ФУНКЦІОНУВАННЯ СТРУКТУРНИХ ТИПІВ ВТОРИННОЇ НОМІНАЦІЇ У ФРАНЦУЗЬКИХ ПОЕТИЧНИХ ТЕКСТАХ (П. ДЕ МАРБЕФА, В. ВУАТЮРА, К. ДЕ МАЛЬВІЛЯ ТА М. ДЕ СКЮДЕРІ)

Автор(и)

  • Ю. М. Гурмак Інститут гуманітарної підготовки та державного управління Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-4265-6246
  • І. М. Клюфінська Інститут гуманітарної підготовки та державного управління Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-2872-8557

DOI:

https://doi.org/10.35433/philology.1(94).2021.58-67

Ключові слова:

вторинна номінація, вторинний номен, анафора, преціозний художній стиль

Анотація

У статті розкрито сутність текстотвірних аспектів структурних типів вторинної номінації у французьких поетичних текстах, описано естетичні напрями розвитку французької культури XVII століття. Зроблено припущення, що у французькій літературі періоду Преціозності в основі вторинної номінативної діяльності покладено когнітивні механізми пізнання тогочасних реалій буття та їхню стилізація в художньому мовленні авторів зазначеної епохи. Для розкриття когнітивно-прагматичних механізмів вторинних номенів на позначення об’єктів дійсності, відображених у французькій преціозній літературі, було розроблено комплексну методику, яка виявилась ефективною для визначення структурно-семантичних типів вторинної номінації з їхніми різновидами та продуктивністю в поетичних творах П’єра де Марбефа, Венсана Вуатюра, Клода де Мальвіля, Мадлен де Скюдері. Установлено новий критерій виділення структурних та семантичних типів вторинних одиниць, зумовлений належністю вторинних номенів до граматичного чи лексико-семантичного рівня мови. До структурних типів вторинної номінації віднесено граматичний прийом повторення слів, словосполучень чи синтагм (займенниковий, іменниковий, прикметниковий, прислівниковий, дієслівний (простий, комплексний), пропозитивний типи, які класифіковано за такими видами: точний, неточний, концептуальний, дивергентний, асоціативний та нульовий). До семантичних типів зараховано стилістичну анафору, метафору (оголошену/експліцитну, пряму/чисту, розгорнуту, пропорційну, мертву, контекстуальну), метонімію та перифраз. Також подано лексичний аналіз конкретних типів вторинних номенів, як-от іменникових, займенникових, прикметникових, дієслівних анафор та їхніх різновидів, у поезіях найяскравіших представників періоду Преціозності. З’ясовано функції та мету вживання досліджуваних засобів зазначеними авторами.

Посилання

Бурбело В. Б. Лінгвопоетика французької словесності ІХ–ХVІІІ ст. Київ: Видавничий центр «Київський університет», 1999. 250 с.

Гурмак Ю. М. Лінгвістичне вираження концепту КОХАНОЇ ЖІНКИ у преціозній поезії Венсана Вуатюра та Клода де Мальвіля. Наукові записки. Серія Філологічні науки (мовознавство) : зб. наук. праць. Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. Вип. 116. С. 553–557.

Гурмак Ю. М. Разнообразие стилистических фигур в процессе формирования вторичных номенов в поэме Мадлен де Скюдери «Жалоба влюбленных…». Научная дискуссия: Вопросы филологии, искусствоведения и культурологии: материалы VIII междунар. заоч. науч.-практ. конф., г. Москва, 2013 г. Часть ІІ. Москва: «Международный центр науки и образования», 2013. С. 151–155.

Adam A. Autour de Nicolas Foucquet: poésie précieuse ou coquette ou galante? Cahiers de l'Association internationale des études francaises. 1970. № 22. pp. 277-284. URL: http://www.persee.fr/doc/caief_0571-2265865_1970_num_22_1_965 (дата звернення 01.10.2020)

Bray R. La préciosité et les précieux. Paris: Nathan, 1983. 198 p.

Lathuillère R. La langue des précieuses. Travaux de linguistique et de littéraire. Strasbourg, 1987. Vol. 25, № 1. pp. 243–269.

Malleville C. de La Belle Matineuse. Sonnets des vieux maistres françois 1520-1670. Paris: E. Plon, 1882. pp. 147–148.

Marbeuf P. de SONNET (Et la mer et l’amour ont l’amer pour partage). Recueil des vers de Pierre de Marbeuf / Texte établi par A. Héron. Rouen: Imprimerie Leon Gy, 1897. p. 197.

Scudery Madelaine de Placet des amans au roy contre les voleurs de nuit et les filoux, et la Response des filoux. Variétés historiques et littéraires / Fournier E. Paris: P. Jannet, 1855. T. III. pp. 5–11.

Voiture V. La Belle Matineuse. Sonnets des vieux maistres françois 1520–1670. Paris: E. Plon, 1882. pp. 145–146.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-07

Номер

Розділ

Українська мова та сучасні лінгвістичні вчення