ПРОБЛЕМА СИМЕТРІЇ / АСИМЕТРІЇ В НОВЕЛІСТИЦІ Б. ПРУСА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35433/philology.2(97).2022.20-29

Ключові слова:

жанр, новела, симетрія, асиметрія, гармонія

Анотація

У статті йдеться про особливості жанру новели польського письменника Болеслава Пруса. Авторка спробувала систематизувати результати досліджень польських та українських літературознавців щодо проблеми симетрії /асиметрії жанру новели Болеслава Пруса. Особливий акцент у статті зроблено на естетичних поглядах митця, його власній концепції тотальної гармонії та відображенню натуралістичної дійсності в новелі. Авторські експерименти з жанром новели варто розглядати як новаторські для кінця ХІХ століття, адже Б. Прус свідомо відходив від канонів жанру новели ХІХ ст., котрі суворо регламентували її зміст.

Б. Прус удало поєднував в одному жанрі новели елементи інших жанрів малої прози. Письменник тяжів до експериментів із композицією твору, а тому вдавався до того, щоб використовувати математичні прийоми щодо конструювання новели. У цьому Б. Прус убачав революційні зміни щодо структури жанру новели, які суттєво звільняли її від усіляких канонів. Письменник чітко дотримувався думки, що всю новелу можна спростити до одного речення, а речення розгорнути, завдяки художній фантазії митця, у великий твір художньої літератур.

Принцип композиційної симетричності жанру новел Б. Пруса створювався завдяки прийому повтору, який дав змогу автору компонувати події твору навколо важливих фактів, деталей, предметів тощо.

Авторка статті робить висновок про те, що спеціального плану написання новели Б. Прус не обдумував і наперед не визначав, а одразу писав твір, беручи теми з життя та реалій буденності. У своїй концепції досконалості Б. Прус вважав важливими такі категорії, як гармонія, ритм, порядок і пропорція. Саме ці категорії, на думку письменника, були найбільш натуралістичними, а тому за їх допомогою можна найкраще описати красу людини, природи тощо.

Посилання

Bahan, O. K. (2017). Typolohiia pozytyvizmu u tvorchosti Boleslava Prusa y Ivana Franka (romany "Lialka" i "Perekhresni stezhky") [Typology of positivism in the work of Boleslav Prus and Ivan Franko (the novels "Doll" and "Crossroads")]. Kyivski polonistychni studii. Vol. XXIX. P. 154–164 [in Ukrainian].

Budrewicz, T. W. (2014). Symetria w nowelach Bolesława Prusa [Symmetry in novellas by Bolesław Prus]. Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza. R. VII (XLIX). P. 61–89 [in Polish].

Bogołębska, B. (2019). Styl i sztuka pisarska według Bolesława Prusa [Writing style and art according to Bolesław Prus]. Stylistyka, 22. p. 65–74. URL: https://czasopisma.uni.opole.pl/index.php/s/article/view/1666. (reference date: 26.08.2022). [in Polish].

Honcharenko, B. K. (2017). Modeli polskoho pozytyvizmu v ukrainskii literaturi ХІХ stolittia [Models of Polish positivism in Ukrainian literature of the 19th century]: PhD(c) thesis; 10.01.05. Kyiv. 196 p. [in Ukrainian].

Denysenko, O. (2004). Do interpretatsii zhanru novely u svitovomu literaturoznavstvi [On interpretation of the novella genre in world literature]. URL: http// surl.li/dfzch. (reference date: 26.08.2022). [in Ukrainian].

Denysiuk, I. L. (1999). Rozvytok ukrainskoi maloi prozy XIX – poch. XX stolittia [Development of Ukrainian 19th – early 20th century small prose]. Lviv: Naukovo-vydavnyche tovarystvo "Akademichnyi Ekspres". 280 p. [in Ukrainian].

Zalewski, C. J. (2014). Bolesław Prus jako estetyk Sztuki piękne w dyskursie i praktyce prozatorskiej pisarza [B. Prus as an aesthetist of Fine Arts in the writer's discourse and prose practice]. Wydawnictwo uniwersytetu Jagiellońskiego. 380 p. [in Polish].

Zalewski, C. W. (2009). Obiektywny obraz. Bołeslaw Prus i Ryszard Kapuściński jako estetcy fotografii [Objective image. B. Prus and Ryszard Kapuscinski as photography aesthetes]. Pamiętnik Literacki. № 1. P. 175–194. [in Polish].

Kulczycka-Saloni, J. W. (1969). Nowelistyka Bolesława Prusa. [The novella genre of B. Prus]. Warszawa. [in Polish].

Kasperski, E. W. (1980). O teorii gatunków. Gatunki literackie jako wartości [On the theory of species. Literary genres as values]. Acta Universitatis Lodziensis. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Folia Polonica. Problemy Genologii. Literatura. Teatr. Film. Seria I. [in Polish].

Lubczyńska-Jeziorna, Е. W. (2007). Gatunki literackie w twórczości Bolesława Prusa [Literary genres in the works of Bolesław Prus]. Wrocław. [in Polish].

Melkowski, S. W. (1963). Poglądy estetyczne i działalność krytycznoliteracka Bolesława Prusa. [Aesthetic views and critical literary activity of Bolesław Prus]. Warszawa. [in Polish].

Ostapchuk, V. D. (2013). Dity i svit u polskii literaturi ХІХ st. [Children and the world in Polish literature of the 19th century]. Visnyk Dnipropetrovskoho universytetu imeni Alfreda Nobelia. Seriia: "Filolohichni nauky". № 1 (5). P. 106–111. [in Ukrainian].

Pawłowska, M. W. (2017). Poezja pokarmem duszy (dla dziennikarskiego bałamuta) "Poetyczność" według Prusa-humorysty [Poetry as Food for the Soul (for a journalistic idiot) "Poetry" according to a Prus-humorist]. Warszawa. [in Polish].

Płachecki, M. W. (1976). Bolesława Prusa dialogi z nowelą [B. Prus’s dialogues with the novella] Warszawa. [in Polish].

Prus, B. W. (2016). Notatki twórcze [Creative Notes]. T. 2. Notatki o kompozycji. Warszawa: Episteme. 452 p. [in Polish].

Prykhodko, O. I. (2019). Psykhoanalitychna y hermenevtychna intrepretatsiia travmy yak chynnyka khudozhnoho svitu (na materiali ukrainskoi ta polskoi maloi prozy druhoi polovyny KhIKh – pochatku KhKh st.) [ Psychoanalytic and hermeneutic interpretation of trauma as a factor in the artistic world (on the material of Ukrainian and Polish short prose of the second half of the 19th - early 20th centuries)]. Sultanìvs’kì čitannâ / Sultanivski chytannia. Issue VIII. P. 25–35 [in Ukrainian].

Jauksz, M. P. (2019). Filozofia postrzegania. Początki literackie Bolesława Prusa w świetle psychologicznych dociekań Hipolita Taine’a [Philosophy of perception. The literary beginnings of Bolesław Prus in the light of the psychological investigations of Hipolit Taine]. Poznańskie Studia Polonistyczne Seria Literacka 34 (54). P. 185–207 [in Polish].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-28

Номер

Розділ

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО