ЧУЖИНА Й ЧУЖИНЕЦЬ У РОМАНІ АСКОЛЬДА МЕЛЬНИЧУКА "ЩО СКАЗАНО"

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35433/philology.2(95).2021.45-55

Ключові слова:

міграція, чужина, чужинець, А. Мельничук, роман

Анотація

У статті розглянуто роман Аскольда Мельничука "Що сказано". Основну увагу зосереджено на концепті чужини та ідентичності чужинця. Авторка використала теоретичні дослідження Ю. Кристевої, де розпрацьовано особливості світовідчуття чужинця, його ставлення до нової навколишньої дійсності. Терпеливість і смирення, за Ю. Кристевою, визначають екзистенцію новоприбульців. Водночас їхній внутрішній стан сповнений меланхолії та туги за ідеалізованим в уяві покинутим краєм. Авторка статті взяла до уваги різні типи географії, оприявлені в романі, а саме: міфологізоване містечко Роздоріжжя, у координатах якого формувалася ідентичність головних персонажів, табори для тимчасово переміщених осіб та Новий світ.

Простір предків і простір нового краю перебувають в опозиції, зокрема в уяві головного персонажа Аркадія. Америка – це  технології, а залишене позаду поліське село – глибока провінція. Уявлення про чужий край як простір свободи та самореалізації змінюється після прибуття персонажів до США. Безпечним і зрозумілим для прибульців залишається хіба габітус української громади. Ідентичність чужинця та гірке усвідомлення знедоленості спричинюють постійний внутрішній неспокій персонажів роману. Вони прагнуть визнання й на індивідуальному рівні, і на колективному. Однак Америка радше поглинає різноманітність колективностей та створює на їхній основі нову спільноту. У романі Аскольда Мельничука чужина залишається чужиною для українських мігрантів. Після довгих десятиріч проживання на новій території вони й далі почуваються зайдами, і далі мріють про покинуте Роздоріжжя. Інтегрований у нову реальність нащадок мігрантів, який народився в США, Бо Ворог не відчуває меланхолії та туги за країною, з якої походять його батьки. Вона існує для нього як міф чи вигадка, яких не можуть зректися мати та батько.

Посилання

Бокшань Г. Проблема національної ідентичності в романах Аскольда Мельничука "Що сказано" і "Посол мертвих". Національна ідентичність в мові і культурі. Київ, Талком, 2020. С. 122–126.

Гусейнова О. Три міста в романі Аскольда Мельничука "Що сказано". Американська література на рубежі 20–21 століть. Київ, 2004. С. 478-484.

Денисова Т. Український міф в американському мультикультурному просторі. Наукові записки НаУКМА: Філологічні науки, 2003. Том. 21. С. 52–62.

Кристева Ю. Самі собі чужі. Перекл. з фр. З. Борисюк. Київ: Видавництво Соломії Павличко "Основи", 2004. 262c.

Мельничук А. Що сказано. Перекл. з англ. Олена Фешовець. Київ: Видавничий Дім "Комора", 2017. 294 c.

Павличко С. Про Аскольда Мельничука. Сучасність. 1997. № 6. С. 8.

Петренко Т. "Що сказано" Аскольда Мельничука: про мертвих, і живих, і ненароджених української еміграції". URL: https://archive.chytomo.com/issued/shho-skazano-askolda-melnichuka-pro-mertvix-i-zhivix-i-nenarodzhenix-ukraiinskoii-emigraciii (дата звернення: 10.05.2021)

Ткачук Ю. Конструювання української ідентичності на історичному та міфологічному рівнях роману А. Мельничука "Що сказано". Американська література на рубежі 20–21 століть. Київ, 2004. С. 467–470.

Ткачук Ю. Модель освоєння світу в романі Аскольда Мельничука "Що сказано": від Просвітництва до постмодернізму. Американські літературні студії в Україні. Київ, 2005. Вип. 2. С. 254–269.

Benmayor Rina and Andor Skotnes. Migration and Іdentity. New Brunswick, NJ: Transaction Publishers, 2005. 199 p.

Diamond Jared. The World Until Yesterday: What Can We Learn from Traditional Societies? Penguin, 2012. 512 p.

Kaplan Robert. The Revenge of Geography. What the Map Tells Us about Coming Conflicts and the Battle against Fate. Random House Trade Paperbacks, 2013. 448 p.

Nasaw David. The Last Million: Europe’s Displaced Persons from World War to Cold War. Penguin, 2020. 672 p.

Wyman Mark. DP’s: Europe”s Displaced Persons, 1945–51. Cornell University Press, 1998. 272 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-17

Номер

Розділ

Українська література