ЕЛЕМЕНТИ АНТИУТОПІЇ В РОМАНІ "РАДІО НІЧ" Ю. АНДРУХОВИЧА

Автор(и)

  • Л. Печерських Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-1377-4462

DOI:

https://doi.org/10.35433/philology.2(95).2021.27-35

Ключові слова:

роман, жанр, постмодернізм, антиутопія, постутопія

Анотація

У статті йдеться про актуальність антиутопічного дискурсу у ХХ столітті, яке вважають часом антиутопічного соціального мислення з огляду на історичну реальність. У дослідженні окреслено проблему трансформації жанру антиутопії в епоху постмодернізму на основі найпомітніших досліджень на матеріалі сучасної української прози. Підкреслено, що антиутопія у ХХI столітті розширює межі свого існування як літературного жанру, перетворюючись на соціокультурний феномен сприйняття дійсності. Подано перелік характерних рис жанру літературної антиутопії.Спираючись на аналіз роману "Радіо Ніч" Ю. Андруховича, автор з’ясовує, що вказаний текст містить риси як утопії, так й антиутопії. Утопічність мислення, утілена у творі, ґрунтується на оптимістичному сприйнятті минулого, антиутопічність закорінена у сфері сумніву, що передбачає акцентацію негативних аспектів життя суспільства та суспільної свідомості як результат дії ефекту залежності від попереднього розвитку ("path dependance") або ефекту колії, соціальної інерції, коли негативні установки, що складалися впродовж десятиріч, унеможливлюють позитивний поступ. У статті зазначено, що антиутопічність роману Ю. Андруховича виявляється у відтворенні зневіри в можливості втілення ідеалів Революції Гідності, ілюзорності людської свободи, темі протистояння "Цифрі", детермінованості людської долі нав'язаним сценаріям конфліктності особистості й системи, динамічності, яку підтримує провідна сюжетна лінія шпигунського роману, модальності постійного руху, ідеї штучної людини, створенні збірного негативного образу держави, ситуації постійної втечі. Указано, що в центрі напруги сюжету опиняється доля героя, увагу зосереджено на наслідках спротиву системі для приватності пересічної людини. У статті зазначено, що жанрова тканина роману "Радіо Ніч" засвідчує процес жанрової дифузії в динаміці жанрових трансформацій: елементи утопії еволюціонують в елементи антиутопії, залучаються мікроелементи жанру наукової фантастики, яку можна класифікувати як включений жанр. З огляду на синтетичність жанрової природи тексту Ю. Андруховича зроблено висновок про розгортання в романі жанрового різновиду ескапічної метаутопії або постутопії.

Посилання

Андрухович Ю. Радіо Ніч. Чернівці: Меридіан Черновіц, 2021. 456 с.

Бовсунівська Т. Теорія літературних жанрів. Жанрова парадигма сучасного зарубіжного роману. К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2009. 519 с.

Бодрийар Ж. В тени молчаливого большинства, или Конец социального. Екатеринбург. Издательство Уральского университета, 2000. 95 с. С. 78–79. URL: http://www.lib.ru/FILOSOF/BODRIJAR/silent.txt (дата звернення: 15.10.2021).

Бубнихин А. Глобализация в текстах культуры: утопия – антиутопия – научная фантастика: автореф. дисс. канд. культурологии. Киров, 2013. 18 с.

Воробьева А. Н. Русская антиутопия ХХ – начала ХХI веков в контексте мировой антиутопии: автореф. дисс. … докт. филол. наук. Саратов, 2009. 49 с.

Воробьева А. Н. Русская антиутопия ХХ – начала ХХI веков в контексте мировой антиутопии. URL: https://www.dissercat.com/content/russkaya-antiutopiya-khkh-nachala-khkhi-vekov-v-kontekste-mirovoi-antiutopii (дата звернення: 20.10.2021).

Казакова В. Концептуализация "path dependance" в современной социальной науке. Вестник НГТУ им. Р.Е. Алексеева. "Управление в социальных системах. Коммуникативные технологии", 2012. № 3. С. 6–16.

Морсон Г. Границы жанра. Утопия и утопическое мышление. М.: Прогресс, 1991. 421 с.

Пархоменко Е. Трансформація жанру антиутопії під впливом масової культури на матеріалі трилогії Лорен Олівер "Деліріум". Наукові записки ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. Літературознавство, 2021. Вип. 1 (97). С. 111–127.

Шишкина С. Литературная антиутопия: к вопросу о границах жанра. Вестник гуманитарного факультета ИГХТУ. Выпуск 2. 2007. С.199–208.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-17

Номер

Розділ

Українська література