 p. [in Ukrainian].

Vykhovanets, I. R. (2004). Teoretychna morfolohiia ukrainskoi movy: Akademichna hramatyka ukrainskoi movy [Theoretical Morphology of the Ukrainian Language. Academic Grammar of the Ukrainian Language]. Kyiv: Univ. vyd-vo "Pulsary". 400 p. [in Ukrainian].

Vykhovanets, I. R. (1988). Chastyny movy v semantyko-hramatychnomu aspekti [Parts of Speech in Semantical and Grammatical Aspects]. Kyiv: Naukova dumka. 255 p. [in Ukrainian].

Horpynych, V. O. (2004). Morfolohiia ukrainskoi movy [The Morphology of the Ukrainian Language]: pidruchnyk. Kyiv: Vydavnychyi tsentr "Akademiia". 336 p. [in Ukrainian].

Hramatychnyi slovnyk ukrainskoi literaturnoi movy [The Grammar Dictionary of the Ukrainian Literary Language]. / Ed. by N. F. Klymenko. Kyiv: Vydavnychyi Dim Dmytra Buraho, 2011. 760 p. [in Ukrainian].

Zahnitko, A. P. (1993). Systema i struktura morfolohichnykh katehorii suchasnoi ukrainskoi movy (problemy teorii) [The System and Structure of Morphological Categories in Modern Ukrainian Language (theoretical problems)]. Kyiv: Instytut systemnykh doslidzhen osvity. 343 p. [in Ukrainian].

Zahnitko, A. (2018). Movnyi prostir hramatyky [Linguistic Space of Grammar]. Vinnytsia: TOV "Tvory", 2018. 448 p. [in Ukrainian].

Istoriia ukrainskoi movy. Morfolohiia [The History of the Ukrainian Language. Morphology]: monography / in S. P. Bevzenko, A. P. Hryshchenko, T. B. Lukinova et all. Kyiv: Naukova dumka, 1978. 539 p. [in Ukrainian].

Kolesnykov, A. (2020). Paradyhmolohiia ukrainskoi movy: teoretychni pytannia [The Paradigmology of the Ukrainian Language: theoretical issues]: study manual. Izmail: IRBIS. 224 p. [in Ukrainian].

Kocherhan, M. P. (2006a). Vstup do movoznavstva [Introduction to Linguistics]: textbook. 2-nd edition. Kyiv: VTs "Akademiia". 368 p. [in Ukrainian].

Kocherhan, M. P. (2006b). Zahalne movoznavstvo [General Linguistics]: textbook. Edition 2-nd revised. Kyiv: VTs "Akademiia". 464 p. [in Ukrainian].

Semchynskyi, St. V. (1988). Zahalne movoznavstvo [General Linguistics]: pidruch. dlia stud. filol. f-tiv un-tiv. Kyiv: Vyshcha shkola. 328 p. [in Ukrainian].

Suchasna ukrainska literaturna mova [The Modern Ukrainian Literary Language]: pidruchn. / ed. by. A. P. Hryshchenko. 3-rd edition. Kyiv: Vyshcha shkola, 2002. 439 p. [in Ukrainian].

Suchasna ukrayins'ka literaturna mova [The Modern Ukrainian Literary Language]. Pidruchn. / ed.by. M. Ya. Plyushch. 7-th edition. Kyiv: Vyshcha shkola, 2009. 430 p. [in Ukrainian].

Suchasna ukrainska mova. Morfolohiia [The Modern Ukrainian Language. Morphology]: pidruchn. / ed.by. A. K. Moiseienko. Kyiv: Znannia, 2013. 524 p. [in Ukrainian].

Ukrainska mova. Entsyklopediia [The Ukrainian Language. Encyclopedia]. 3-rd edition. Kyiv: Vyd-vo "Ukr. entsykl." im. M. P. Bazhana, 2007. 856 p. [in Ukrainian].

Ukrayins'kyy pravopys. (2019). URL: https://mon.gov.ua/storage/app/ media/zagalna%20serednya/05062019-onovl-pravo.pdf (reference date: 02.06.2022) [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-28

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛІНГВІСТИКИ