ПОЛІСЬКО-СЛОБОЖАНСЬКІ ЛЕКСИЧНІ ПАРАЛЕЛІ (НА ПРИКЛАДІ НАЗВ ПОСУДУ ТА КУХОННОГО НАЧИННЯ)

Автор(и)

  • М. Волошинова Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, Полтава, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-7247-5222

DOI:

https://doi.org/10.35433/philology.1(96).2022.42-51

Ключові слова:

східнослобожанські говірки, поліські говірки, тематична група лексики , зіставлення, номен, семантика, діалектний континуум, формальна структура

Анотація

У статті порушено актуальну проблему міжговіркової взаємодії. На матеріалі лексики назв посуду й кухонного начиння, записаних у 61 говірці на території Східної Слобожанщини, і відповідних маніфестантів, що входять до реєстру трьох діалектних словників Полісся, здійснено структурно-семантичний аналіз спільних і відмінних рис старожитнього та новоствореного діалектних континуумів.

Наголошено, що міжговіркові зв’язки неодноразово ставали предметом дослідження в багатьох наукових студіях. У статтях, присвячених цій проблематиці, учені зосережили увагу на виявленні та особливостях функціювання лексичних паралелей у суміжних або дистантних діалектних системах. На прикладі різноманітних тематичних груп науковці розглядають семантичні відношення лексики зіставлюваних говорів, особливості творення паралельних репрезентантів, відстежують їхні специфічні риси.

Під час порівняльного аналізу заявлених сегментів лексики встановлено, що її можна умовно розподілити на кілька груп, до яких віднесено семантично тотожні назви; лексеми з близьким значенням; маніфестанти з відмінним семантичним наповненням. З’ясовано, що зафіксовані в східнослобожанських говірках найменування нерідко пов’язані з назвами, характерними для поліського діалектного ареалу, відношеннями варіантності. Зокрема, простежено численні випадки лексичних паралелей, репрезентанти яких при спільній семантиці не мають відмінностей у формальній структурі. Проте іноді номени з тотожною семантикою можуть відрізнятися фонетичними, граматичними, словотвірними особливостями. Зрідка трапляються випадки, коли маніфестанти аналізованих сем демонструють і семантичні розбіжності, і відмінності у формальному оформленні.

Посилання

Arkushyn H. L. (2000). Slovnyk zakhidnopolisʹkykh hovirok [Western Polissya Subdialects Dictionary]. (T. 1–2). Lutsk: Vezha. [in Ukrainian].

Bychko Zinovii. (2009). Zistavnyi analiz leksyky naddnistriansʹkoho i lemkivsʹkoho hovoriv ukrainskoi movy [The comparative analysis of the Naddnistryanskiy and lemkiv dialects of the Ukrainian language vocabulary]. Lemkivskyi dialekt u zahalnoukrainskomu konteksti. Studia methodologica / uklad.: S. Ye. Pantso, N. O. Svystun. Ternopil : TNPU, 2009. Vyp. 27. S. 124–126. [in Ukrainian].

Hlukhovtseva K. D. (2005). Dynamika ukrainsʹkykh skhidnoslobozhansʹkykh hovirok [Dynamics of Ukrainian East Slobozhan dialects]: monohrafiia. Luhansk: Alma-mater. 592 s. [in Ukrainian].

Hrymashevych H. I. (2010). Serednopolisʹko-slobozhansʹki leksyko-semantychni paraleli (na materialy nazv vzuttia) [Middle Polissya-Slobozhansk lexical-semantic parallels (on the materials of shoe names)]. Linhvistyka : zb. nauk. pr. Luhansk. № 3. S. 92–99. [in Ukrainian].

Gotsa E. D. (2001). Nazvy yizhi i kukhonnoho nachynnia v ukrainsʹkykh karpatsʹkykh hovorakh [Names of food and kitchen utensils in Ukrainian Carpathian dialects]: avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. filol. nauk: spets. 10.02.01 Ukrainska mova. Uzhhorod. 20 s. [in Ukrainian].

Gotsa E. D. (2010). Nazvy yizhi y kukhonnoho nachynnia v ukrainsʹkykh karpatsʹkykh hovorakh [Names of food and kitchen utensils in Ukrainian Carpathian dialects]. Uzhhorod: Grazhda, 360 s. [in Ukrainian].

Kraievska Hanna. (2010). Polisʹko-podilʹsʹki paraleli v leksytsi narodnykh remesel [Polissya-Podolian parallels in vocabulary of traditional trades]. Volyn-Zhytomyrshchyna: istor.-filol. zb. z rehion. problem. Zhytomyr: Vyd-vo ZhDU im. I. Franka. Vyp. 22 (II tom). S. 136–141. [in Ukrainian].

Liesnova Valentyna. (2010). Dialektna otsinna leksyka: slobozhansʹko-polisʹki paraleli [Dialectal Evaluation Vocabulary: Sloboda and Polissya Parallels]. Volyn-Zhytomyrshchyna: istor.-filol. zb. z rehion. problem. Zhytomyr: Vyd-vo ZhDU im. I. Franka. Vyp. 22 (II tom). S. 178–185. [in Ukrainian].

Lysenko P. S. (1961). Slovnyk dialektnoi leksyky serednioho i skhidnoho Polissia [Dictionary of dialect vocabulary of central and eastern Polissya]. Kyiv: Vyd-vo akad. nauk URSR. 72 s. [in Ukrainian].

Lysenko P. S. (1974). Slovnyk polisʹkykh hovoriv [Dictionary of Polissya dialects]. Kyiv: Nauk. dumka. 260 s. [in Ukrainian].

Riznyk V. P. (2017). Nazvy yizhi ta kukhonnoho nachynnia v hovirkakh nadsiansʹko-naddnistriansʹkoho sumizhzhia [The names of foodstuff and kitchen utensils in the Ukrainian dialects of the Dniester region] : dys. … kand. filol. nauk: spets. 10.02.01. Ukrainska mova. Lviv. 370 s. [in Ukrainian].

Slovnyk ukrainsʹkoi movy [Dictionary of Ukrainian Language] (1970 – 1980). 1 – 11. K.: Nauk. dumka. [in Ukrainian].

Tyshchenko Tetiana. (2010). Skhidnopodilsʹko-zakhidnopolisʹki leksychni paraleli (na prykladi rybalskoi leksyky) [Lexical parallels between the dialects of Eastern Podillya and Western Polissya (by way of example the names of fishing implements)]. Volyn filolohichna: tekst i kontekst. Lutsk. Vyp. 9(1). S. 147–154. [in Ukrainian].

Ur L. L. (2004). Nazvy yizhi i kukhonnoho nachynnia v pivdennykh uzhansʹko-latorytsʹkykh uhorsʹkykh hovirkakh Zakarpatsʹkoi oblasti [Names of food and kitchen utensils in Southern Uzhansko-Latorytsky Hungarian dialects of Transcarpathia] : avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. filol. nauk: spets. 10.02.09 Finno-uhorski ta samodiiski movy. Uzhhorod. 20 s. [in Ukrainian].

Khibeba Natalia. (2009). Boikivsʹko-lemkivsʹki paraleli u vesilʹnii leksytsi [Boykiv and lemkiv parallels in wedding vocabulary]. Lemkivskyi dialekt u zahalnoukrainskomu konteksti. Studia methodologica / uklad.: S. Ye. Pantso, N. O. Svystun. Ternopil : TNPU. Vyp. 27. S. 129–134. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-06

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛІНГВІСТИКИ