"ЯК МОЛИТВА ІСНУЮ, ПОПРИ СЕБЕ В СКОРБОТІ": БОЛІСНЕ ТРИВАННЯ В ПОЕЗІЇ БОЛЕСЛАВА ЛЕСЬМЯНА "УНОЧІ"

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35433/philology.2(95).2021.76-90

Ключові слова:

поезія, переклад, польська література, перекладознавчий аналіз тексту, перекладацька трансформація

Анотація

У статті здійснено літературознавчий та перекладознавчий аналіз поезії польського поета Болеслава Лесьмяна "Уночі". Поява творів Б. Лесьмянa українською мовою (збірки вибраних поезій "Садбожий спалахненець" та "Ангели" в перекладі М. Кіяновської) є важливим явищем. Автор статті акцентує увагу на змістових, поетикальних, образних, художньо-стилістичних особливостях поезії "Уночі" у зв’язку з філософськими та літературними поглядами поета та іншими його творами. Широке поле досліджень творчості Б. Лесьмяна в польському літературознавстві дає змогу вивчити різні аспекти поетики цього самобутнього автора: символічність та специфіку образотворення, звернення до народних джерел, мову художніх творів, постать Бога, роль ритму, безпосередність світосприйняття та поновного творення світу в «пісні без слів» тощо. Аналіз вірша здійснено в єдності композиційних, змістових, образних елементів твору, вивчено його поетику.

Перекладацький аналіз спрямований на дослідження структурно-змістових особливостей перекладу поезії "Уночі" українською мовою, ставить за мету простежити авторське образотворення означеної дійсності й реалізацію цих образів у перекладі М. Кіяновської. Проаналізовано концепції оригіналу й перекладу, загальний настрій твору, його тональність, зміст, образну систему, структуру, ритмічну організацію, систему римування тощо. Окрему увагу присвячено питанню добору лексичних відповідників, організації синтаксичної площини вірша, творенню художніх образів, граматично-композиційній цілості перекладу та іншим перекладацьким знахідкам на шляху до розуміння тексту.

Посилання

Астрахан Н. Буття літературного твору: Аналітичне та інтерпретаційне моделювання. К.: Академвидав, 2014. 432 с.

Василенко В. Поетичний світ Болеслава Лесьмяна. К.: Наукова думка, 1990. 132 с.

Добрушина Т. Болеслав Лесьмян: Україна "у тексті". Слово і Час. 2006. № 2. С. 84–88.

Кіяновська М. Поезія як "метафізичний інстинкт": передмова до збірки перекладів "Садбожий спалахненець". Лесьмян Б. Садбожий спалахненець, пер. М. Кіяновської. К. Дух і Літера, 2018. С. 3–31.

Кіяновська М. Спроба проявлення слова: передмова до збірки перекладів "Ангели". Лесьмян Б. Ангели. К.: Дух і Літера, 2019. С. 3–5.

Лесьмян Б. Ангели: вибрані вірші, пер. М. Кіяновської. К.: Дух і Літера, 2019. 98 с.

Оліх А. Маріанна Кіяновська: "Попереду в мене нова книга перекладів Лесьмяна": інтерв’ю. Monitor Wołyński. 06 березня 2019 року URL: https://www.monitor-press.com/ua/extensions/interv-yu/7273-22821.html (дата звернення: 07.11.2021).

Оляндер Л. Гуманізм польської літератури ХХ–ХІ ст. у контексті європейської художньо-філософської думки. Луцьк: Вежа-Друк, 2012. 404 с.

Попіль Д. Маріанна Кіяновська – душа, що вміє говорити. Інтерв’ю. Наш вибір. Газета для українців у Польщі. 2 вересня 2016 року. URL: https://naszwybir.pl/38590-2/ (дата звернення: 07.11. 2021).

Рікер П. Метафора і символ, пер. Г. Хомечко. Альманах перекладацької майстерні 2000–2001. Том 2. Кн. 2. С. 97–121.

Benedyktowicz D., Benedyktowicz Z. Dom w tradycji ludowej. Wrocław: Wiedza o kulturze, 1992.

Bolesław Leśmian: Życie kroczy drogą intelektu i drogą instynktu. Teologia Polityczna. 16.01.2017. URL: https://teologiapolityczna.pl/boleslaw-lesmian-zycie-kroczy-droga-intelektu-i-droga-instynktu-tpct-42- (дата звернення: 07.11. 2021).

Cirlot J. E. Słownik symboli. Kraków: Wydawnictwo Znak, 2000. 512 s.

Marciszuk P. Między światem a zaświatem. Leśmian i jego filozofia. Teologia Polityczna. 18.01.2017. URL: https://teologiapolityczna.pl/piotr-marciszuk-miedzy-swiatem-a-zaswiatem-lesmian-i-jego-filozofia-tpct-42- (дата звернення: 07.11. 2021).

Milan R. Pieśń pokłonna i wierna. Metapoetyckie aspekty koncepcji Boga w poezji Bolesława Leśmiana : praca doktorska. Uniwersytet Jagielloński. Kraków, 2018. 307 s. URL: https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/77333/milan_piesn_poklonna_i_wierna_metapoetyckie_aspekty_2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y (дата звернення: 07.11. 2021).

Rymkiewicz J. M. Odczłowieczenie. Leśmian. Encyklopedia. Warszawa: Wydawnictwo Sic! 2001. S. 245–250; див. також: https://teologiapolityczna.pl/jaroslaw-marek-rymkiewicz-smierc-u-lesmiana-jest-sila-odczlowieczajaca-tpct-42- (дата звернення: 07.11. 2021).

Sprutta J. Symbolika dłoni w ikonie. Studium teologiczno-ikonograficzne. Poznańskie Studia Teologiczne. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Teologiczny. Tom 17. 2004. S. 181–208.

Szczukowski D. Bolesława Leśmiana sygnatury inności inności. Pogranicza, Kresy, Wschód a idee Europy. Ser. 1: Prace dedykowane profesor Swietłanie Musijenko. Białystok: Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego, 2013.

Tresidder J. Słownik Symboli. Warszawa: Wydawnictwo RM, 2001. 272 s.

Winiecka E. Dystans i pragnienie bezpośredniości: nowoczesna świadomość Bolesława Leśmiana. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka. 2009. 16 (36). S. 29–50.

Winiecka E. Nowoczesne antynomie. Uwagi o nowych odczytaniach poezji Bolesława Leśmiana. Przestrzenie Teorii. 2009. № 12. S. 221–237.

Zarych E. Postacie kalek w utworach Bolesława Leśmiana: zwycięstwo ciała czy ducha? Teksty Drugie: teoria literatury, krytyka, interpretacja. 1999. № 6 (59). S. 149–160.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-17

Номер

Розділ

ТЕОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ. ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВО