ДОСЛІДЖЕННЯ ОБРАЗНОГО ПОРІВНЯННЯ В ПЕРІОД ВІДРОДЖЕННЯ (16–18 СТОЛІТТЯ)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35433/philology.2(95).2021.130-150

Ключові слова:

образне порівняння, метафора, компаративність, Відродження, риторика, троп, фігура мовлення

Анотація

Стаття присвячена дослідженню концепцій образного порівняння в епоху відродження протягом 16–18 століть як західної, так і східної традицій. У ній актуалізовано перехід від класичних фундаментальних напрацювань до ренесансного їх переосмислення в європейській спеціалізованій літературі, оригінальні тексти якої стали предметом аналізу. Установлено кореляцію термінології різних епох та окреслено залежність наукової думки від історичного етапу розвитку суспільства. З’ясовано, що через те, що образне порівняння розглядалося як риторична фігура, зацікавленість ним була обмеженою конкретними практичними завданнями, пов’язаними із мистецтвом красномовства й меншою мірою художнім стилем. Виокремлено функції описуваної категорії, які виділяли провідні мовознавці, а також визначено найбільш впливових дослідників, котрі поглибили розвиток основоположних принципів потрактування образного порівняння класиками-риторами. У статті доведено, що зміст, обсяг та ієрархія термінів на позначення образного порівняння різняться залежно від епох і від авторів риторик, відображаючи нюанси перекладу давньогрецьких і латинських текстів, розвиток лінгвістичної думки та поглиблення аналізу закладених давніми греками й римлянами напрямків дослідження. Установлено, що тільки наприкінці 18-го століття введено до обігу англомовну актуальну досі термінологізовану лексему на позначення образного порівняння "simile" як нащадок низки багатозначних, не завжди спеціалізованих термінів (homoeosis, icon, paradigma, parabola, similitude, resemblance, comparison), нерідко синонімічних між собою.

Посилання

Ломоносов М. В. 1810. Краткое руководство къ краснорѣчію. Санкт-Петербург: Императорская Академия Наук. 328 с.

Прокопович Ф. URL: http://litopys.org.ua/procop/proc109.htm#rozd8 (дата звернення: 10.09.2021).

Black M. More about metaphor. Metaphor and thought / ed. A. Ortony. Cambridge and New York: Cambridge University Press, 1993. P. 19–41.

Blackwall A. Introduction to the classics, with an Essay on rhetoric, and an Appendix exhibiting the most valuable and useful editions of the classical writers. London: Lackington, 1809. 256 р.

Blair H. Lectures on rhetoric and belles lettres. Early English Books Online Text Creation Partnership. URL: https://quod.lib.umich.edu/e/ecco/004786433.0001.001/1:20?rgn=div1;view=fulltext (дата звернення: 10.09.2021).

Campbell G. The Philosophy of Rhetoric. Carbondale: Southern Illinois University Press, 2008. 423 p.

Cox L. 1532. The Art or crafte of Rhetoryke. Release Date: May 26, 2008 [EBook #25612]. URL: https://www.gutenberg.org/files/25612/25612-h/25612-h.htm (дата звернення: 10.09.2021).

Erasmus R. 1522. Novum Testamentum. URL: https://archive.org/details/roterodamvs-erasmus-novum-testamentum-1522 (дата звернення: 10.09.2021).

Erasmus, D. d. 1536., Udall, Nicholas, 1505-1556. The first tome or volume of the Paraphrase of Erasmus vpon the Newe Testamente. Early English Books Online Text Creation Partnership. URL: https://quod.lib.umich.edu/e/eebo/A16036.0001.001/1:5?rgn=div1;view=fulltext (дата звернення: 10.09.2021).

Filonik J. Metaphors in Rhetoric: From Ancient Greek to 21st-Century Politics. S. Papaioannou, A. Serafim and M. Edwards (eds.). Brill’s Companion to the Reception of Ancient Rhetoric, 2020. P. 1-28. DOI: 10.13140/RG.2.2.30432.71682

Gibbons T. Rhetoric; Or, A View of Its Principal Tropes and Figures, in their Origin and Powers: with a Variety of Rules to escape Errors and Blemishes, and Attain Propriety and Elegance in Composition. London: J. and W. Oliver, 1767. 547 p.

Kirby, J. T. Aristotle on metaphor. American Journal of Philology 118(4): 1997. P. 517–554.

Lakoff G. and Johnson M. Metaphors we live by. Chicago and London: The Universitu of Chicago Press, 1980. 242 p.

Lakoff G. The contemporary theory of metaphor. Metaphor and thought / ed. A. Ortony. Cambridge and New York: Cambridge University Press, 1993. P. 202–251.

Mahon J. E. Getting your sources right: what Aristotle didn’t say.” In Researching and applying metaphor. eds. L. Cameron and G. Low. Cambridge and New York: Cambridge University Press, 1999. 69–80.

Nate R. Simile. Encyclopedia of Rhetoric / ed. Thomas O. Sloane. © 2006 Oxford University Press. Encyclopedia of Rhetoric: (e-reference edition). Oxford University Press. The Midnight University. 2007. URL: http://www.oxford-rhetoric.com/entry?entry=t223.e227 (дата звернення: 10.09.2021).

Novokhatko A.The linguistic treatment of metaphor in Quintilian. Pallas (103), 2017. P. 311-318.

Ortony A. Metaphor, language and thought. Metaphor and thought / ed. A. Ortony. Cambridge and New York: Cambridge University Press, 1999. P. 1–16.

Peacham H. The Garden of Eloquence. London: H. Jackson. 1577. URL: https://books.google.com.ua/books?id=lxYzAQAAMAAJ&printsec=frontcover&hl=ru&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q=trop&f=false (дата звернення: 10.09.2021).

Puttenham G. The Arte of English Poesie. Release Date: August 3, 2005 [EBook #16420]. 1589. URL: https://www.gutenberg.org/cache/epub/16420/pg16420.html (дата звернення: 10.09.2021).

Ricoeur P. Between Rhetoric and Poetics. Essays on Aristotle’s Rhetoric, ed. A. Rorty. Berkeley/Los Angeles/London: University of California Press, 1996. P. 324–84.

Riсоеur P. The Metaphorical Process as Cognition, Imagination, and Feeling. Critical Inquiry. vol. 5 (1), 1978. P. 143-159.

Sherry R. A Treatise of Schemes and Tropes. Release Date: March 30, 2009 [EBook #28447]. 1550. URL: https://www.gutenberg.org/files/28447/28447-h/28447-h.htm (дата звернення: 10.09.2021).

Smith A. Lectures on Rhetoric and Belles Lettres. Vol. 4. Indianapolis: Liberty Fund,1985. 291 p.

Swiggers P. Cognitive aspects of Aristotle’s theory of metaphor. // Glotta 62(1/2), 1984. P. 40–45.

Wierzbicka A. Metaphors linguists live by: Lakoff & Johnson contra Aristotle. Research on Language and Social Interaction 19(2), 1986. P. 287–313.

Wilson T. The Arte of Rhetorique. Oxford: Clarendon Press. 1560. URL: https://quod.lib.umich.edu/cgi/t/text/text-idx?c=eebo;idno=A15530.0001.001 (дата звернення: 10.09.2021).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-17

Номер

Розділ

Українська мова та сучасні лінгвістичні вчення