ХУДОЖНІЙ ПРОСТІР СУЧАСНОЇ ДРАМИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35433/philology.1(94).2021.49-57

Ключові слова:

сучасна драма, літературознавче моделювання, художній простір, художня комунікація, епізація драматичного тексту

Анотація

Дослідження сучасної літературної ситуації, зокрема нових тенденцій у драматургії, є актуальним завданням для літературознавства. На особливу увагу заслуговує творчість драматургів, починаючи з 90-тих років ХХ століття, оскільки літературна практика цього покоління митців спричинила цілу низку суттєвих зрушень у різних формально-змістових площинах драми. Показовою в цьому сенсі є драматургія сучасного німецького автора Р. Шиммельпфенніга. У процесі літературознавчого вивчення п’єси «Золотий дракон» побудовано аналітичну модель художнього тексту, яку співвіднесено з інтерпретаційною моделлю літературного твору. Хронотоп і структура оповіді відображають художню картину світу та концепцію особистості. Створюючи ці аспекти художньої реальності, драматург звертається до естетики епічного театру Б. Брехта. Насамперед це ефект очуження, що виникає через 17 ролей, які розподілено між п’ятьма акторами. Однак дійові особи не є героями-маріонетками, персонажами без ідентичності, вони виконують ролі своєрідних нараторів, повідомляють про події, звертаючись безпосередньо до глядачів. Відбувається посилення авторської присутності, що виражено в епізації драматичного тексту, у прямій авторській характеристиці персонажів, у просторово-часовій організації твору. Реальність, яку відтворює в п’єсі світ багатоповерхового будинку, не дає людині змоги проявити свою сутність. Таке проявлення уможливлюється в уявному світі, у людській свідомості. Набуття людиною особистісної неповторності, установлення глибинних, сутнісних зв’язків з іншими людьми відбувається у відкритому, необмеженому ментальному просторі.

Посилання

Астрахан Н. І. Буття літературного твору. Аналітичне та інтерпретаційне моделювання: монографія. Київ: Академвидав, 2014. 432 с.

Васильєв Є. М. Сучасна драматургія: жанрові трансформації, модифікації, новації: монографія. Луцьк: ПВД «Твердиня», 2017. 532 с.

Городецкий С. И. Проблема художественной структуры пьес Роланда Шиммельпфеннига: автореф. дисс. … канд. филолог. наук: 10.01.03. Москва, 2011. 24 с.

Ирмер Т. Новая немецкая драма после падения берлинской стены. Вопросы театра. 2011. № 3/4. С. 199–218.

Синявська Л. І. Українська драматургія кінця ХІХ – початку ХХ століття: комунікативні стратегії: автореф. дис. … докт. філолог. наук : 10.01.01. Київ, 2019. 40 с.

Kapusta D. Personentransformation. Zur Konstruktion und Dekonstruktion der Person im deutschen Theater der Jahrtausendwende. München: Utz, 2011, 208 S.

Laudahn Chr. Zwischen Postdramatik und Dramatik. Roland Schimmelpfennigs Raumentwürfe. Tübingen: Narr Francke Attempto Verlag. 2012. 396 s.

Lehmann H.T. Postdramatisches Theater. Frankfurt am Main: Verlag der Autoren. 1999. 506 s.

Michalzik P. Dramen für ein Theater ohne Drama. Traditionelle neue Dramatik bei Rinke, Mayenburg, Schimmelpfennig und Bärfuss. Dramatische Transformationen. 2008. S. 31–42.

Schimmelpfennig R. Der goldene Drache. Stücke 2004–2011. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag. 2011. 736 s.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-07

Номер

Розділ

Українська література