СТАТТЯ Л. ЛУНЦА «НА ЗАПАД!» У КОНТЕКСТІ ЛІТЕРАТУРНОЇ ДИСКУСІЇ 1925–1928 РР.

Автор(и)

  • О. О. Крижановська ДЗ “Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9840-270X

DOI:

https://doi.org/10.35433/philology.1(94).2021.25-35

Ключові слова:

літературна дискусія, драма, роман, сценічність, західна традиція, фабула

Анотація

Статтю присвячено вивченню доповіді Л. Лунца «На Запад!» у контексті основних ідей літературної дискусії 1925–1928 рр. Л. Лунц був теоретиком російської літературної групи «Серапіонові брати», його літературно-критичні статті засвідчують глибину та перспективність, що випередила свій час. У статті з’ясовано, що міркування автора з приводу шляхів розвитку сучасної російської літератури виявилися суголосними прогресивним ідеям тогочасної української літератури. Доповідь Л. Лунца «На Запад!» (1922) найбільш повно репрезентує його митецькі переконання та виявляє багато спільного з основними векторами літературної дискусії 1928–1928 рр. У статті доведено, що доповідь Л. Лунца «На Запад!» засвідчує спільність тих художньо-естетичних пошуків, що існували у 1920-ті роки в українській та російській літературах і репрезентували європейський вектор мистецьких орієнтирів. Л. Лунц позиціонував себе як письменник-«західник». Він підкреслював необхідність звернення сучасною літератури до традицій Заходу, зокрема до традиції фабульної прози. У статті «На Запад!» автор зазначає, що провінційний характер російської літератури виявляється в презирливому ставленні до фабули, до інтриги та цікавого сюжету. Доведено, що під драматичною фабулою Л. Лунц розумів наявність таких ефективних прийомів, які дають змогу викликати в глядача інтерес та емоційний відгук. Усю сучасну літературу Л. Лунц називає нудною та безграмотною. Автор наполегливо закликає письменників учитися в західної літератури, орієнтуватися на західну традицію. Зауважено, що через два роки ідеї Л. Лунца виявилися суголосними основним домінантам літературної дискусії 1925–1928 рр. в Україні. Переконання в необхідності засвоєння європейського художнього досвіду, щоб позбутися провінційності та вторинності, заклик наполегливо вчитися в кращих світових митців демонструє типологічну близькість поглядів Л. Лунца, М. Хвильового та М. Зерова.

Посилання

Алсултан М. Жанровое своеобразие пьесы Л. Лунца «Обезьяны идут!» Наукові записки ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. 2014. Вип. 1 (77). Ч. 2. С. 4–9.

Дмитренко В. Європейська зорієнтованість письменників «Ланки»-МАРСу в контексті літературної дискусії 1925–1928 рр. URL: https://journal.kdpu.edu.ua/world_lit/issue/view/42 (дата звернення: 08.04.2021).

Зеров М. Твори: у 2 т. Київ: Дніпро, 1995. Т. 2. 601 с.

Иванов В. Лунц и Мандельштам: фабула у Серапионовых братьев, Revue des études slaves. L'esрасе poétique. En hommage à Efim Etkind. 1998. Т. 70, f. 3, pp. 613–617.

Кавун Л. «М’ятежні» романтики вітаїзму: Проза ВАПЛІТЕ: монографія. Черкаси: Брама–Україна, 2006. 328 с.

Ковалів Ю. Історія української літератури кінець ХІХ – початок ХХ століття: у 10 т. Том 3. У сподіваннях і трагічних зламах. Київ: Академія, 2014. 472 с.

Колосова Н. Пьеса Л. Лунца «Бертран де Борн» (1922). Персонаж истории и исторический персонаж. Мова і культура 2009. Вип. 11. Т. 10 (122). С. 229–235.

Лемминг Е. Послесловие. Л. Лунц. «Обезьяны идут!»: Собрание произведений. Санкт-Петербург: ООО «ИНАПРЕСС», 2003. С. 733–743.

Лунц Л. «Обезьяны идут!»: Собрание призведений. Санкт-Петербург: ООО ИНАПРЕСС, 2003. 752 с.

Мовчан Р. «Європа і ми»: колізії та особливості українського окциденталізму 1920-х років. Слово і час. 2009. № 1. С. 3–16.

Павличко С. Дискурс модернізму в українській літературі. Київ: Либідь, 1997. 360 с.

Пахльовська О. Україна: шлях до Європи… через Константинополь: Стаття друга. Сучасність. 1994. № 2. С. 101–116.

Хвильовий М. Твори: у 2 т. Київ: Дніпро, 1995. Т. 2. 924 с.

Шкандрій М. Модерністи, марксисти і нація. Українська літературна дискусія 1920-х років. Київ: Ніка–Центр, 2015. 384 с.

Шляхи розвитку української пролетарської культури. Літературна дискусія (1925–1928). Збірник матеріялів. Статті, літературні маніфести, постанови партії в справах художньої літератури. Харків: Український робітник, 1928. 381 с.

Шулык П., Полищук Г. Западный синдром «русского» серапиона (Л. Лунц о западной традиции в русской литературе). Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. 2012. Вип. 29 (1). С. 218–221.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-07

Номер

Розділ

Українська література