РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ЛІНГВОКУЛЬТУРНОГО ВИМІРУ ДІАЛЕКТНОГО СЛОВА В СУЧАСНИХ ЛЕКСИКОГРАФІЧНИХ ВИДАННЯХ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35433/philology.2(95).2021.102-113

Ключові слова:

лексикографічне видання, діалектний словник, діалектне слово, лінгвокультурниий вимір, способи репрезентації

Анотація

У статті проаналізовано способи репрезентації діалектного слова в лексикографічних виданнях кінця ХХ – початку ХХІ ст. Насамперед зауважено про динаміку представлення говіркового слова впродовж останніх десятиріч, оскільки у виданнях 70–90-х років минулого сторіччя діалектологи-лексикографи переважно подавали говіркове слово як діалектну одиницю, що має виразний евристичний потенціал і передовсім може бути надійним джерелом для різноманітних діалектологічних студій, зокрема в царині фонетики, лексикології, морфології тощо, оскільки в словниках було вміщено інформацію про варіанти діалектного слова (фонетичні та граматичні), його граматичні параметри, семантику, локалізацію, здебільшого навіть із точністю до населеного пункту,  спорадично подано ілюстративний матеріал, який не давав змоги цілком уявити номінований предмет, особливо пов’язаний із використанням його в різноманітних традиціях, віруваннях, обрядах, адже бракувало описовості. Натомість у сучасних діалектних лексикографічних виданнях спосіб репрезентації матеріалу змістився з акцентом на функціонування діалектного слова у зв’язному тексті різного обсягу залежно від мети представлення матеріалу. У сучасних словниках зафіксовано  не тільки вказані вище параметри діалектного слова, а і його лінгвокультурне наповнення, подано валентність репрезентованого слова, його культурне осмислення, що дає змогу простежити функціонування говіркової назви з різних позицій, установити культурне тло номінації, виявити емоційне та естетичне наповнення слова. Зроблено висновок про те, що майбутнє української діалектної лексикографії саме за словниками нового типу з максимальною репрезентацією говіркового слова в контексті його функціонування, за  словниками-конкордансами.

Посилання

Аркушин Григорій. Відбиття синтаксичних особливостей говірок у діалектних словниках. Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства (Збірник наукових праць). Випуск 21. Ареалогія й ономастика. Ужгород. 2016. С. 7–10.

Аркушин Григорій. Словник західнополіських говірок. А–Я. Вид. 2-ге, переробл., випр. і доп. Луцьк, 2016. ХХІV + 648 с.

Астаф’єва Марія, Воронич Ганна. Словник гуцульських говірок Річки та Яворова: у 4-х книгах. Скиптура перша. А–Ж. Івано-Франківськ: Місто НВ, 2014. 516 с.

Гнатишак Юрій. Слова з Болехова / Співавтори-лексикографи: Оксана Сімович, Наталія Хобзей (відп. ред.), Тетяна Ястремська. Львів, 2017 (Серія "Діалектологічна скриня"). 636 с.

Голянич Марія. Мовний портрет села Тюдів. Словник. У 2-х т. Том І. А–М. Івано-Франківськ: Лілея НВ, 2018. 1000 с.

Гриценко П. Відкриваючи словник… Словник буковинських говірок / За заг. ред. Н. В. Гуйванюк. Чернівці: Рута, 2005. С. 3–4.

Гриценко Павло. Просторінь народного слова Гуцульщини. Голянич М. І. Мовний портрет села Тюдів. Словник. У 2-х т. Том І. А–М. Івано-Франківськ: Лілея НВ, 2018. С. 4–10.

Лисенко П. С. Словник поліських говорів. Київ: Видавництво "Наукова думка", 1974. 260 с.

Мартинова Г. Діалектний словник як репрезентант явищ матеріальної та духовної культури народу. Gwary Dziś, 10, 127–133. URL: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/gd/article/view/21740 (дата звернення: 29.10.2021)

Неґрич Микола. Скарби гуцульського говору. Березовú. Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2008 (Серія "Діалектологічна скриня"). 224 с.

Піпаш Юрій, Галас Борис. Матеріали до словника гуцульських говірок Косівська Поляна і Росішка Рахівського району Закарпатської області. Ужгород, 2005. 266 с.

Сабадош Іван. Словник закарпатської говірки села Сокирниця Хустського району. Ужгород: Ліра, 2008. 480 с.

Сагаровський А. А. Матеріали до діалектного словника Центральної Слобожанщини (Харківщини). Випуск 1. А – Об’ясняться. Харків: ОВВ НМЦ ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011. 296 с.

Турчин Євгенія. Словник села Тилич на Лемківщині. Львів: Українська академія друкарства, 2011. 384 с.

Хобзей Наталія. Говірки суміжжя в діалектній лексикографії: до проблеми опису. Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства (Збірник наукових праць). Випуск 21. Ареалогія й ономастика. Ужгород. 2016. С. 162–166.

Хобзей Наталія. Дві сторінки про "Слова з Болехова". Гнатишак Юрій. Слова з Болехова / Співавтори-лексикографи: Оксана Сімович, Наталія Хобзей (відп. ред.), Тетяна Ястремська. Львів, 2017 (Серія "Діалектологічна скриня"). С. 8–9.

Хобзей Наталя, Ястремська Тетяна. Діалектний словник: автор та читач. Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства (Збірник наукових праць). Випуск 12. Українська діалектна лексика як об’єкт словникарства та лінгвогеографії. Ужгород, 2008. С. 203–205.

Хобзей Наталія, Сімович Оксана, Ястремська Тетяна, Дидик-Меуш Ганна. Гуцульські світи. Лексикон. Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2013 (Серія "Діалектологічна скриня"). 668 с.

Шило Гаврило. Наддністрянський реґіональний словник. Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2013 (Серія "Діалектологічна скриня"). 288 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-17

Номер

Розділ

Українська мова та сучасні лінгвістичні вчення