САМОВІДЧУЖЕННЯ ЯК ВИЯВ НАРАТИВНОЇ СТРАТЕГІЇ В ПОВІСТІ "ХУДОЖНИК" ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35433/philology.1(96).2022.7-14

Ключові слова:

самовідчуження, наративна стратегія, наратологічний аналіз, оповідач, наратор, фокалізація, дискурс, наративна дистанція, іронія

Анотація

У статті представлено спробу наративного аналізу повісті Т. Шевченка "Художник" для простеження того, як наративна стратегія тексту сприяє реалізації у творі  феномену самовідчуження письменника від власного колонізованого "Я". Аналіз має в основі систему, запропоновану Жераром Женетом: визначено типи нарації (мімезис та дієгезис), як фокалізовано оповідь, хто розповідає історію (типи нараторів), як в історії виражено час, як репрезентовано слова та думки (дискурси). Феномен самовідчуження розглядаємо з  позиції Г. Гегеля як одну з форм відчуження, як здатність індивіда в певному сенсі до звільнення від своїх бажань, у результаті чого він досягає більш високого ступеня усвідомлення власного Я. Самовідчуження в повісті виражає прагнення Тараса Шевченка відсторонитися від травматичного колоніального досвіду, самоізолюватися від частини ворожого й неприйнятного в самому собі. Він трансформує власну біографію, розгортаючи перед читачем нову історію викупу з кріпацтва: інтелігентний, освідчений українець допомагає здобути свободу талановитому молодому російському художникові. Але той не має достатньо сили, щоб реалізувати власний талант, і врешті гине. У божевіллі та загибелі росіянина  метафорично постає  воля Шевченка від свого колонізованого "я", самовідчуження. У пониженні та фізичному знищенні у творі образу колишнього кріпака простежується застосування письменником прийому самоіронії. Наративна стратегія твору, а саме: оповідь від імені  інтрадієгетичного гомодієгетичного наратора, що присутній у художньому світі, внутрішня фокалізація оповіді, введення в текст додаткових нараторів (листи – принцип "текст у тексті"), інтелектуальна наративна дистанція між основним наратором та молодим художником – виступає інструментом, що творить феномен самовідчуження в повісті. 

Посилання

Barri P. (2008). Vstup do teorii: literaturoznavstvo i kulturolohiia [Introduction to theory: literary studies and cultural studies]. Kyiv: Smoloskyp. 360 s. [in Ukrainian].

Bedzir N. (2017). Avtorska maska v suchasnii ukrainsʹkii, rosiisʹkii ta polʹsʹkii prozi [The author's mask in modern Ukrainian, Russian and Polish prose]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu. Seriia: Filolohiia. Vypusk 1 (37). S. 48–52. [in Ukrainian].

Zabuzhko O. (2009). Shevchenkiv mif Ukrainy. Sproba filosofsʹkoho analizu [Shevchenko's myth of Ukraine. An attempt at philosophical analysis]. Kyiv: Fakt. 146 s. [in Ukrainian].

Krat Yu. H. Fenomen "Drugogo" v ekzistentsialnoi filosofii Zh.-P. Sartra [Phenomenon of the "Other" in Zh.-P. Sartre’s existential philosophy]. URL: https://visnukpfs.dp.ua/index.php/PFS/article/download/503/522/ (reference date: 16.06.2022). [in Russian].

Moroz R. A. Naratyvy v psykholohichnii teorii i praktytsi [Narrative in psychological theory and practice]. Problems of modern psychology. URL: http://journals.uran.ua/index.php/2227-6246/article/view/162137/161105 (reference date: 16.06.2022). [in Ukrainian].

Nadolnyi I. F. (1997). Filosofiia: navchalnyi posibnyk [Philosophy: study guide]. Kyiv: Vikar. 584 s. [in Ukrainian].

Smiliansʹka V. L. (1990). "Sviatym ohnennym slovom…": Taras Shevchenko: poetyka ["Holy fiery word...": Taras Shevchenko: poetics]. K. Dnipro. 290 s. [in Ukrainian].

Shevchenko T. Avtobiohrafiia [Autobiography]. URL: http://litopys.org.ua/shevchenko/shev502.htm (reference date: 16.06.2022). [in Ukrainian].

Shevchenko T. Khudozhnyk [Artist] URL: https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=790 (reference date: 16.06.2022). [in Ukrainian].

Yurchuk O. (2013). U tini imperii: Ukrainsʹka literatura u svitli postkolonialʹnoi teorii [In the shadow of the empire: Ukrainian literature in the light of postcolonial theory]. Monography. K.: VTs "Akademiia". 224 s. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-06

Номер

Розділ

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО