НАТУРАЛІЗМ У ТВОРАХ ІВАНА ФРАНКА ПІЗНЬОГО ПЕРІОДУ ЯК ЗАСІБ ПІДСИЛЕННЯ ХУДОЖНЬОЇ ВИРАЗНОСТІ ТА ПЕРЕКОНЛИВОСТІ ЗОБРАЖЕНОГО

Автор(и)

  • А. В. Колєсник Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, м. Дніпро, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-7812-0035

DOI:

https://doi.org/10.35433/philology.1(94).2021.16-24

Ключові слова:

натуралізм, І. Франко, твори пізнього періоду, єврейська тематика

Анотація

Пізній період творчості І. Франка характеризується наявністю низки оповідань, у яких натуралістично відтворено єврейську тематику.У творах «Чиста раса», «В тюремнім шпиталі», «У столярні», «У кузні (Із моїх споминів)» простежуємо автобіографічні мотиви про різні етапи життя І. Франка, у яких чітко виокремлюється єврейська тематика, розкрита за допомогою натуралістичних засобів, зокрема фактографізму, докладного опису з фіксацією всіх дрібниць як наслідку наукової точності, правдоподібності, об’єктивності відтворення та єдності в процесі зображення природних і соціальних чинників, що в сукупності робить читача їх свідком.Здійснено аналіз згаданих вище оповідань, простежено вживання в них виокремлених натуралістичних засобів. Зокрема, в оповіданні «Чиста раса» елементами натуралізму – використанням фактографізму та докдадного опису подій, об’єктивності зображення – представлено опис подій у купе вагона. Оповідання «В тюремнім шпиталі» відрізняється такими натуралістичними особливостями, як докладний опис обставин життя персонажів із фактографічною точністю. В оповіданні «У столярні» зафіксовано протокольні подробиці вбивства телят хлопцем-євреєм із відтворенням усіх деталей поведінки персонажа. В оповіданні «У кузні (Із моїх споминів)» у спогадах героя наявний натуралістичний опис із докладною фіксацією подій із життя в Бориславі.У наведених оповіданнях за допомогою натуралістичних засобів відтворено проблематику єврейського буття в Галичині. Серед натуралістичних особливостей зображення єврейських постатей можна назвати: фактографізм, докладний опис із фіксацією всіх дрібниць як наслідок наукової точності, правдоподібність, об’єктивність відтворення та єдність у процесі зображення природних і соціальних чинників, що в сукупності робить читача їх свідком.

Посилання

Венгринович Н. Р. Зооморфна образність у натуралістичній прозі Івана Франка та Френка Норріса. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія, 2017. Одеса. № 27. Том 1. С. 112–115.

Голод Р. Натуралізм. Дивослово. 2012. № 4. С. 50–56.

Гундорова Т. Франко не Каменяр. Франко і Каменяр. К.: Критика, 2006. 352 с.

Кебало М. С. Художній світ творів німецького та українського натуралізму. Наукові записки ТНПУ. Серія: Літературознавство. 2016. № 44. С. 128–137

Кобзей Н. Поетика натуралізму у творах Івана Франка та Володимира Винниченка на кримінальну тематику: парівняльно-типологічний аспект. Українське літературознавство. 2010. Вип. 72. С. 33–42.

Косило Н. В. Типологічні особливості українського та англійського натуралізму в порівняльному аспекті. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. 2004. С. 135–138

Пилипчук С. Фольклорний «Серпанок» Франкового оповідання «У Кузні». Українське літературознавство. 2018. Вип. 83. С. 85–98.

Ткачук М. П. Жанрова структура прози Івана Франка (бориславський цикл та романи з життя інтелігенції). Монографічне дослідження. Тернопіль, 2003. 384 с.

Франко І. Зібрання творів: у 50 т. К.: Наукова думка, 1976–1986. Т. 20: Повісті та оповідання (1896–1900). 1978. 487 с.

Франко І. Зібрання творів: у 50 т. К.: Наукова думка, 1976–1986. Т. 21: Повісті та оповідання (1898–1904). 1978. 501 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-07

Номер

Розділ

Українська література