АЛЬТЕРНАТИВНА ІСТОРІЯ В РОМАНІ ОЛЕСЯ БЕРДНИКА "КАМЕРТОН ДАЖБОГА"

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35433/philology.2(95).2021.36-44

Ключові слова:

альтернативна історія, альтернативна фантастика, роман-феєрія, жанр, жанровий різновид, метажанр

Анотація

У статті розглянуто особливості використання жанрових атрибуцій альтернативної історії в романі Олеся Бердника "Камертон Дажбога". Попри великий інтерес вітчизняних учених до питання жанру альтернативної історії, творчість чільного представника української фантастики, видатного філософа та футуролога залишилася поза увагою літературознавців щодо наявності в ній ознак жанру. Тому варто з’ясувати й особливості використання цих ознак у романі, і їх функції в тексті, і вплив на це своєрідного світогляду автора. Матеріалом дослідження став роман Олеся Бердника, а також явище альтернативної історії як жанру фантастики. Це допомогло визначити, як саме уживає автор жанрові атрибуції альтернативної історії, як опис варіативної історії вписується в роман і яку роль відіграє. Використано метод текстуального аналізу. Підґрунтям для дослідження стали сучасні теорії альтернативної історії в різних галузях знань і вивчення її проявів в українській прозі, зокрема й постмодерній. Спостереження над текстом роману Олеся Бердника "Камертон Дажбога" та іншими його творами, зокрема романом "Зоряний Корсар", дало змогу  зібрати багатий фактичний матеріал, що стало основою для означення особливостей і функцій зображення паралельної реальності автором. З’ясовано, що Олесь Бердник застосовує в романі прийом зображення альтернативної історії та прийом випадкової подорожі для того, щоб пожвавити сюжет, наситивши його перипетіями, щоб повніше окреслити характери головних героїв і висловити власні філософські та світоглядні переконання. Питання вивчення альтернативної історії у творчості Олеся Бердника все ще потребує подальшого вивчення, зокрема щодо розгляду в цьому аспекті інших романів автора.

Посилання

Бердник Олесь. Зоряний Корсар: [Романи-феєрії.] / Передм. Г. Прашкевича. К.: ВД "Афон": Тріада-А, 2004. 572 с.

Клуб любителів україномовної фантастики. URL: http://www.ukrfantclub.com.ua/home (дата звернення: 07.11.2021).

Красноголовець В. "Камертон Дажбога" як коловерть феєричних подій у спіралях еволюції Всесвіту. URL: http://berdnyk.com.ua/materialy2.html (дата звернення: 03.11.2021).

Леоненко О. Жанр фентезі в українській прозі кінця XX – початку XXI століття: автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.01 Черкаси, 2010. 19 с.

Макшеєва Н. С. Розвиток альтернативної історії в сучасному літературному процесі України. Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського. 2013. Вип. 21. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/kdsm_2013_21_34 (дата звернення: 02.11.2021).

Поліщук О. Альтернативна історія у новітньому літературному процесі. Актуальні питання сучасної філології. Херсон: Вид. дім «Гельветика». URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/conf/fil/04dec2014/04dec2014.pdf#page=84 (дата звернення: 02.11.2021).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-17

Номер

Розділ

Українська література