HATE EMOJI В ЛІНГВОКРИМІНАЛІСТИЧНИХ ЕКСПЕРТИЗАХ: ПРОБЛЕМИ ДЕКОДИФІКАЦІЇ СМИСЛУ

Автор(и)

  • Р. К. Махачашвілі Інститут філології Київського університету імені Бориса Грінченка, Україна https://orcid.org/0000-0002-4806-6434
  • А. О. Бахтіна Інститут філології Київського університету імені Бориса Грінченка, Україна https://orcid.org/0000-0003-3337-6648

DOI:

https://doi.org/10.35433/philology.1(94).2021.79-96

Ключові слова:

hate emoji, мова, кодифікація, лінгвокриміналістичні експертизи, комп’ютерне буття, Unicode Consortium

Анотація

Доба «мережевого суспільства» набуває безперервної трансформації, постійно змінюючи акценти онтологічної та онтичної сутності людини виду homo ciberneticus. Проте фундаментальним фактором людського співіснування залишається комунікація як субстрат порозуміння між людьми з передбаченим нею подальшим ефектом на різні сфери екзистенційної парадигми. Мова ж як вияв людської свідомості й гуманізаційного процесу загалом є істинною субстанцією, яка кодифікує комунікативні акти, що в комп’ютерному бутті набуває ширшої проблематики декодифікації. Тому в нашому дослідженні ми експлікували один із найпопулярніших сьогодні видів цифрової комунікації – вербальні повідомлення із застосуванням штучної мови emoji та невербальні тексти лише з використанням оптичних знаків. Мета статті зумовила виведення гіпотетико-дедуктивної теорії уможливлення апробації emoji в лінгвокриміналістичних експертизах судових справ України з апеляцією до вже апробованих судових експертиз emoji у світовому контексті. Селекціонувавши конкретні emoji з різних судових справ країн Європи та США, ми впровадили експеримент із креацією емпіричного конструкта – тексту-симулякра із закодованими контекстами за допомогою селекціонованих emoji, які респондентам необхідно було розкодувати з огляду на індивідуальну перцепцію та інтерпретацію emoji. Результати експерименту з його подальшою аналітичною обробкою продемонстрували можливість і необхідність долучення до лінгвокриміналістичних експертиз мови emoji як іконографічного або піктографічного виду, що є релевантним специфіці світової цифровізації та організації цифрової комунікації. Зважаючи на всі етапи перевірки отриманих даних, ми номінували селекціоновані emoji як hate emoji, що уможливлюють деструкцію комунікації та є цифровим корелятом hate speech.

Посилання

Бєгов Д. Д. Судово-акустична експертиза та її місце у системі судових експертиз. Вісник академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. 2000. № 6. С. 13–18.

Європейський словник філософій: Лексикон неперекладностей. К.: Дух і Літера, 2009. Т. 1. 576 с.

Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура / под ред. Пер. с англ. под науч. ред. О. И. Шкаратана. М.: ГУ ВШЭ, 2000. 608 с.

Користувачі соціальних мереж скандалять щодо нового смайла. URL: https://lenta.ua/ua/koristuvachi-sotsialnih-merezh-skandalyat-shchodo-novogo-smayla17177/?fbclid=IwAR2gNAKkhzLuTKRZFWst2GOHOqWifOskSpdLQ0XXo924OJ_jKbvdD5E1rUw/ (дата звернення: 04.02.2021).

Махачашвілі Р., Бахтіна А. Емпіричний метод у дослідженні полілатеральності emoji. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія». 2019. Т. 4, № 43. С. 141–144.

Махачашвілі, Р. К. Динаміка англомовної інноваційної логосфери комп’ютерного бутя: дис. … докт. філол. наук : 10. 02.04. 2013. 400 с.

Пиперски А. Конструирование языков: От эсперанто до дотракийского. 2-е изд. М: Альпина нон-фикшн, 2020. 224 с.

Пирс Ч. Избранные философские произведения. Пер. с англ. К. Голубович, К. Чухрукидзе, Т. Дмитриева. М.: Логос, 2000. 448 с.

Словник фразеологізмів української мови / уклад. : В. М. Білоноженко та ін. К.: Наукова думка, 2003. 1104 с.

Danesi M. The semiotics of emoji: The rise of visual language in the age of the Internet. London: Bloomsbury Academic, 2016. 208 p.

Emoji Forensics. URL: https://h11dfs.com/emoji-forensics/ (дата звернення: 04.02.2021).

Forensic Linguists Explore How Emojis Can Be Used As Evidence In Court. URL: https://theenglishcube.com/forensic-linguists-explore-how-emojis-can-be-used-as-evidence-in-court/ (дата звернення: 04.02.2021).

Goldman, E. (2018). Emojis and the Law. Wash. L. Rev., 93, 1227.

Kirley Elizabeth, McMahon Marilyn. The emoji factor: Humanizing the emerging law of digital speech. URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3068058 (дата звернення: 04.02.2021).

Makhachashvili R., Кovpik S., Bakhtina A., Schmeltser Е. Technology of poetry prezentation via emoji-maker platform ict tools: pedacogical function of graphic mimesis / R. Makhachashvili et al. 7th Workshop on Cloud Technologies in Education, CTE. 2019. No. 7. P. 264-280.

Makhachashvili, R., Semenist, I., Bakhtina, A. Digital Skills Development and ICT Tools for Final Qualification Assessment: Survey Study for Students and Staff of European and Oriental Philology Programs. / R. Makhachashvili et al. Electronic Scientific Professional Journal “OPEN EDUCATIONAL E-ENVIRONMENT OF MODERN UNIVERSITY”. 2020. No. 9. P. 54-68. https://doi.org/10.28925/2414-0325.2020.9.5 (дата звернення: 22.02.2021).

Picture This: A List of Japanese Emoji. URL: https://www.nippon.com/en/japan-topics/b00137/picture-this-a-list-of-japanese-emoji.html. (дата звернення: 22.02.2021).

Qué significa este emoji de WhatsApp y por qué genera polémica en las redes. URL: https://www.clarin.com/tecnologia/significa-emoji-whatsapp-genera-polemica-redes_0_BXmhBXC68.html. (дата звернення: 04.02.2021).

Restian A. Homo ciberneticus. Editura Știintifică și Enciclopedică : monografic. Bucureşti : Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1981. 215 p.

The Samurai Code. URL: https://sites.google.com/site/projectsamurai1010/the-code-of-the-samurai. (дата звернення: 22.02.2021).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-08

Номер

Розділ

Українська мова та сучасні лінгвістичні вчення